Hyppää pääsisältöön

Tauko työelämästä houkuttaa isät kotiin

Julkaistu 7.11.2019
Tampereen yliopisto
Isä ja lapsi/ Kuva: Jonne Renvall
Vaikka isien lastenhoitoon käyttämä aika on kasvanut huomattavasti viimeisten vuosikymmenten aikana, miesten pitkät perhevapaakaudet ovat edelleen enemmän poikkeus kuin sääntö. Tampereen yliopiston, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Jyväskylän yliopiston toteuttama yksivuotiaiden lasten isien (n=852) kyselytutkimusvastauksiin pohjautuva uusi tutkimusjulkaisu tarjoaa uutta tietoa isien perhevapaiden taustalla olevista motivaatiotekijöistä.

Tutkimus osoittaa, kuinka miehen halu hoitaa omaa lasta kotona on yleisin isän perhevapaan pitämiseen vaikuttava motivaatiotekijä.

– Halu hoitaa lasta kotona ei ole kuitenkaan yhteydessä isän pitämän perhevapaan kestoon tai tyyppiin, sillä sitä korosti niin muutaman viikon äidin kanssa yhdessä kotona lasta hoitaneet isät, kuin myös pidempiä isyysvapaan, vanhempainvapaan ja hoitovapaan komboja pitäneet isät, Tampereen yliopiston tutkijatohtori Petteri Eerola kertoo.

Isän hoivahalun sijaan tahto pitää taukoa työelämästä ja pyrkimys mahdollistaa puolison työssäkäynti tai opiskelu olivat puolestaan keskeisiä tekijöitä, jotka ennustivat isän pidempää perhevapaata.

Miesten perhevapaiden taustalla oleviin motivaatiotekijöihin on syytä kiinnittää huomiota, sillä isien perhevapaiden kestot ovat lyhyitä suhteessa äitien vapaisiin, mikä vahvistaa sukupuolten eriarvoisuutta sekä perhe- että työelämässä. Tutkijat korostavatkin tarvetta perhevapaauudistukselle:

– Yhtä pitkien äitiys- ja isyysvapaiden mahdollistaminen on viesti yhteiskunnalta perheille, että isän ja lapsen suhde on tärkeä, ja isät osaavat hoitaa lapsia yhtä hyvin kuin äiditkin. Se myös viestittää työelämään, että miehilläkin on lapsia, jotka tarvitsevat isän aikaa, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuspäällikkö Johanna Lammi-Taskula painottaa.

Tutkimus on osa Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaa tutkimushanketta Tasa-arvon kysymykset varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja lastenhoidon tukien järjestelmässä (2015-2021).

Lisätietoja
Tutkijatohtori Petteri Eerola, Tampereen yliopisto, p.  050 318 7592, petteri.eerola [at] tuni.fi
Tutkimuspäällikkö Johanna Lammi-Taskula, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, p. 029 524 7066, johanna.lammi-taskula [at] thl.fi

Alkuperäisjulkaisu
Eerola, Petteri; Lammi-Taskula, Johanna; O’Brien, Margaret; Hietamäki, Johanna & Räikkönen, Eija (2019). Fathers’ leave take-up in Finland: Motivations and barriers in a complex Nordic leave scheme. SAGE Open 9 (4), 1-14.

Lue myös Alusta-verkkojulkaisun artikkeli aiheesta.