Tapahtuma

Tutkijat kertovat viestinnän ajankohtaisista kysymyksistä avoimessa luentoseminaarissa

Ilmoittautumisaika:
Kirkkaita oransseja valoja
Viestinnän ajankohtaisia kysymyksiä on kaikille avoin luentoseminaari, joka kerää yhteen uusinta viestinnän ja vuorovaikutuksen tutkimusta Tampereen yliopistosta.

Yhteiskunnallisten haasteiden monimutkaistuminen on johtanut viestinnän merkityksen korostumiseen. Viestinnästä onkin viime aikoina keskusteltu runsaasti: usein juuri viestinnän todetaan epäonnistuneen ja samalla myös ratkaisuja etsitään viestinnästä ja vuorovaikutuksesta. Yhteinen päätöksenteko edellyttää viestintäosaamista, ja päätöksistä viestiminen edellyttää erityistä viestinnän asiantuntijuutta. Kaiken perustana on viestinnän tutkimus: viestinnän tutkijat tuottavat tietoa, joka auttaa ymmärtämään yhteiskuntaa, yhteisöjä ja monia henkilökohtaisen elämän kysymyksiä. Tampereen yliopiston viestinnän tutkijat kertovat kaikille avoimessa luentosarjassa tutkimusaiheistaan ja esittelevät tuoreita tutkimustuloksiaan. Etäseminaarissa kuullaan tuoretta tutkimustietoa esimerkiksi poliittisesta viestinnästä, moniammatillisesta vuorovaikutuksesta, organisaatioviestinnästä, lastensuojelun ja terveydenhuollon vuorovaikutuksesta sekä interpersonaalisesta viestinnästä, jossa vuorovaikutussuhteet rakentuvat.  

Seminaari järjestetään etäyhteyksin 15.3.-26.4.2022 tiistaisin klo 16.15–18.00.   

  

Seminaarin aikataulu:  

1) ti 15.03.2022 klo 16.15–18.00, Vuorovaikutus rajoja rakentamassa ja rikkomassa  

• Leena Mikkola, Vuorovaikutus monialaisessa (sote-)tiimissä   

• Karoliina Karppinen, Pienkulttuuri työpaikoilla ja tiimeissä  

  

2) ti 22.3.2022 klo 16.15–18.00, Supportiivinen viestintä hyvinvoinnin perustana  

• Minna Törrönen, Tuen viestiminen verkkoauttamiskeskusteluissa  

• Emma Nordback, Suomalaisten johtajien kokemuksia supportiivisesta viestinnästä  

  

3) ti 29.03.2022 klo 16.15–18.00, Identiteettejä ja ideologiaa: yritykset viestijöinä   

• Sanna Ala-Kortesmaa, Strategiset narratiivit yritysidentiteetin viestinnässä  

• Ilari Ceder, Purpose puhututtaa: Miten ja miksi organisaatiot viestivät omasta merkityksestään 2020-luvulla?  

  

4) ti 05.04.2022 klo 16.15–18.00, Tieto, ajattelu ja viestintäalojen asiantuntijuus  

• Mitra Raappana, Viestintätieteiden yliopisto-opiskelijoiden käsityksiä tieteellisestä tiedosta ja ajattelusta  

• Tessa Horila, Tieteellisen ajattelun kehittyminen yliopisto-opinnoissa: kriittisten tapahtumien näkökulma  

  

5) ti 12.04.2022 klo 16.15–18.00, Viestinnän peruskäsitteiden äärellä: institutionaalinen näkökulma  

• Emma Sallinen, Viestintäkäsityksen merkitys moniammatillisessa tiimityössä  

• Tuula-Riitta Välikoski, Relationaalinen kuunteleminen institutionaalisessa vuorovaikutussuhteessa – tapauksena kuulemistilaisuus lapsen huostaanotossa  

  

6) ti 19.04.2022 klo 16.15–18.00, Julkinen henkilö, yksityiset vuorovaikutussuhteet  

• Katariina Kakko, Kuuluisuuden merkitys ja ilmeneminen artistin läheisissä vuorovaikutussuhteissa  

• Marja Eklund, Huippu-urheilija ja supportiivinen viestintä  

  

7) ti 26.04.2022 klo 16.15–18.00, Retoriikan mestarit uudella areenalla: poliitikot ja diplomaatit somessa  

• Pekka Isotalus, Poliitikkojen viestintä sosiaalisessa mediassa  

• Lassi Rikkonen, Twitter-diplomatian tarkastelua retoriikan viitekehyksessä  

  

Luennoille voidaan ottaa mukaan 450 kuulijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Kuulijoilla mahdollisuus esittää kysymyksiä tutkijoille. Tule mukaan!

Tulevat tapahtumat

Menneet tapahtumat

Järjestäjä

Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Viestinnän opetus

Lisätietoja

Apulaisprofessori Leena Mikkola