Hyppää pääsisältöön

TAMK vie raskautta edeltävää ohjausta ja hoitoa kätilökoulutuksiin maailmanlaajuisesti

Julkaistu 17.11.2021
Tampereen ammattikorkeakoulu
Jouni Tuomi ja Anna-Mari Äimälä istuvat tv-ruudun edessäAnna-Mari Äimälä ja Jouni Tuomi Tampereen ammattikorkeakoulusta ovat ilahtuneita siitä, että PreconNetin sivustojen käyttäjiä löytyy jo ympäri maailmaa USA:sta Vietnamiin asti, keskimäärin jo yli 300 kävijää kuukaudessa.
Raskautta edeltävään ohjaukseen ja hoitoon tarvitaan uudenlaisia tapoja, jotka tavoittavat paremmin ammattilaiset ja asiakkaat. PreconNet-hanke on työstänyt vuosia yhdessä Slovenian, Itävallan ja Belgian kanssa hedelmällisyyteen ja lisääntymisterveyteen liittyvää tietopankkia. Vuosien työ on tuottanut tulosta, ja PCHC-malli sekä käsikirja ovat nyt kaikille avoimia ja tietoa levitetään sekä ammattilaisille että asiakkaille.

Useissa maissa raskautta edeltävä ohjaus ja hoito on puutteellista, koska tutkittua tietoa ei osata käyttää asiakasohjauksessa. Tampereen ammattikorkeakoulun koordinoimassa Erasmus+ PreconNet-hankkeessa kehitetty PCHC-malli (hunajakenno) kuvaa hedelmällisyyteen vaikuttavia tekijöitä konkreettisesti ja selkeästi. Hunajakenno analogiana kertoo, miten yksikin tekijä voi olla ratkaiseva.

Tavoitteenamme oli sisällyttää raskautta edeltävä ohjaus ja hoito kätilöiden ja sairaanhoitajien koulutuksiin. Se on puuttunut opetussuunnitelmista, vaikka aiheen tärkeys on tunnistettu kaikkialla maailmassa, Tampereen ammattikorkeakoulun yliopettaja, projektipäällikkö Jouni Tuomi ja tuntiopettaja Anna-Mari Äimälä kertovat.

Tutkittua tietoa hedelmällisyydestä suunnataan hankkeen avulla myös suoraan nuorille, jotta he osaavat suojella hedelmällisyyttään tekemällä viisaita valintoja.

Innovatiivinen lähestymistapa kohderyhmä huomioiden

Tutkittua tietoa, työkaluja, virikemateriaaleja ja animaatioita on hankkeessa tuotettu kaikkien saataville hankkeen tietopankkiin (preco.tamk.fi). Tietopankkia voivat käyttää terveydenhuoltoalan opettajien ja opiskelijoiden lisäksi myös esimerkiksi lukion opettajat ja muut aiheesta kiinnostuneet.

Perinteisten luentojen sijasta uudenlainen lähestymistapa perustuu lyhyisiin ja hauskoihin animaatioihin ja materiaaleihin asiakaskunta huomioiden. Idea sai alkunsa vastaavista kotimaisista TAMKin ViVa-hankkeista, joissa alan ammattilaiset, opiskelijat ja nuoret olivat mukana ideoimassa ja toteuttamassa tätä lähestymistapaa, kertovat Tuomi ja Äimälä.

ViVa-hankkeisiin tehdyt sivustot saivat suuren suosion - käyntejä on jo yli miljoona, joten vastaavaa ideaa päätettiin hyödyntää myös tässä kansainvälisessä hankkeessa.

Innostavan ja innovatiivisen lähestymistavan myötä tietoa on saatu viriämään myös Keski-Euroopan maihin.

Uusia ulottuvuuksia opetukseen

Vuoden vaihteessa päättyvä hanke on rakentanut siltoja kätilö- ja sairaanhoitajakoulutukseen koulutuksen avulla ja paikannut aukkoja raskautta edeltävään hoitoon ja ohjaukseen liittyen.

Keski-Euroopassa hedelmällisyyden hoito on usein lääkärien tehtävänä, jos ollenkaan. Liiallista medikalisoitumista on haluttu purkaa, sillä hedelmällisyystietoisuuden lisääminen pitäisi olla jokaisen terveydenhuollon ammattilaisen tehtävä. Nyt tieto tavoittaa terveydenhuollon ammattilaiset laajemminkin, jotta se on käytettävissä jo ennaltaehkäisevästi.

Hankkeen ansiosta aihe on saatu nyt kätilö- ja sairaanhoitajakoulutuksen opetussuunnitelmiin ja toinen merkittävä saavutus on TAMKin julkaisusarjassa ilmestynyt kirja Preconception Health and Care - Handbook for Education. Hankkeen myötä on jo saatu arvokasta yksilötason osaamista, sillä osa hanketoimijoista on löytänyt maakohtaisesti uudenlaisia ajattelu- ja opetustapoja. Esimerkiksi Sloveniassa hankkeella on ollut suuri merkitys, koska se on tuonut heille ja heidän opiskelijoilleen täysin uudenlaisen tavan levittää näyttöön perustuvaa tietoa, Tuomi ja Äimälä iloitsevat.

Hankkeen maailmanlaajuista vaikuttavuutta kuvaa myös hyvin se, että PreconNetin sivustojen käyttäjiä löytyy jo ympäri maailmaa USA:sta Vietnamiin asti, ja tällä haavaa on kertynyt jo yli 300 kävijää kuukaudessa. 

 

PreconNet-hanke on Erasmus+, strateginen kumppanuushanke,  toimintakausi 1.9.2018 - 31.12.2021.

Tampereen ammattikorkeakoulun yhteistyökumppaneina ovat University of Primorska (UP), Slovenia; University of Ljubljana (UL), Slovenia; VIVES University College (VIVES), Belgium; Carinthia University of Applied Sciences (CUAS), Austria.

 

Lisätietoa:

Jouni Tuomi, yliopettaja, Terveys-osaamisyksikkö, Tampereen ammattikorkeakoulu, jouni.tuomi [at] tuni.fi, p. 050 324 0173

Anna-Mari Äimälä, tuntiopettaja, Terveys-osaamisyksikkö, Tampereen ammattikorkeakoulu, anna-mari.aimala [at] tuni.fi, p. 050 311 9759

 

Tampereen ammattikorkeakoulun ViVa-perheeseen kuuluvat seksuaali- ja lisääntymisterveyden hankkeet:

 

Kirjoittaja: Arja Lundan

Kuva: Saara Lehtonen TAMK

 

Tilaa TAMKin uutiskirje: Tilaamalla TAMKin uutiskirjeen saat ajankohtaista tietoa uutisistamme, hankkeistamme ja tapahtumistamme! (anpdm.com)