Väitös

Tietoisuus katseesta tehostaa videoneuvottelua ja parantaa sen laatua

Tohtori
Silmillä on tärkeä rooli kasvokkain tapahtuvassa sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Katseenseurantalaitteiden parantunut saatavuus ja videoneuvotteluyhteyksien yleistyminen haastavat teknologian kehittäjät parantamaan videoneuvotteluteknologian tukea luontevalle katsetiedon välittämiselle. Tampereen yliopistossa tarkastettavassa väitöskirjatutkimuksessa kehitetään katsedatan käyttömahdollisuuksia erilaisissa yhteistyötilanteissa, joissa käytetään videoneuvotteluyhteyttä.

Yhteistyö on yksi keskeisiä ihmisten vuorovaikutustapoja. Työssä ja vapaa-aikana yhteistyötä tehdään enenevässä määrin kaukana yhteistyökumppanista, tietoteknisiä apuvälineitä käyttäen. Videoneuvotteluyhteyksistä ja muista etäyhteistyön mahdollistavista teknologioista on tullut monille päivittäisitä työkaluja.
 
Videoneuvotteluyhteyksiä käytetään yhä enemmän sosiaalisessa vuorovaikutuksessa vapaa-aikana, opetuksessa, lääketieteessä, lainvalvonnassa, teollisuudessa ja kaupankäynnissä.
 
-  Välineet ovat kehittyneet ja niiden hinnat laskeneet. Luontevaa ja saumatonta yhteistyötä edellyttävissä yhteistyötilanteissa videoneuvottelun käyttö on silti edelleen haastavaa, toteaa väitöskirjan tekijä, filosofian maisteri Deepak Akkil.
 
Luonnollisissa vuorovaikutustilanteissa ihmiset käyttävät katsetta ja tietoisuutta toisen katseen suunnasta yhteistyötä ohjaavana lisäinformaationa. Automaattiset katseenseurantalaitteet mahdollistavat katsetiedon välittämisen myös sellaisissa videoneuvottelutilanteissa, joissa vastapuolen silmät eivät näy.  Akkilin väitöstutkimuksessa katsetiedon hyötyjä arvioitiin useissa videovälitteisen yhteistyön tilanteissa.
 
- Tulokset osoittavat, että tietoisuus katseen suunnasta on hyödyllinen videovälitteisten fyysisten tehtävien yhteydessä, Akkil kertoo.
 
Jaettu katsetieto mahdollistaa tehokkaan, erityisesti paikkaa koskevan kommunikaation. Esimerkiksi lause: ”Tämä ruuvi pitää avata”, on helpompi ymmärtää, jos näkee, mitä ruuvia puhuja katsoo. Tieto katseen kohteesta auttaa myös ennakoimaan vastapuolen tulevia toimia ja parantaa tilannetietoisuutta. Toimintaympäristön ominaisuudet kuitenkin vaikuttavat katsetiedon hyödyllisyyteen.
 
Väitöskirjassa kuvatut tulokset auttavat suunnittelemaan parempia  videoneuvottelujärjestelmiä.
 
Deepak Akkil on kotoisin Intiasta. Hänellä on pitkä akateeminen kokemus katseenseurantalaitteita hyödyntävästä tutkimuksesta. Nykyisin hän työskentelee Tobii AB:llä Tukholmassa kuluttajamarkkinoille suunnattujen, katseenseurantaan perustuvien tuotteiden parissa.
 
FM Deepak Akkilin vuorovaikutteisen teknologian alaan kuuluva väitöskirja Gaze Awareness in Computer-Mediated Collaborative Physical Tasks tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnassa perjantaina 30.8.2019 klo 12 alkaen Pinni A -rakennuksen Paavo Koli  -salissa, Kanslerinrinne 1.  Vastaväittäjänä toimii Associate Prof.  Roman Bednarik Itä-Suomen yliopistosta. Kustoksena on dosentti Poika Isokoski Tampereen yliopistosta.
 
Väitöskirjaan voi tutustua osoitteessa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1178-0
 
Tilaisuudesta tulee nähtäväksi suora videolähetys

 
TAMPEREEN YLIOPISTON TIEDOTE 26.8.2019