Väitös

Seksuaalisuutta koskeva tieto ohjaa toteuttamaan sekä yksilöllisiä nautintoja että normatiivisia ihanteita

Marika Haataja. Kuva: Annina Mannila
Yksilöllisyyttä korostavassa kulttuurissa seksuaalisuuden toteuttamisen mahdollisuudet ovat merkittävällä tavalla moninaistuneet. Yhdenmukaistaviin seksuaalinormeihin sopeuttamisen sijaan entistä keskeisemmäksi nostetaan yhä useammin omanlaisen ja yksilöllisen seksuaalisuuden löytäminen. Seksuaalisuuden moninaistumisen ja yksilöitymisen rinnalla normatiiviset ihanteet pitävät kuitenkin edelleen pintansa ja paikoin ne myös vahvistuvat.

Yhteiskuntatieteiden maisteri Marika Haataja tutki sukupuolentutkimuksen väitöskirjassaan Ohjattuja seksuaalisia nautintoja seksuaalisuudesta tuotettua tietoa. Tutkimuksessa selvitettiin, millaista tietoa erilaiset, pääasiassa 2000-luvulla julkaistut asiantuntijatekstit tarjoavat seksuaalisuudesta. Tutkimuksen pääaineisto koostuu yleistajuisista seksuaaliopaskirjoista.

- Tutkimus osoittaa, miten yksilöllisyyden korostaminen luo edellytyksiä seksuaalisuuden moninaisuutta kunnioittaville lähestymistavoille, Haataja toteaa.

Seksuaalinormeja kyseenalaistetaan ja moninaisuudelle tehdään tilaa myös silloin, kun asiantuntijateksteissä haastetaan yhdenmukaistavia käsityksiä naisten ja miesten luonnolliseksi ymmärretystä sukupuolen määrittämästä seksuaalisuudesta.

Yhdenmukaistavat seksuaali- ja sukupuolinormit eivät kuitenkaan ole hävinneet. Selkeimmin tämä tulee esiin penis- ja suorituskeskeisissä lähestymistavoissa miesten seksuaalisuuteen. Naisten kohdalla puolestaan korostuu paikoin käsitys naisten luonnollisesta seksuaalisuudesta, johon liitetään käsitys oman seksikkyyden tunnistamisen tärkeydestä. Asiantuntijatekstit myös vahvistavat käsityksiä pysyvistä ja muuttumattomista seksuaali-identiteeteistä.

Tampereen yliopistossa väitöskirjatutkijana työskennellyt Haataja on kotoisin Keminmaasta.   

FM, YTM Marika Haatajan sukupuolentutkimuksen alaan kuuluva väitöskirja Ohjattuja seksuaalisia nautintoja tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa lauantaina 12.10.2019 klo 12 alkaen Pinni B-rakennuksen luentosalissa 1096, Kanslerinrinne 1, Tampere. Vastaväittäjänä on dosentti Leena-Maija Rossi Lapin yliopistosta ja kustoksena professori emerita Päivi Korvajärvi Tampereen yliopistosta.

Väitöskirjaan voi tutustua osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1235-0

Kuva: Annina Mannila