Väitös

Sairaus huonontaa työttömän mahdollisuuksia saada työtä ja pysyä työllisenä

Chioma Nwaru
Työttömyys köyhdyttää ja rapauttaa ammattitaitoa. Varsinkin pitkittyessään työttömyys myös suurentaa riskiä sairastua muun muassa depressioon, II-tyypin diabetekseen ja sydän- ja verisuonitauteihin ja lisää sekä itsemurhakuolleisuutta että muuta kuolleisuutta.

Korkea työttömyys lisää myös etuuksista riippuvaisten kansalaisten määrää, millä on kielteisiä vaikutuksia koko yhteiskunnan tasolla. Jos työttömän terveys on heikentynyt, uuden työn löytäminen voi olla vaikeaa. Ymmärrys siitä, kuinka erilaiset terveysongelmat vaikuttavat työllistymismahdollisuuksiin, auttaa kohdentamaan osuvammin työttömille tarkoitettuja tuki- ja ennaltaehkäisytoimia.

Chioma Nwaru tutkii väitöskirjassaan, kuinka tuki- ja liikuntaelimistön suorituskyky ja kivut vaikuttavat työttömänä olevien työllistymisen todennäköisyyteen. Väitöskirjassa kuvataan myös tukityöllistettyjen työllisyyspolkuja tukityöjakson päättymisen jälkeen, ja sitä kuinka erilaiset krooniset sairaudet ja työjakson aikaiset sairauspoissaolot ennustavat päätymistä näille poluille. Tutkimusaineistot ovat peräisin suomalaisista Työuraterveydenhuolto- ja Kunta10-tutkimushankkeista.

Tulokset vahvistavat näyttöä, jonka mukaan heikko terveys huonontaa työttömän mahdollisuuksia työllistyä.

Erityisesti olemassa olevaa tutkimustietoa täydentää havainto, jonka mukaan tukityöjaksoa seuraavien kuuden vuoden aikana henkilöt sijoittuvat neljälle eri työllisyyspolulle, joista yksi johtaa välittömästi ja pitkäaikaisesti työllisen työvoiman ulkopuolelle, ja yksi osoittaa suhteellisen vahvaa työllistymistä. Henkilöt joiden terveys on heikko, varsinkin mielenterveysongelmista kärsivät, päätyivät epätodennäköisemmin viimeksi mainitulle polulle.

Löydökset antavat aiheen korostaa, että sairauksista kärsivien työttömien mahdollisuudet työllistyä ja pysyä työllisenä voisivat parantua erityisten tukitoimien, kuten terveys- ja kuntoutuspalvelujen avulla.

TTM Chioma Nwarun työterveyden oppialalle sijoittuva tohtorinväitöskirja Health as a determinant of labor market attachment among unemployed job-seekers participating in Active Labor Market Policy measures in Finland tarkastetaan Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa torstaina 19. joulukuuta klo 12 alkaen Arvo-rakennuksen auditoriossa F115, osoite Arvo Ylpön katu 34.  Vastaväittäjänä on emeritusprofessori Eero Lahelma Helsingin yliopistosta ja kustoksena dosentti Pekka Virtanen.

Väitöskirjaan voi tutustua osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1313-5

Kuva: Bright Nwaru