Tiedote

Tampereen yliopisto suunnittelee tiettyjen talous- ja henkilöstöhallintoon liittyvien palvelujen ulkoistamista

Tampere university logo
Tampereen yliopisto suunnittelee tiettyjen talouspalveluiden, palkka- ja palkkiopalveluiden, matkahallintopalveluiden ja myyntilaskutuksen osittaista ulkoistamista Certia Oy:lle vuoden 2022 alusta lukien.

Ulkoistaminen tapahtuisi liikkeenluovutuksella, jolloin siirtyviä palveluja tuottava henkilöstö siirtyisi Certia Oy:lle vanhoina työntekijöinä. Siirtyvän henkilöstön määrä olisi noin 40.

Tampereen yliopisto käynnistää keskitettyjä tukipalveluja koskevan yhteistoimintamenettelyn. Neuvotteluesitys on annettu 13.9.2021.

Tampereen yliopistolle liikkeenluovutus mahdollistaisi talouspalveluiden ja henkilöstöhallinnon prosessien laajemman automatisoinnin ja tehostamisen sekä voimavarojen selkeämmän profiloitumisen ydintoiminnan tarpeita tukeviksi. Yliopiston tarvitsemat palvelut saataisiin vastaamaan täsmällisesti palvelutarpeita ja digitalisaation tuomat hyödyt voitaisiin ottaa laajasti käyttöön.

Certialle liikkeenluovutus olisi yksi osa yhtiön strategian mukaista palveluiden laajentumista. Tampereen yliopiston uusi asiakkuus ja sen tuoma kasvu vahvistaisi Certian toimialaosaamista palkka- ja taloushallinnossa sekä mahdollistaisi yhtiössä oman ydintoiminnan kehittämistä.

Neuvoteltavaan sopimukseen sisältyisivät palkkahallinto, palkkioiden käsittely, ostolaskujen käsittely, keskitetty myyntilaskutus ja matkapalvelut. Certialla on vahvaa käytännön kokemusta tällaisten palveluiden tuottamisesta. Samassa yhteydessä Tampereen yliopiston hr- ja matkahallinnon järjestelmät vaihtuisivat osaksi Certian järjestelmäpalveluja.

Liikkeenluovutuksen yhteydessä Certia suunnittelee perustavansa uuden toimipaikan Tampereelle.

Certia Oy on yliopistojen omistama osakeyhtiö, josta Tampereen korkeakoulusäätiö omistaa 13,79%. Certia Oy tuottaa palveluita yliopistolle ja ammattikorkeakouluille. Yhtiön palveluissa huomioidaan toimialan erityistarpeet. Tampereen yliopiston taloushallintopalveluja tuotetaan jo ennestään Certiassa. Certian nykyiset toimipaikat sijaitsevat Vaasassa ja Joensuussa.

Lisätietoja:

Rehtori Mari Walls
Tampereen yliopisto
puh. 029 4521001

Talousjohtaja Patrik Marjamaa
Tampereen yliopisto
050 4011578

Toimitusjohtaja Ulla Laalo
Certia Oy
puh. 040 7255 174

Uusimmat uutiset kategoriassa Tiedote

Uusimmat uutiset