Tapahtuma

Tiede ja tunteet -webinaari

la_liberte_armee_du_sceptre_de_la_raison_foudroie_lignorance_et_le_fanatisme.jpg
Tervetuloa kevään ensimmäiseen Tiede ja teknologia -tutkimusseminaariin, joka järjestetään webinaarina!

Tiede ja tunteet -tutkimusseminaari

Aika: 4.2.2022 klo 10.15–15.30

Zoom-linkki: https://tuni.zoom.us/j/69358026942

Innovoivaa keihäänkärkitutkimusta vai syväluotaavaa sivistystä? Yliopisto tutkijoiden yhteisönä vai huippututkijoiden synergia-alustana? Nämä vastakohtaparit pitävät sisällään erilaisia tunnelatautuneita arvoja ja käsityksiä tieteestä, tutkijoista ja yliopistosta instituutiona. Tunteiden politiikka toimii usein tällaisilla kärjistyksillä ja vastakkainasetteluilla, mutta tunteita myös eletään pienissä arjen käytännöissä. Seminaarissamme pohdimme, kuinka tutkia tunteiden virtauksia, niiden objekteja/subjekteja, sekä sitä, miten ne tulevat osaksi arvojen ja valtasuhteiden rakentumista yliopistoissa. Kysymme lisäksi, kuinka tulkita tunteiden voimaa ja vaikutuksia osana yliopistojen arkea niin tutkimuksessa, opetuksessa kuin hallinnossakin? Onko yliopistoissa tilaa tunteille, millaisille tunteille ja miten niiden kanssa yliopistoissa eletään? Tule kuuntelemaan aiheeseen liittyviä esitelmiä ja keskustelemaan aiheesta kanssamme!

Ohjelma

10.15 Oili-Helena Ylijoki (Tampereen yliopisto) ja Tiina Suopajärvi (Turun yliopisto): Tervetuloa ja johdatus seminaariin

10.30 Pia Olsson (Helsingin yliopisto): Tunteiden tutkimuksellinen maisema: miten ja miksi tutkia akateemisia affekteja?

11.15 Mona Mannevuo & Elina Valovirta (Turun yliopisto): Katse yksilöistä rakenteisiin - eli minne? Yliopistotyön kummalliset tunnerakenteet

12.00 Lounas

13.00 Mikko Poutanen (Tampereen yliopisto): Katse sisäänpäin. Yliopistoreformin organisatoriset jännitteet kotietnografian silmin

13.45 Johanna Hokka ja Elisa Kurtti (Tampereen yliopisto): Tieteen paloa ja ristiriitaista johtajuutta: affektit akateemisten johtajien puheessa

14.30 Yhteinen loppukeskustelu

Tulevat tapahtumat

Menneet tapahtumat

Lisätietoja

Mianna Meskus, mianna.meskus@tuni.fi