Hyppää pääsisältöön

Tampereen ammattikorkeakoulussa voi pian opiskella suuhygienistiksi

Julkaistu 12.1.2022
Tampereen ammattikorkeakoulu
Hammaslääkäri
Tampereen ammattikorkeakoulussa iloitaan nyt uudesta, suuhygienisti (AMK) koulutusvastuusta. Tampereella toteutettava koulutus vastaa jatkossa alueelliseen suuhygienistien osaajatarpeeseen keskeisen maantieteellisen sijaintinsa avulla.

Koulutusvastuita lisätään nyt korkeakouluissa poikkeuksellisen paljon, sillä korkeakoulutuksen laajentamisella halutaan parantaa koulutusmahdollisuuksia ja vastata alakohtaiseen osaajapulaan eri puolilla Suomea - kuudessa yliopistossa ja yhdeksässä ammattikorkeakoulussa.

TAMKin vararehtori Päivi Karttusen mukaan TAMK haki kahta, suuhygienisti (AMK) ja rakennusarkkitehti (YAMK) koulutusvastuuta. Suuhygienistin koulutusvastuun saaminen TAMKille vahvistaa jatkossa suuhygienistien työvoimatarpeeseen vastaamista, sillä osaajista on pulaa usealla paikkakunnalla Pirkanmaalla, kuten myös muuallakin Suomessa.

TAMKin näkökulmasta uusi koulutusvastuu kytkeytyy uudenlaiseen yhteistyöhön Tampereen kaupungin, ympäristökuntien, toisen asteen koulutuksen ja tulevan Kaupin yliopistollisen sosiaali- ja terveyskeskuksen kanssa, kertoo sosiaali- ja terveysalan johtaja Susanna Seitsamo TAMKista.

Rakennusarkkitehti (YAMK) koulutusvastuuhakemuksen taustalla oli työelämässä toimivien rakennusarkkitehtien jatkokoulutustarve ja oman kompetenssin ylläpito. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tarve ilmenee rakennussuunnittelun osaamisessa. TAMK on osana Tampereen korkeakouluyhteisöä merkittävänä rakennusalan koulutuskeskittymänä Suomessa, joten tämä koulutusvastuu olisi myös sopinut varsin hyvin TAMKille.

Suun terveydenhoidon aluevaltaus 

Vahvana sosiaali- ja terveysalan kouluttajana TAMK vastaa jatkossa kasvaviin koulutustarpeisiin myös suun terveydenhoidon alueella.

Hienoa, että saimme suuhygienistin koulutusvastuun, sillä on innostavaa lähteä luomaan uutta tutkintoa ja koulutusta. TAMKin vahva rooli sosiaali- ja terveysalan kouluttajana saa lisää laajuutta uuden koulutusvastuun kautta, iloitsee Seitsamo.

Uusi koulutusvastuu vahvistaa TAMKin alueellista vaikuttavuutta ja tukee alueellista kehittämistä. Suuhygienistin koulutusvastuun saaminen mahdollistaa jatkuvan oppimisen palveluiden tarjoamisen, kuten erilaiset täydennyskoulutuspalvelut sekä polun rakentamisen suun terveydenhuollon lähihoitajasta suuhygienistiksi. Koulutusvastuun myötä TAMKilla on mahdollisuus antaa jatko- ja täydennyskoulutusta alueen hammashoitajille, suuhygienisteille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille suun terveyteen liittyen.

Seitsamon mukaan jo nyt suuhygienisteille on vaikea saada sijaisia, hoitoon pääsy on hidasta ja jonotusaika on pitkä. Hoitotakuun kiristyminen suun terveyden alueella vaikeuttaa edelleen kuntien järjestämisvelvollisuutta suun terveydenhuollossa. Hammaslääkärin ja suuhygienistin työnjaon kehittämisellä pyritään nopeuttamaan hoitoon pääsyä ja ennalta ehkäisevän suun terveydenhuollon palvelujen tarjoamiseen uusien suositusten mukaisesti. Tampere on väestöllinen kasvualue, jolloin työvoiman tarve vain kasvaa tulevaisuudessa.

TAMKin vahvuudet näkyvät myös opettajaresursseina terveyden- ja sairaanhoidon eri osa-alueilla. Eri tutkinto-ohjelmien välillä toteutuu opetusyhteistyötä, jota voidaan tutkinnon tiettyjen opintojen osalta hyödyntää myös suuhygienistikoulutuksessa.

Rekrytoimme suun terveydenhoidon substanssiosaajia. Lisäksi opetuksessa hyödynnämme alan asiantuntijoita korkeakouluyhteisön sisältä ja yhteistyötä alan työelämän kanssa, Seitsamo kuvailee.  

Tutkinto-ohjelman tarkempi suunnittelu alkaa nyt koulutusvastuupäätöksen tultua. Aloituspaikkojen määrä tarkentuu suunnittelun aikana, mutta Seitsamon arvion mukaan se asettuisi 20-30 välille.

 

Lisätietoja:

Päivi Karttunen, Vararehtori, Koulutuksen ja oppimisen palvelut, Tampereen ammattikorkeakoulu, paivi.karttunen [at] tuni.fi,  p. 050 568 5358

Susanna Seitsamo, Johtaja, Sosiaali- ja terveysala, Tampereen ammattikorkeakoulu, susanna.seitsamo [at] tuni.fi,  p. 050 322 5921

Jouko Lähteenmäki, Johtaja, Rakennettu ympäristö ja biotalous, Tampereen ammattikorkeakoulu, jouko.lahteenmaki [at] tuni.fi, p. 040 520 0731

 

Teksti: Arja Lundan

Kuva: Pixabay