Hyppää pääsisältöön

TAMK ja Yle edistävät elokuva- ja tv-tuotantojen ekologisuutta

Julkaistu 9.5.2022
Tampereen ammattikorkeakoulu
Pertti Näränen seisoo ulkona kevättalvella.Pertti Näräsen mukaan yhteistyö Ylen kanssa on luontevaa, sillä median koulutus on tehnyt lasten ja nuorten toimituksen kanssa yhteistyötä myös aiemmin.
Ympäristöasiat ovat nousseet ajankohtaisiksi niin elokuva- kuin televisiotuotannoissa Suomessa. Tampereen ammattikorkeakoulussa tehdään nyt uraauurtavaa työtä kestävän kehityksen edistämiseksi. TAMK pilotoi Ylen lastensarjan ”Pieniä ihmeitä” tuotannossa uutta eurooppalaista Albert-ympäristöjärjestelmää.

TAMKin liiketalouden ja median lehtori Pertti Näräsen mukaan esimerkiksi kuljetukset, tehosteet ja lavasteet elokuva- ja tv-tuotannoissa kuormittavat ympäristöä.

– Albert-järjestelmään on laadittu mittaristo, joita yksittäiset tuotannot voivat tuotantokohtaisesti täyttää. Järjestelmällä voidaan mitata kaikki sisällöntuotannon hiilidioksipäästöt. Tavoitteena on saada selville, mistä kaikesta päästöjä syntyy, Näränen kertoo.

Valokeilassa kestävä kehitys

Yhteistyö TAMKin ja Ylen välillä käynnistyi viime syksynä, kun Yle kysyi TAMKia mukaan Albert-järjestelmän pilotointiin. Sovittiin, että TAMKilta yhteistyöhön osallistuisi opiskelijoita ja kaksi opettajaa. Lisäksi pilotointi suunniteltiin niin, että siihen osallistuisi lisäksi yksi opiskelija, joka tekisi aiheeseen liittyen opinnäytetyön. Tavoitteena oli tutkia, kuinka hyvin Albert-järjestelmä toimii Suomen olosuhteissa ja onko siinä puutteita tai kehitettävää. Pilotointikohteeksi valittiin Pieniä ihmeitä -draama.

Albert-järjestelmä on ekologisen ja kestävän kehityksen mittari sekä sertifiointijärjestelmä elokuva- ja tv-alalle. Se huomioi kaikki mitä tuotantoprosessiin liittyy, aina käsikirjoituksen suunnittelusta tuotantoon saakka.

Albert-järjestelmän avulla tuotannoilla on mahdollisuus saada lisäksi sertifiointi. Sertifiointi antaa kannustimen tuotantoyhtiöille osallistua päästöjen vähentämiseen. Optio on, että yhtiö voi halutessaan toteuttaa myös päästökompensaation.

TAMKin rooli tuotannossa ja kehityksessä

TAMKilta Pieniä ihmeitä -draaman tuotantoon osallistuu kaksi 4. vuosikurssin elokuva- ja televisiotuotannon opiskelijaa ja lisäksi yksi toisen vuoden opiskelija. Opiskelijat osallistuvat Tampereella järjestettäviin kuvauksiin sekä koulutuksiin, joissa opetetaan Albert-järjestelmän käyttöä. He syöttävät tietoja järjestelmään sekä avustavat tuotannoissa, mistä he saavat opintopisteitä. TAMKilta Näräsen lisäksi mukana on tuottaja Outi Söderholm.

Kuvaukset toteutettiin Tampereella maaliskuussa.

Albert-järjestelmästä opinnäytetyötä tekevä, Ylessä tuotantopäällikkönä toimiva Pauliina Helenius, tutkii opinnäytetyössään esimerkkitapausten kautta, miten tuotannoissa on huomioitu kestävän kehityksen näkökulma.

– Selvitän, missä olisi vielä kehitettävää ja millaisia ratkaisuja kehittämistarpeisiin on. Sivuan myös sitä, millaisia työkaluja televisiotuotantojen kestävän kehityksen suunnitteluun on jo olemassa, esimerkkitapauksena Albert-järjestelmä, jonka käyttöönottoa Suomessa parhaillaan tehdään. Etsin siis vastauksia kysymyksiin: Miten televisiotuotannot voisivat paremmin ottaa huomioon kestävän kehityksen? Miten tätä on Suomessa aiemmin edistetty, mitä tulevaisuus tuo tullessaan ja miten Albert-järjestelmä soveltuu tähän?, Helenius kertoo.

Heleniuksen opinnäytetyö valmistuu keväällä. Hän on lisäksi mukana opiskelijoiden tiimin vetäjänä.

Räjähdykset ja tulipalot voi tehdä myös digitaalisesti

Suurimmat päästöt ovat tällä hetkellä Hollywood-tuotannoissa. Digitaalitekniikka on Näräsen mielestä mielenkiintoinen ulottuvuus, sen avulla esimerkiksi räjähdykset ja tulipalot voidaan tehdä digitaalisesti, mikä on ekologinen menetelmä.

– Tampereella on kansainvälisen tason digitaalisten efektien osaamista. Ekologisesti hankalien kohtausten tekeminen digitaalisesti on hieno kehityssuunta. Suomen ja Tampereen roolista tullaan vielä kuulemaan. Tampere profiloituu tällä osaamisella vahvasti Suomen kartalla ja toivottavasti myöhemmin myös globaalisti, Näränen iloitsee.

Näräsen mukaan opettajat miettivät jo omia tuotantojaan ekologisesta näkökulmasta.

– Olemme pyrkineet jo tähän mennessä resurssiviisauteen, eli siihen, että resursseja käytetään järkevästi pienellä budjetilla. Tulevaisuudessa pyrimme Albert-mittariston hyödyntämiseen myös omissa tuotannoissa, Näränen painottaa.

– On hienoa, että tällä alueella toimenpiteitä mietitään, vaikkei kyse olekaan suurimmasta teollisuuden alasta. Toki tämä järjestelmä on mallinnettavissa myös monille muille aloille, Näränen lisää.


Lisätietoja:

Pertti Näränen, lehtori, Liiketalous ja media, TAMK
pertti.naranen [at] tuni.fi

p. 050 304 6351


Tietoa Albert-järjestelmästä wearealbert.org

 

Teksti: Riikka Mölkänen

Kuva: Saara Lehtonen

 

Tilaa TAMKin uutiskirje