Kongressi

Surukonferenssi

Surukonferenssi

Konferenssin tavoitteena on lisätä tietoutta surusta ja surevan tukemisesta sekä tuoda esille suomalaista kuolemaan liittyvää tutkimustietoa. Konferenssin kautta halutaan myös tarjota läheisensä menettäneille ja surevia työssään kohtaaville mahdollisuus vuorovaikutukseen.

 

Konferenssi on suunnattu sosiaali- ja terveydenhoitoalan, opetus – ja kasvatusalan ja seurakuntien työntekijöille, muille surevia työssään kohtaaville sekä läheisensä menettäneille. Konferenssi on tarkoitettu myös surua ja kuolemaa tutkiville tahoille ja asiantuntijoille.

Järjestäjä

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta / Terveystieteiden yksikkö,
Surujärjestöt,
Suomalainen kuolemantutkimuksen seura,
Yhteistyökumppanina Kirkkohallitus

Further information

Anna Liisa Aho, annaliisa.aho@tuni.fi