Hyppää pääsisältöön

Simhe-palvelu tukee maahanmuuttajataustaisten korkeakouluopintoja

Julkaistu 27.4.2020
Tampereen ammattikorkeakoulu
Kuvituskuvassa omena
Tampereen korkeakouluyhteisössä on aloitettu maahanmuuttajataustaisten neuvonta- ja ohjauspalvelu Simhe (Supporting Immigrants in Higher Education in Finland). Palvelupilotissa halutaan sujuvoittaa ohjautumista korkeakouluun ja rakentaa korkeakouluyhteisöön pysyvä ohjausmuoto. Korkeakouluyhteisö kuuluu valtakunnalliseen Simhe-yhteistyöryhmään ja on yksi sen vastuukorkeakouluista.

Simhe-palvelussa tarjotaan tukea ja tietoa esimerkiksi koulutusvalintojen tekemisestä, täydennyskoulutuksesta sekä kielitaito- ja opiskelutaitovaatimuksista.

– Toki korkeakouluun hakeutumiseen on tähänkin asti saanut apua monesta paikasta, esimerkiksi korkeakoulujen hakijapalveluista. Nyt kuitenkin rakennetaan nivelvaiheen palvelua, jossa on tarjolla sekä henkilökohtaista ohjausta että valmentavia opintoja. Palvelu kuuluu Pirkanmaan maahanmuuttajatyötä tekevien verkostoon, joka pyrkii kehittämään alueen palveluja kokonaisvaltaisesti, sanoo Heli Tiitinen KORKO-hankkeesta, joka rahoittaa pilotin.

Ohjaukselle on jo kysyntää

Kun ulkomaalaistaustaisten määrä kasvaa, kasvaa myös tarve sujuvoittaa korkeasti koulutettujen aiemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista sekä korkeakoulutukseen ohjautumista.

Ohjauksen pilotointi aloitettiin tammikuussa, ja tällä hetkellä ohjausta toteutetaan etänä videotapaamispalvelussa. Kun tilanne jälleen sallii, ohjaustapaamisia pidetään sovitusti eri kampuksilla niin ammattikorkeakoululla kuin yliopistolla.  Asiakkaita on ollut tähän mennessä parikymmentä.

– Ohjattavien yhteydenottoja on tullut verkostojen kautta, ja sana palvelusta on kiirinyt myös puskaradion avulla. Se, että on joku suunnitelma tai ainakin uskoa erilaisiin mahdollisuuksiin, on ohjattaville monesti tosi voimaannuttavaa. Henkilökohtaisessa ohjauksessa suunnitelmat usein kirkastuvat, kun niitä saa miettiä korkeakoulun ohjauksen asiantuntijoiden kanssa. Tällaista mahdollisuutta on selkeästi kaivattu ja sitä osataan arvostaa, kertoo Tiitinen.

Taustalla KORKO-hanke

Pilottia rahoittava Opetus- ja kulttuuriministeriön KORKO-hanke on Tampereen korkeakouluyhteisön yhteinen ja toimii Pirkanmaan alueella keskittyen Tampereen kaupunkiseudulle. Sen tavoitteena on sujuvoittaa ulkomaalaistaustaisten pääsyä korkeakoulutukseen ja parantaa heidän valmiuksiaan suoriutua korkeakouluopinnoista.

– Tavoitteen saavuttaaksemme Tampereen korkeakouluyhteisöön luodaan hankkeen aikana (2019–2020) pysyvä Simhe-palvelu. Pysyvä palvelu tulee sisältämään henkilökohtaisen ohjauksen, ohjaavat verkkosivut ja valmentavia opintoja, Tiitinen kertoo.

Ohjaus-, neuvonta- ja opetushenkilöstön osaamista vahvistetaan järjestämällä koulutuksia muun muassa kulttuuri- ja kielitietoisuudesta. Koulutuksia järjestetään myös muille Pirkanmaan alueen toimijoille.

KORKO-hankkeen hallinnoija ja päätoteuttaja on Tampereen ammattikorkeakoulu. Rahoitus hankkeelle tulee OKM:stä. Toteutuksesta vastaavat TAMKin Pedagogiset ratkaisut -yksikön asiantuntijat. TAMKin vastuulla on ennen kaikkea Simhe-palvelun luominen. Tampereen yliopiston vastuulla on erityisesti suomen kielen koulutusten kehittäminen. Mukana on asiantuntijoita kasvatustieteiden ja kulttuurin sekä informaatioteknologian ja viestintätieteiden tiedekunnasta.

– Valmentavien opintojen pilottikurssit ovat erilaisia suomen kielen taitotasoa parantavia kursseja, joilla tähdätään nimenomaan korkeakoulussa vaadittavaan taitotasoon, kun opiskelee suomeksi. Kursseihin on kielen oppimisen lisäksi integroituna myös muita akateemisia opiskelutaitoja. Tällaisia vaativan suomen kielen taitotason kursseja ei ole muuten paljoa tarjolla.


Teksti: Emmi Rämö

Lisätietoja: projektipäällikkö Heli Tiitinen, simhe [at] tuni.fi

Korkeakoulujen Simhe-palvelut: https://www.oph.fi/fi/korkeakoulujen-simhe-palvelut
KORKO-hanke: https://projects.tuni.fi/korko/