Hyppää pääsisältöön

TAMKin ja Sospron yhteistyöllä kohti parempaa lastensuojelua

Julkaistu 17.6.2020
Tampereen ammattikorkeakoulu
Sospro ja TAMK aloittavat yhteistyön
Sospro ja TAMK ovat solmineet sopimuksen laajasta ja pitkäaikaisesta koulutusyhteistyöstä. Kumppanuuden perimmäinen tarkoitus on parantaa lastensuojelun asiakkaiden saaman palvelun tasoa.

Mitä poikkeuksellisimmasta kevätkaudesta huolimatta Tampereen ammattikorkeakoulun täydennyskoulutustiimillä ja lastensuojelupalveluja tarjoavalla Sosprolla on syytä iloon. Ennen kesälomien alkua TAMK ja Sospro solmivat sopimuksen pitkäaikaisesta kumppanuudesta, jonka tarkoituksena on viedä Sospron henkilöstön osaaminen uudelle tasolle. Käytännössä koko Sospron henkilöstö osallistuu pitkäaikaisesti TAMKin heille räätälöimiin täydennyskoulutuksiin.

Sospron tavoitteena on olla edelläkävijä alallaan. Keskeinen osa tätä on henkilöstön osaamistason varmistaminen ja kouluttautumisen tukeminen. Lastensuojelupalveluja tuottavana toimijana Sospro toteuttaa vaativaa yhteiskunnallista tehtävää, jonka arjen toteuttamiseen henkilöstön peruskoulutus antaa vähän valmiuksia. Työnantajana Sospro pitää tärkeänä vahvistaa ja varmentaa henkilöstön kyvykkyyttä vastata lastensuojelun arjesta nouseviin haasteisiin.

Palvelujohtaja Tina Mäkelä kertoo, ettei ole sattumaa, että yhteistyökumppaniksi valikoitui nimenomaan TAMK, sillä koulutuksen haluttiin olevan ammattikorkeakoulutasoista. Yhteistyöllä päästään luomaan uusia ja innostavia käytäntöjä arvostetun koulutuskumppanin kanssa. Samalla yhteistyö mahdollistaa työelämän tarpeista nousevan tutkimustyön kehittymisen yhteisten opinnäytetyöprojektien kautta, ja yhteistyön toivotaan omalta osaltaan myös innostavan opiskelijoita hakeutumaan töihin lastensuojelualalle.

Joustavassa opintopolussa näkyvät kentän muuttuvat tarpeet

TAMK ja Sospro rakentavat henkilöstön opintopolun yhdessä työelämän tarpeista lähtien. Keskeistä on, että opinnot kytkeytyvät tiiviisti työntekijöiden arkeen. Opittua sovelletaan suoraan lastenkotien ja lastensuojelutyön arkeen. Opintopolkua myös muokataan joustavasti sitä mukaa kun esiin nousee uusia tarpeita ja näkökulmia joko työelämän tai tutkimuksen puolelta.

– Näin pystymme nimenomaan vastamaan henkilöstömme jatkuvaan täydennyskoulutustarpeeseen. Tätä kautta pystymme varmistamaan sekä lastenkotien että avopalveluiden sisällä tehtävän työn laadun ja vaikuttavuuden, kommentoi Sospron laatujohtaja Helena Nyman-Jokinen.

TAMKin hyvinvointi ja terveysteknologia -yksikön osaamispäällikkö Outi Wallin kertoo, että opinnoissa pureudutaan siihen, mistä lastensuojelussa on pohjimmillaan kyse. Kaikille yhteisien opintojen tarkoitus on tukea Sospron henkilöstön ammatillisen identiteetin kasvua ja käydä reflektoiden läpi lastensuojelun peruskysymyksiä.

 – Olemme laatineet sellaisen opetussuunnitelman, jolla kirkastamme ja päivitämme lastensuojelun eettistä osaamista ja työorientaatiota, Wallin selittää.

Koulutusyhteistyöllä odotetaan olevan positiivisia vaikutuksia myös henkilöstön hyvinvointiin. Täydennyskoulutus tarjoaa näkökulmia siihen, kuinka haastavia lastensuojelun tilanteita voi kohdata, käsitellä ja ratkoa oma jaksaminen huomioiden. Oman työn hallinnan tunne vahvistaa jaksamista, mikä taas vahvistaa kykyä olla laadukkaasti läsnä lapsille.

– Tällä koulutuksella nostamme Sospron henkilöstön osaamisen uudelle tasolle. Tämä tarjoaa myös yksilöinä aivan mahtavan ammatillisen kasvun mahdollisuuden meidän työntekijöillemme, palvelujohtaja Tina Mäkelä luonnehtii.

Kunkin täydennyskouluttautujan opintopolkuun vaikuttaa myös oma motivaatio opiskella. Opiskelusta innostuvien työntekijöiden on mahdollista jatkaa täydennyskouluttautumista paljon kaikille yhteisiä osioita pidemmälle.

Pitkäaikainen kumppanuus hyödyttää kaikkia osapuolia

Kumppanuus auttaa paitsi Sosprota, myös TAMKia kasvamaan. Tiivis yhteys työelämän toimijaan auttaa korkeakoulua pysymään perillä siitä, mitä kentällä oikeasti tapahtuu.

– Yhteistyö on myös TAMKille kasvun paikka. Opettajat saavat kentältä ajankohtaista arjen tietoa, jota he voivat taas jakaa eteenpäin tutkinto-opiskelijoille, kommentoi TAMK EDUn johtaja Carita Prokki.

Osaamispäällikkö Outi Wallin kertoo, että myös sosionomiopettajat ovat uudesta kumppanuudesta todella innoissaan. Asiakaslähtöisyys on yksi sosionomikoulutuksen keskeisimmistä arvoista, minkä vuoksi yhteydet lastensuojelun toimijaan ja välillisesti heidän asiakkaisiinsa ovat todella arvokkaita.

– Meidän opettajillamme on nyt päällä se kuuluisa työn imu. Ammattikorkeakouluna TAMK on työelämäkorkeakoulu, minkä vuoksi me haluamme vaalia työelämäyhteyksiä, ja opettajamme ovat aivan täysillä mukana, Wallin summaa.

Kaikkein tärkeimmässä roolissa yhteistyössä ovat kuitenkin Sospron asiakkaat eli lapset ja perheet. Työntekijöiden osaamista halutaan vahvistaa pohjimmiltaan sen vuoksi, että lastensuojelun asiakkaat saisivat kokea saavansa arjessaan entistä parempaa palvelua ja tukea.

– Viime kädessä mehän emme tee tätä sen takia, että meillä olisi hienoja koulutuksia, vaan siksi, että lapset kokisivat sen arjessaan, kommentoi Tina Mäkelä.

TAMKin Carita Prokki on samoilla linjoilla:

– Tämän takia me tätä työtä teemme. Emme TAMKin, emme Sospron, vaan lasten takia.

Lisätietoja:

Taru Karlsson-Laiho, TAMK EDUn asiakkuuspäällikkö
050 311 9660 | taru.karlsson-laiho [at] tuni.fi

Tina Mäkelä, Sospron palvelujohtaja
040 747 0135 | etunimi.sukunimi [at] sospro.fi

Helena Nyman-Jokinen, Sospron laatujohtaja
040 833 5369 | etunimi.sukunimi [at] sospro.fi