Tutkimus

Tampereen yliopistolla vahva panos mobiiliterveyssovellusten laatustandardin kehittämisessä

esimerkki laatuleimasta: sovelluksen eri osilla on erilaiset arviot
Mobiiliterveyssovellus voisi saada esimerkiksi tällaisen laatuleiman.


Mobiililaitteiden terveys- ja hyvinvointisovellusten määrä kasvaa jatkuvasti, ja niiden laadun ja turvallisuuden arviointi voi olla kuluttajille vaikeaa. Asiaan on tulossa helpotusta tuoreen mobiiliterveyssovellusten laatustandardin avulla.

Standardi on suunnattu sekä terveys- ja hyvinvointisovellusten valmistajille että näitä arvioiville organisaatioille. Sovelluksia arvioidaan neljällä osa-alueella: lääketieteellinen pätevyys, yksityisyyden suoja, käytettävyys ja teknillinen laatu.

— Standardin tarkistuslistan avulla valmistaja saavuttaa tietoturvassa mobiilisovellusten perustason, ja kun tuotteessa on huomioitu kaikki laatukriteerit, se saavuttaa hyvän arvosanan, tutkimusjohtaja Alpo Värri Tampereen yliopistosta kertoo.

Tampereen yliopiston panos standardin laatimisessa on ollut vahva. Alpo Värri on johtanut eurooppalaista standardisointityöryhmää (CEN/TC251/WG II Health Informatics – Technology and Applications), jonka alaisuudessa standardi kehitettiin.

Lisäksi Värri laati standardiin muun muassa pohjaesityksen korona-altistusten seurantasovellusten tarkemmiksi ohjeiksi. Projektiryhmän työhön osallistui myös Terhi Holappa oululaisesta Usbimed Oy:stä antaen panoksensa erityisesti standardin käytettävyysosaan.

Arvioinnin perusteella sovellus saa laatuleiman. Laatuleima muistuttaa suosittua energiamerkkiä, jossa kukin kriteeri saa värikoodatun kirjaimen A:sta E:hen ja näistä johdetun kokonaisarvosanan.

Suomessa arviointeja tekeviä organisaatioita ei vielä ole. Ennen kuin Suomeen saadaan oma mobiilisovellusten arviointitaho, sovellusten valmistajat voivat käyttää esimerkiksi englantilaista ORCHA-arviointilaitosta. Kansainvälinen laatuleima auttaa valmistajia saamaan sovelluksensa terveydenhuollon toimijoiden suosittamien sovellusten listoille.

Sovellusten kirjavan tason vuoksi useissa Euroopan maissa oli ryhdytty arvioimaan niiden laatua kunkin maan oman kriteeristön pohjalta. Tämä teki sovellusten valmistajille hyvin hankalaksi täyttää kaikkien maiden vaatimukset. EU ryhtyi siksi rahoittamaan hanketta yhtenäisen eurooppalaisen standardin luomiseksi sovellusten arviointiin.

Alun perin eurooppalaiseksi tarkoitettu standardi on herättänyt suurta kiinnostusta muuallakin, ja standardi on laajentunut globaaliksi.

Tekninen spesifikaatio ISO/TS 82304-2:2021 Health software — Part 2: Health and wellness apps — Quality and reliability julkaistiin elokuussa 2021.

Standardista EU:n Cencenelec-sivuilla

Standardin voi hankkia SFS-verkkokaupasta

 

 

 

Uusimmat uutiset kategoriassa Tutkimus

Uusimmat uutiset