Hyppää pääsisältöön

Tampereen, Turun ja Itä-Suomen lääkäriopiskelijat tyytyväisimpiä

Julkaistu 31.1.2020
Tampereen yliopisto
Taitokeskus/ Kuva: Jonne Renvall

Tyytyväisimmät lääkäriopiskelijat löytyvät Itä-Suomen, Tampereen ja Turun yliopistoista, kertoo tammikuussa julkaistu valtakunnallinen Lääkäri 2018 -tutkimus.

Peruskoulutuksessa tyytyväisyys sairaalatyön opetukseen oli suurempaa kuin tyytyväisyys terveyskeskusopetukseen. Sairaalaopetukseensa tyytyväisimmät olivat valmistuneet Itä-Suomen ja Turun yliopistoista, terveyskeskusopetukseen tyytyväisimmät Itä-Suomen ja Tampereen yliopistoista.

Lääkäri 2018-tutkimus on toistettu viiden vuoden välein jo kolmen vuosikymmenen ajan. Tutkimuksen perusjoukkona olivat nyt vuosina 2007–2016 valmistuneet lääkärit.

Saman erikoisalan valitsisi vielä 90 prosenttia vastanneista. Tärkeimmät erikoisalan valintaan vaikuttavat tekijät olivat omat taidot ja persoonallisuuden piirteet sekä alan monipuolisuus. Suuri merkitys on myös alan kollegojen hyvällä esimerkillä ja työllisyysnäkymillä.

Lääkäri 2018 -tutkimusryhmään kuuluvat Tampereen edustajina prosessorit Markku Sumanen, Elise Kosunen ja Kari Mattila sekä koulutuskoordinaattori Johanna Rellman ja väitöskirjatutkija Tiina Aine.

Erikoislääkärikoulutus
kaipaa suunnitelmallisuutta

Tampereen yliopistollisessa sairaalassa erikoistuville lähetettyyn omaan kyselyyn vastasi lokakuussa 2019 yli 170 erikoistuvaa lääkäriä. Kaksi kolmannesta vastaajista oli melko tai erittäin tyytyväisiä koulutukseensa kokonaisuutena.

Kehitettävää on erityisesti koulutuksen suunnitelmallisuudessa ja osaamisen arvioinnissa: vain kolmasosalle oli tehty kirjallinen koulutussuunnitelma ja vain 10 prosenttia käytti säännöllisesti lokikirjaa koulutuksen seurantaan. Myös perehdytyksessä on parannettavaa: 20 prosentilla erikoistuvista ei ollut yhtään perehdytyspäivää työsuhteen alussa.

– Kun koulutusta saa, se on laadukasta, oli yleinen kommentti.

Henkilökunnan koulutusmyönteisyys sai hyvän arvosanan 8 (0-10). Erikoislääkäreille toivottiin enemmän aikaa kouluttamiseen.

Kyselyn tarkempia tuloksia esitellään jatkossa koulutusvastuuhenkilöille ja hyödynnetään koulutuksen kehittämisessä.

Lääkäri 2018-tutkimus

Lue myös: Taysissa erikoistuvien lääkärien tueksi palkattu uudet koulutusvastuulääkärit