Kirjasto

Theseuksessa otetaan käyttöön käyttörajattu kokoelma

Theseus
Theseuksessa otetaan käyttöön avoimen opinnäytetyökokoelman lisäksi käyttörajattu opinnäytetyökokoelma tiistaina 31.8. Theseus on palvelu, joka tarjoaa käyttöösi Suomen ammattikorkeakoulujen opinnäytetöitä sekä julkaisuja verkossa. Voit tutustua ammattikorkeakouluista valmistuneiden opinnäytetöihin sekä ammattikorkeakoulujen julkaisutoimintaan kokonaisuudessaan ja hyödyntää niitä vaikkapa omassa tutkimus- tai kehittämistyössäsi.

Käyttöönoton yhteydessä tehdään muitakin isompia päivityksiä, mm. kirjautumiseen, ja tämä aiheuttaa käyttökatkon palveluun 31.8.2021. Kannattaa varautua siihen, että Theseukseen ei voi tallentaa opinnäytetöitä koko päivänä.

Theseuksen avoimessa kokoelmassa opinnäytetyö on pdf-muodossa luettavissa kokonaan, kun taas käyttörajatussa kokoelmassa opinnäytetyö on luettavissa vain parilta koneelta kirjaston tiloissa. Uudistuksen myötä myös sellaiset työt, joita ei haluta verkkoon, on mahdollista tallentaa sähköisesti. Näin ollen opinnäytetyön palauttamiseen liittyvä prosessi helpottuu ja yksinkertaistuu.

Käyttörajatun kokoelman ansiosta kirjastoon toimitettava kansitettu opinnäytetyö jää kokonaan pois. Kirjasto ottaa vastaan kansitettuja opinnäytetöitä vielä syyskuun ajan, sen jälkeen kaikki opinnäytetyöt tulee tallentaa Theseukseen, joko avoimeen kokoelmaan tai käyttörajattuun kokoelmaan.

Opiskelijalla on aina oikeus itse päättää, haluaako hän julkaista opinnäytetyönsä avoimessa kokoelmassa. Opinnäytetyö on kuitenkin myös julkinen asiakirja, joten ammattikorkeakoulun on aina pyydettäessä toimitettava se luettavaksi vaikka se olisikin tallennettu käyttörajattuun kokoelmaan (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21.5.1999/621).

Kirjaston ohjeet opinnäytetyön palauttamiseen liittyvissä asioissa päivittyvät tänne: https://libguides.tuni.fi/opinnaytteet/luovuttaminen_tamk

Käyttörajattuun kokoelmaan liittyvissä asioissa voi ottaa yhteyttä osoitteeseen thesis [at] tuni.fi.

Uusimmat uutiset kategoriassa Kirjasto

Uusimmat uutiset