Kirjasto

Suomen Akatemian kirjoittajamaksut

Jatkossa Suomen Akatemian rahoittamien projektien kirjoittajamaksut (APC, article processing charges) maksetaan keskitetysti kirjaston kautta. Keskitetty malli on omiaan lisäämään tasapuolisia lähtökohtia avoimelle julkaisemiselle eri tieteenalojen ja tiedekuntien kesken.

Suomen Akatemian kokonaiskustannusmallin mukaisesti yleiskustannuskertoimen (YK-kerroin) avulla katetaan sellaisia kustannuksia, joita ei kohdisteta hankkeelle suoraan, kuten kirjoittajamaksut. Tieteenalojen julkaisukulttuurien erojen vuoksi APC-kulut eivät kuitenkaan jakaudu tasaisesti tiedekuntien kesken. Keskitetyn mallin tavoitteena on jatkossa ohjata kaikista Suomen Akatemian rahoittamista projekteista APC-kertoimella osuus YK-palautuksista suoraan kirjaston budjettiin, jolloin kaikkien tiedekuntien Suomen Akatemian rahoittamien projektien APC-kulut on mahdollista kattaa. Jatkossa tutkijan ei siis tarvitse sisällyttää APC-maksuja budjettisuunnitelmaan. 

Lisätietoja: oa [at] tuni.fi

Uusimmat uutiset kategoriassa Kirjasto

Uusimmat uutiset