Tiedote

TAMKiin voi hakea myös syksyllä – syyskuun yhteishaussa 26 hakukohdetta

Syksyn yhteishaku_TAMK
Tampereen ammattikorkeakoulussa on korkeakoulujen seuraavassa yhteishaussa tarjolla 26 hakukohdetta. Hakuaika on syyskuussa, opinnot alkavat tammikuussa 2020.

Päiväopiskelijoita TAMKiin otetaan biotuotetekniikan ja sähkö- ja automaatiotekniikan insinöörin, rakennusmestarin sekä sairaanhoitajan AMK-tutkintoihin. Monimuoto-opintoina ovat tarjolla konetekniikan ja sähkö- ja automaatiotekniikan insinööri- sekä rakennusmestarin AMK-tutkinnot. Muita haussa olevia monimuotototeutuksia ovat sairaanhoitajan ja sosionomin tutkinto-ohjelmat.

AMK-tutkinto, päivätoteutus

Insinööri: biotuotetekniikka, sähkö- ja automaatiotekniikka
Rakennusmestari
Sairaanhoitaja

AMK-tutkinto, monimuotototeutus

Insinööri: konetekniikka, sähkö- ja automaatiotekniikka
Rakennusmestari
Sairaanhoitaja
Sosionomi

Sosiaali- ja terveysalan opistotutkinto AMK-tutkinnoksi, muuntokoulutus

Sosiaali- ja terveysalan muuntokoulutus on tarkoitettu opistoasteen sosiaali- tai terveysalan tutkinnon suorittaneille, jotka voivat nyt täydentää tutkintonsa AMK-tutkinnoksi. Muunto-opinnot voi suorittaa yhden vuoden aikana. Tutkintonimikkeet ovat: bioanalyytikko, fysioterapeutti, kätilö, röntgenhoitaja, sairaanhoitaja, sosionomi, terveydenhoitaja.

Ylemmissä AMK-tutkinnoissa kuusi tutkinto-ohjelmaa

Ylempään AMK-tutkintoon tarjolla olevia tutkinto-ohjelmia on kuusi, joista kaksi on uusia.

Dataosaamisen ja tekoälyn ylempi tutkinto-ohjelma tarjoaa valmiuksia toimia asiantuntija- ja kehittämistehtävissä, joissa tarvitaan dataa ja hyödynnetään tekoälyä. Tulevaisuudessa datan merkitys lisääntyy ja tekoälyä voidaan hyödyntää monipuolisesti. Koulutuksen aikana opitaan tunnistamaan erilaisia datatarpeita ja datan hyödyntämismahdollisuuksia. Opinnot eivät edellytä aiempaa ICT-alan osaamista.

Uudistettu terveyden edistämisen ylempi tutkinto-ohjelma sisältää kokonaisuuden, jossa pureudutaan geenitiedon ja ns. big datan käyttöön terveyden edistämisen suunnittelussa. Muita haussa olevia ylempiä tutkinto-ohjelmia ovat hyvinvointiteknologian, musiikkipedagogiikan, talotekniikan ja yrittäjyyden ohjelmat.

Ylempiin AMK-tutkintoon hakevilla tulee olla taustalla tietty korkeakoulututkinto sekä vähintään 3 vuotta tutkintoon valmistumisen jälkeen kertynyttä työkokemusta. Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen hakuprosessiin kuuluu pakollisena ennakkotehtävä, jonka ohjeet julkaistaan nettisivuilla 15.8.

Ylemmät AMK-tutkinnot

Insinööri: dataosaaminen ja tekoäly, hyvinvointiteknologia, talotekniikka
Musiikkipedagogi
Sosiaali- ja terveysala: dataosaaminen ja tekoäly, hyvinvointiteknologia, terveyden edistäminen
Tradenomi: dataosaaminen ja tekoäly, hyvinvointiteknologia, yrittäjyys


Korkeakoulujen yhteishaku järjestetään 4.–18.9.2019. Hakulomake aukeaa haun ensimmäisenä päivänä kello 8.00 ja sulkeutuu haun viimeisenä päivänä kello 15.00. Opinnot alkavat tammikuussa 2020. Koulutuksiin haetaan osoitteessa opintopolku.fi.

Tutustu tutkintoihin: https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/tamkin-hakukohteet-syksy-2019

Kysy lisätietoa hakemisesta:

hakijapalvelut.tamk(a)tuni.fi, p. 029 452 0444 (klo 12–14)