Yleisötilaisuus

Tutkimus ja tieto osaksi sote-palveluiden kehittämistä

Korkeakouluhenkilökunnalle suunnatussa tilaisuudessa nostamme keskusteluun, miten tutkimusta ja tietoa voidaan kiinnittää osaksi sote-palvelujen kehittämistä.

Ilmoittautuminen 5.4 mennessä: ilmoittautumiseen

Tilaisuuden tulee avaamaan tutkimuksen vararehtori Juha Teperi. Keskustelussa etsimme näkökulmia sille, mikä on korkeakouluyhteisön rooli sote-kehittämisessä ja miten tätä roolia voitaisiin vahvistaa. Keskitymme erityisesti siihen, millaisilla tavoilla sote-kentässä toimivien tutkijoiden, yritysten, kolmannen ja julkisen sektorin ammattilaisten ja asiantuntijoiden yhteistyötä ja vuorovaikutusta sote-palveluiden kehittämisessä voidaan lisätä ja miten korkeakoulujen tutkimusta ja osaamista voidaan tuoda osaksi sote-kehittämistä käytännön kokeilutoiminnan kautta:

•    Millainen rooli tutkimuksella on, voisi tai pitäisi olla osana sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämistä?
•    Miten tutkimustieto on tähän asti tuotu osaksi sote-alan kehittämistoimintaa ja miten tätä voitaisiin jatkossa kehittää?
•    Mitkä ovat tarkoituksenmukaisimpia tapoja tutkimukselle ja tutkijoille antaa syötteitä käytännön kehittämistyöhön?
•    Millaisia vuorovaikutuksen tapoja tai rakenteita tarvittaisiin, jotta tutkimustietoa voitaisiin viedä systemaattisemmin sote-kehittämisen käyttöön?

Työpajan tavoitteena on (1) kartoittaa keinoja ja väyliä tutkimustiedon kiinnittämiselle käytännön kehittämistyöhön ja (2) luoda muotoja tutkijoiden ja laajasti kentän toimijoiden vuorovaikutukselle ja yhteistyölle.

OHJELMA
9:00 – 9:10:  Tilaisuuden avaus
Juha Teperi, vararehtori, tutkimus

9:10 – 9:30:  Kampusperustaista osaamisen kehittämistä sote-palveluissa
Nadja Nordling, projektikoordinaattori Kampus-sote -hanke

9:30 – 11.00 Tutkimuksen ja tiedon rooli sote-kehittämisessä
Yhteiskehittämistyöpaja

11.00 – 11.30 Yhteenveto ja miten jatketaan: kohti ratkaisuja

Tervetuloa!
Voit vapaasti jakaa kutsua verkostossasi.

Tilaisuuden järjestää Kampus sote -hanke (EAKR, 2018-2020). Hanke tarjoaa tutkijoille käytännön väylän tutkimuksen tuomisessa osaksi sote-kehittämistä käytännön kokeilutoiminnan avulla.


Tiedustelut ja lisätiedot:
nadja.nordling [at] tuni.fi (Nadja Nordling), 050 318 7404, Tampereen yliopisto