Hyppää pääsisältöön

Saara Salmivaara palkittiin vuoden 2020 parhaasta sosiologian pro gradu -tutkielmasta

Julkaistu 17.3.2021
Tampereen yliopisto
Saara Salmivaara.
Westermarck-seura on valinnut Tampereen yliopistosta valmistuneen Saara Salmivaaran tutkielman vuoden 2020 parhaaksi sosiologian pro gradu -tutkielmaksi. Palkitussa tutkielmassaan Salmivaara tarkastelee rokotusikäisten tyttöjen käsityksiä HPV-rokotteesta.

Westermarck-seura on myöntänyt Tampereen yliopistosta valmistuneelle Saara Salmivaaralle Vuoden 2020 paras sosiologian pro gradu -palkinnon tutkielmasta Tavallinen erikoisrokote naisten syöpää vastaan: Rokotusikäisten tyttöjen käsityksiä HPV-rokotteesta.

Gradukilpailuun osallistui yhteensä viisi vuoden 2020 aikana kirjoitettua sosiologian pro gradu -tutkielmaa.

 – Salmivaaran kriittisen terveyssosiologian työ kuvaa hienolla tavalla terveyden edistämisen ja lääketieteellisten interventioiden problematiikkaa. Salmivaara tutkii rokotusikäisten tyttöjen käsityksiä HPV-rokotteesta ja tarkemmin sanottuna sitä, millaisia merkityksiä rokote saa, ja miten tytöt ymmärtävät rokotteen yhteyden sukupuoleen ja seksuaalisuuteen. Kirjoittaja asettaa tutkimansa ilmiön sekä yhteiskunnalliseen että yhteiskuntatieteelliseen kriittisen terveyssosiologian kontekstiin. Aiheen käsittely osoittaa poikkeuksellisen laajaa perehtyneisyyttä terveyssosiologian alaan ja ammattitaitoa esimerkiksi tutkimustulosten esittelyssä ja kontrastoinnissa aiempaan yhteiskuntateoreettiseen tietoon, kilpailun graduraati perusteli voittajan valintaa seuran sivuilla.

Salmivaaran mukaan tutkielman aiheessa ja sen mahdollisissa tarkastelutavoissa yhdistyivät hänen monet mielenkiinnon kohteensa, kuten feministinen kriittinen näkökulma, terveyssosiologia, medikalisaatioteemat sekä terveysviestintä. Salmivaara kertoo olleensa pitkään kiinnostunut lääketieteestä ja laajemmin erilaisista tavoista käsitteellistää terveyttä, sairautta ja hyvinvointia – ja näihin liittyen erityisesti medikalisaatiosta, eli lääketieteellisen ajattelun laajentumisesta uusille alueille ja sen yhteiskunnallisen määrittelyvallan kasvusta.

– Sosiologille tämä terveyden edistämisen maailma näyttäytyy kiehtovana juuri vallan kautta. Mielenkiintoisinta graduni tekemisessä oli sen tarkastelu, miten lääketieteelliset ja kansanterveystieteelliset järkeilytyylit "laskeutuvat" tyttöjen elämään rokotekampanjan kautta sekä näiden järkeilytyylien ja niiden vaikutusten tarkastelu kriittisin sosiologisin silmin, Saara Salmivaara kertoo.

Lue lisää Westermarck-seuran tiedotteesta.

Teksti: Nelli Peltonen