Tutkimus

Taysin erityisvastuualueelle tutkimusrahoitusta 127 tutkimushankkeelle

Stetoskooppi
Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen sairaanhoitopiireille ja muille alueen terveydenhuollon palveluja tuottaville organisaatioille on myönnetty yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen kaikkiaan 2 589 384 euroa valtion tutkimusrahoitusta yhteensä 127 tutkimukselle.

Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen tutkimustoimikunta myöntää valtion tutkimusrahoitusta alueen kunnille, kuntayhtymille, yliopistolliselle sairaalalle, keskussairaaloille ja terveyskeskuksille saamiensa hakemusten arviointien perusteella. Myöntöpäätökset ovat ehdollisia, kunnes sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut lopullisen valtion tutkimusrahoituksen määrän.

Rahoitusta myönnettiin muun muassa monitekijäisten tautien, anafylaksiariskisten lasten elämänlaadun, rannemurtuman hoidon, leikkauspotilaiden toipumisen optimoinnin, COVID-19-pandemian sekä mielenterveysperusteisen työkyvyttömyyden tutkimuksiin.

Lue koko tiedote sairaanhoitopiirin sivuilla

 

Uusimmat uutiset kategoriassa Tutkimus

Uusimmat uutiset