Tutkimus

ROSE-hankkeen politiikkasuositus: Kestävä kehitys huomioon sote-alan robottien käyttöönotossa

hoivarobotti tablettitietokoneen kanssa
Robotit ja hyvinvointipalvelujen tulevaisuus -hanke (ROSE) on julkaissut politiikkasuosituksen. Sen mukaan sote-alan julkisrahoitteista robottien käyttöönottoa on suunniteltava, seurattava ja arvioitava kestävän kehityksen näkökulmasta.

Politiikkasuosituksessa esitetään neljä tavoitetta: Tarvitaan järjestelmällinen, standardoitu arviointimalli robottien soveltamiselle kestävän kehityksen näkökulmasta. Arviointimallin lähtökohtana toimii kansallinen Digi-HTA-arviointimenetelmä, jonka arviointikriteeristöä tulee laajentaa kestävän kehityksen ja etiikan teemoilla ja hyödyntää tilanteissa, joissa robotteja pohditaan käyttöönotettavaksi julkisesti rahoitettavissa sote-palveluissa.

Pilotointien ja pidempien käyttöönottotutkimusten yhteydessä kerätään systemaattisesti koordinoitua tietoa jo suunnitteluvaiheesta lähtien. Robottien kestävän käyttöönoton tukemiseksi tarvitaan ekosysteemiajattelun luomista ja vahvistamista.

Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamassa ROSE-hankkeessa tutkitaan, kuinka palvelurobotiikan edistysaskeleet mahdollistavat tuotteiden ja palvelujen innovoinnin sekä hyvinvointipalvelujen uudistumisen erityisesti ikääntyvän väestön tarpeisiin.

Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteet ja filosofia ovat mukana hankkeen konsortiossa Robotit ja hyvinvointipalvelujen tulevaisuus, jonka tavoitteena on arvioida ja kokeilla uuden sukupolven palvelurobotteja osana vanhuspalvelujen tuotantoa ja kehittämistä.


Lue lisää Strategisen tutkimuksen politiikkasuosituksista Suomen Akatemian sivuilla

Kuva: Jonne Renvall

 

Uusimmat uutiset kategoriassa Tutkimus

Uusimmat uutiset