Hyppää pääsisältöön

Suomen Akatemia rahoittaa kolmella miljoonalla digitaalisten ihmistieteiden tutkimusta

Julkaistu 15.11.2019
Tampereen yliopisto
tietokoneita
Suomen Akatemia on valinnut viisi tutkimuskonsortiota (17 osahanketta) rahoitettaviksi Digitaaliset ihmistieteet eli DIGIHUM-akatemiaohjelman toisessa vaiheessa. Tutkimuskonsortioille myönnettiin kolme miljoonaa euroa. Nyt rahoitetut hankkeet käynnistyvät tammikuussa 2020.

Tampereen yliopiston, Helsingin yliopiston ja Maanpuolustuskorkeakoulun ENNCODE-hankkeessa kehitetään ratkaisuja aineistoon keräämiseen pimeän verkon foorumeilta, jotka käsittelevät rikollisuutta ja ääriliikkeitä. Tutkimus sai yhteensä 600 000 euron rahoituksen.

- Hankkeessa yhdistetään tekstintunnistusta ja viestinnän, informaatiotutkimuksen ja kielitieteen osaamista näillä foorumeilla toimivien verkostojen analyysiin, kertoo tietokäytäntöjen tenure track -professori Tuomas Harviainen informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnasta.

Kaksivuotisessa tutkimuksessa on Tampereen yliopistosta mukana myös signaalinkäsittelyn tenure track -professori Heikki Huttunen ja Helsingin yliopistosta apulaisprofessori Katja Valaskivi. Maanpuolustuskorkeakoulusta tutkimukseen osallistuu professori Aki-Mauri Huhtinen.

Muissa rahoitetuissa hankkeissa tutkitaan uralilaisten kielten monimuotoisuutta, tarkastellaan parlamentaarista politiikkaa ja poliittista kulttuuria, analysoidaan suomalaista elokuvaa sekä kehitetään digitaalisia välineitä työntekijöiden hyvinvoinnin ja organisaation toimivuuden parantamiseksi. Kaikki ohjelman tutkimuskonsortiot ovat monitieteisiä.

Digitaaliset ihmistieteet eli DIGIHUM-akatemiaohjelma hyödyntää digitaalista teknologiaa ja modernin datatieteen menetelmiä humanististen ja yhteiskuntatieteellisten aineistojen keruussa, hallinnassa ja analyysissä. Ohjelma uudistaa menetelmällisesti humanistista ja yhteiskuntatieteellistä tutkimusta.

DIGIHUM-akatemiaohjelman kokonaisrahoitus on yhteensä 8,7 miljoonaa euroa ja haut toteutetaan kaksivaiheisina. Ohjelma aloitti toimintansa vuonna 2016 ja se päättyy vuoden 2022 lopussa.

Suomen Akatemian tiedote 15.11.2019