Hyppää pääsisältöön

Suomessa käynnistyy uusi vetytalouden koulutuskokonaisuus - Tampereen yliopisto mukana toteutuksessa

Julkaistu 12.12.2022
Tampereen yliopisto
Rakennuksia kampuksella ja kaupungilta.Uuden koulutuskokonaisuuden tavoitteena on kouluttaa sekä yritysten työntekijöitä että yliopisto-opiskelijoita vetytalouden eri osa-alueille, kuten vedyn tuotanto, siirto, varastointi ja käyttö. Koulutuksessa huomioidaan myös vetytalouden vaikutus muuhun energiajärjestelmään, vetytalouden markkinat, turvallisuus sekä energia- että geopolitiikka.
Tampereen yliopisto kouluttaa vetytalouden osaaja FITech-verkostoyliopistossa. Uusi koulutuskokonaisuus on tarkoitettu jo työelämässä oleville ja tutkinto-opiskelijoille. Opinnot käynnistyvät tammikuussa 2023. Koulutusta pilotoidaan vuoden 2024 loppuun asti.

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus (JOTPA) myönsi tekniikan alan verkostoyliopistolle 1,5 miljoonan euron rahoituksen vetytalouskoulutuksen järjestämiseen. Koulutuksen koordinoinnista vastaa Aalto-yliopisto. Koulutuksen valmisteluun ja toteutukseen osallistuu yhteistyössä kahdeksan FITech-verkostoon kuuluvaa yliopistoa. Tampereen yliopisto on verkoston jäsen.

Tampereen yliopistossa on monipuolista vetytalouden osaamista. Osaamisalueita ovat muun muassa vedyn ja siitä jalostettujen polttoaineiden käyttö työkoneissa ja liikenteessä, polttokennoteknologia, vedyn käyttöön liittyvä materiaalitekniikka sekä fotokatalyyttinen vetyyn perustuvien polttoaineiden tuotanto.

Uusi koulutus kokoaa kansallisen vetytalouden osaamisen

Vedyllä on merkittävä rooli vihreässä siirtymässä eli siirtymisessä fossiilisista polttoaineista kohti uusiutuvaa energiantuotantoa. Vetytalouteen liittyvä koulutus on Suomessa tällä hetkellä hajautettuna eri koulutusohjelmiin ja yksittäisiin kursseihin tai niiden osiin. Uusi koulutuskokonaisuus kokoaa yhteen tähän asti hajallaan olevan koulutustarjonnan.

Uusi vetytalouden koulutuskokonaisuus on suunnattu erityisesti kansallisen vetyklusterin jäsenyritysten henkilöstölle. Suomen vetyklusteri on yritys- ja teollisuusyhdistysten verkosto, joka edistää vetytaloutta. Siinä on mukana yli 60 yritystä ja kuusi toimialaliittoa. Vetyklusteri on osallistunut tiiviisti koulutuskokonaisuuden suunnitteluun. Se on selvittänyt jäsenyritystensä vetytalouteen liittyviä osaamistarpeita sekä tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoiminnan painopisteitä.

Koulutus on avoin ja sopii myös muille vetytaloudesta kiinnostuneille ja sen parissa työskenteleville.

—Energiajärjestelmän murros on niin tärkeä asia, että uskon monen päättäjänkin hyötyvän koulutuksesta, sanoo Teknologiateollisuuden EU:n innovaatio- ja teollisuuspolitiikka-asioiden päällikkö Mervi Karikorpi.

Myös yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijat voivat sisällyttää kursseja opintoihinsa.

—Koulutus vastaa myös tutkinto-opiskelijoiden ja laajemmin yhteiskunnan eri toimijoiden osaamistarpeisiin, Karikorpi summaa.

Haku aukeaa loppuvuodesta 2022

Koulutuskokonaisuus toteutetaan lähes kokonaan verkossa ja englannin kielellä. Laajuudeltaan se on noin 20–40 opintopistettä. Kokonaisuuteen kuuluu vetytalouteen perehdyttävä laaja-alainen johdantokurssi ja useita valinnaisia jatkokursseja. Johdantokurssille voi hakea vielä loppuvuoden 2022 aikana FITechin verkkosivujen kautta. Opiskelun voi aloittaa tammikuussa 2023.

Tampereen yliopisto järjestää luentoja johdantokurssille ja jatkokursseille. Erillisten luentojen lisäksi Tampereen yliopisto koordinoi ja kokoaa viiden opintopisteen jatkokoulutuskurssin aiheesta ”Polttokennot, liikkuvien työkoneiden voimanlähteet, vedyn käyttö liikenteessä ja vetyverkostot”. Suunnitteilla on myös kurssi vedyn roolista geopolitiikassa.

Koulutuskokonaisuuden pilottitoteutuksen aikana valmistellaan toimet vetytalouden koulutuksen juurruttamiseksi osaksi yliopistojen tutkinto- ja täydennyskoulutusta. Jatkossa tavoitellaan yritysten kanssa yhteisiä kotimaisia sekä kansainvälisiä vetyyn liittyviä tutkimus- ja kehityshankkeita.

--

Tekniikan alan verkostoyliopisto FITech perustettiin lisäämään yhteistyötä tekniikan alalla. Tavoitteena on ohjata tekniikan alan osaajia Suomen kasvualoille ja vastata tekniikan alalla nouseviin osaajatarpeisiin.

Vetytalouden koulutuskokonaisuudesta ja siihen hakemisesta päivittyy tietoa FITechin verkkosivulle vielä vuoden 2022 aikana.

Lisätiedot:

Katri Ventus
Operatiivinen johtaja, FITech-verkostoyliopisto
p. 050 5113 276
katri.ventus [at] fitech.io

Yrjö Majanne
Projektipäällikkö, Tampereen yliopisto
p. 040 1981 168
yrjo.majanne [at] tuni.fi 

Kai Hämäläinen
Yritysyhteispäällikkö, Tampereen yliopisto
p. 050 3187 697
kai.hamalainen [at] tuni.fi