Tutkimus

Sidosryhmätutkimus: TAMK on monipuolinen ja pitkäaikainen kumppani

Sidosryhmätutkimuksen asiasanapilvi
Kuva: Innolink
TAMK koetaan monialaisena ja vaikuttavana kumppanina, jonka kanssa tehdystä yhteistyöstä on hyötyä monella saralla.

Yhteistyö Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa koetaan hyödylliseksi ja toimivaksi. Muun muassa tämä selviää sidosryhmätutkimuksesta, jonka TAMK toteutti yhdessä tutkimusyhtiö Innolinkin kanssa sidosryhmilleen kesä-elokuussa 2021. Tutkimuksen tavoitteena oli saada tietoa TAMKista yhteistyökumppanina, kehittäjänä ja kouluttajana sekä samalla tukea laadunhallintakäytäntöjen kehitystyötä.  

Työelämäkorkeakouluna kumppaniemme palaute on meille erittäin tärkeää, ja haluamme jatkuvasti kehittää toimintaamme ja vahvistaa vuorovaikutusta sidosryhmiemme kanssa. Tämä tutkimus kattoi keskeisimmät sidosryhmämme, ja sen tulokset ovat osa laadunhallintatyötämme, TAMKin kehittämispäällikkö Piia Tienhaara avaa tutkimuksen taustoja. 

TAMK on monialainen korkeakoulu ja myös kumppaneita löytyy kaikilta aloilta. Keväällä 2021 tehdyn sidosryhmäkartoituksen perusteella aktiivisia yhteistyötahoja on noin 600: yrityksiä, erilaisia verkostoja, kansainvälisiä ja kansallisia korkeakouluja, kolmannen sektorin toimijoita, kuntia tai maakuntia ja muita tahoja kuten valtion ja rahoittajien edustajat, TAMKin Impact Area Leader Eeva-Liisa Viskari jatkaa. 

”TAMKin toiminnassa lähtökohtana on yhteiskunnallinen vaikuttavuus”

 Tutkimuksen tulokset ovat kaiken kaikkiaan erinomaisella tasolla, ja TAMK nähdään arvostettuna ja vaikuttavana yhteistyökumppanina. Yhteistyön koetaan kehittävän näkemyksellisyyttä ja osaamista molemmin puolin. 

TAMKin toiminnassa lähtökohtana on yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Oli hieno huomata, että yhteistyön koetaan vaikuttavan kumppaniemme toimintaan esimerkiksi uuden osaamisen ja toimintamallien kehittymisen kautta, Tienhaara sanoo.  

Avoimissa vastauksissa korostuu mielikuva TAMKista monipuolisena ja monialaisena yhteistyökumppanina. TAMKia pidetään merkittävänä koulutuksen tarjoajana ja alueellisena vaikuttajana, sekä vahvasti työelämätarpeisiin vastaavana, näkyvänä ja uudistuvana organisaationa.  

Ketterä vastaaminen työelämän odotuksiin on meille tärkeää. Tämä näkyy esimerkiksi uusien täydennyskoulutusten, kehittämisprojektien ja yhteistyömuotojen kehittämisenä. Alueellisen ja kansallisen kehitystyön lisäksi viime vuosina on panostettu vahvasti koulutusviennin uusiin avauksiin, Tienhaara sanoo.

 TAMKin kanssa solmitut kumppanuudet kestävät usein pitkään. Noin puolet vastanneista ovat tehneet yhteistyötä TAMKin kanssa enemmän kuin kymmenen vuotta ja runsas kolmannes 4-10 vuotta. 

Pitkäkestoiset kumppanuudet mahdollistavat syvän ja laaja-alaisen yhteistyön. Useiden kumppanien kanssa yhteistyötä tehdäänkin monella saralla esimerkiksi opiskelijoiden osalta. Lisäksi yhteistyötä tehdään kehitys- ja innovaatiotoiminnan ja muun verkostomaisen yhteiskehittämisen muodossa, Tienhaara luettelee.  

Kehittämistä tehdään herkällä korvalla

Sidosryhmät nostivat kehittämiskohteiksi joustavuuden, systemaattisuuden sekä entistä strategisemman ja proaktiivisemman otteen. Tulevaisuudessa toivotaan myös verkostoyhteistyön ja tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan kasvua.   

Meille on tärkeää, että voimme katsoa yhdessä tulevaisuuteen ja ratkoa vastaan tulevia haasteita. Olemme ottaneet yllä mainitut toiveet kehityskohteiksemme ja lupaamme tehdä niitä näkyviksi, vararehtori Kirsi Viskari toteaa.  

Tavoitteenamme on kasvattaa TKI-toimintaa ja kehittää kumppanuuksia, mitä sidosryhmien toiveet myös tutkimuksen perusteella tukevat. Viestinnän ja kommunikoinnin lisääminen ja proaktiivisuuden kehittäminen sidosryhmien kanssa ovat myös keskeisiä jatkotoimia, Eeva-Liisa Viskari sanoo.

Sidosryhmäviestinnän kehitystarpeeseen vastataan konkreettisesti esimerkiksi keskeisille kumppaneille suunnatulla uutiskirjeellä. Myös TAMKin sisäistä organisoitumista on tarkasteltu toiminnan sujuvuuden näkökulmasta, Tienhaara lisää.

Suurin osa vastaajista suosittelee TAMKia yhteistyökumppaniksi. 70 prosenttia vastaajista antoi suosittelutodennäköisyydekseen arvosanan 9–10 asteikolla 0-10, mikä on erinomainen tulos.

Tämä on satoa siitä hienosta työstä, jota olette pitkäjänteisesti tehneet. TAMK elää hyvin ajassa, osallistuu aktiivisesti yritysten ja laajemminkin yhteiskunnan tarpeiden ennakoivaan kehittämiseen ja täyttää todella ison roolinsa osaajien kouluttamisessa. Tällaista kumppanuutta tarvitaan. Toivotaan myös nykyistä kestävämpää rahoituspohjaa sekä koulutuksen että tki-toiminnan isoille tavoitteille, tutkimukseen osallistunut yhteistyökumppani, aluekehityspäällikkö Kristiina Karppi Pirkanmaan ELY-keskuksesta kiteyttää. 

 

Lisätietoa

Piritta Palokangas, viestintä- ja markkinointipäällikkö, Tampereen ammattikorkeakoulu,

piritta.palokangas [at] tuni.fi, p. 040 548 6124

 

Kuva: Innolink

Uusimmat uutiset kategoriassa Tutkimus

Uusimmat uutiset