Hyppää pääsisältöön

Ritva Leino journalistiikan työelämäprofessoriksi

Julkaistu 8.6.2021
Tampereen yliopisto
Ritva Leino
Tampereen yliopiston journalistiikan työelämäprofessorin tehtävään on valittu lukuvuodeksi 2021–2022 Ritva Leino.

Leino on pitkän linjan mediastrategi, joka on seurannut median muutosta monissa eri rooleissa niin Suomessa kuin kansainvälisestikin.

– Tampereen yliopisto on alma materini, joten todella hienoa palata sinne, kommentoi Ritva Leino valintaa tuoreeltaan.

Leinolla on erittäin monipuolinen ja pitkäaikainen journalistinen kokemus. Hän on toiminut Yleisradiossa Teeman ohjelmapäällikkönä, tilaajana, tuottajana, käsikirjoittajana ja ohjaajana. Viimeiset kymmenen vuotta Leino on ohjelmapäällikkönä ja monimediapäällikkönä kehittänyt ja kouluttanut journalistisia työprosesseja.

– Odotan ennen kaikkea kiinnostavia keskusteluja ja työpajoja opiskelijoiden kanssa, Ritva Leino kommentoi uutta tehtäväänsä.

– Toivon, että pystymme analysoimaan eri tavoin muuttunutta mediamaisemaa ja tekemään siitä merkityksellisiä havaintoja käytännön työhön. Pyrkimyksenäni on eri tavoin yhdistää teoreettinen tieto osaksi käytännön tekemistä ja erilaisia kokeiluja. Olen tehnyt sitä työkseni Yleisradiossa viimeiset kymmenen vuotta.  

Ritva Leino toimii aktiivisesti kansainvälisissä verkostoissa, missä tutkijat ja alan ammattilaiset pohtivat median tulevaisuutta ja julkisen palvelun roolia siinä. Hän on ollut perustamassa journalismin koelaboratoriota Yle Labia, jonka tarkoituksena on auttaa median ammattilaisia kehittämään uusia konsepteja ja julkaisumalleja, jotka kiinnostavat ja sitouttavat yleisöä.

– Yle Labissa sparrasimme ja kehitimme monia uusia projekteja ja työtapoja. Odotan innolla sitä, miten niitä keinoja voi hyödyntää osana journalistiikan opetusta. Olisi tärkeää myös kehittää erilaisia yhteistyömuotoja eri oppiaineiden välille ja yhdistää teknologiaa ja sisältöjen kehittämistä. Olen tehnyt paljon kansainvälistä yhteistyötä ja toivon, että voin hyödyntää niitä verkostoja myös opetuksessa.

Leinon mukaan journalistin työn luonne on muuttunut merkittävästi.

– Aiemmin journalisti ideoi aiheen ja kirjoitti siitä jutun. Nyt työ on monenlaisten ammattilaisten ja erikoisosaajien yhteistyötä. Pitää ymmärtää dataa, hyödyntää rikasta tietoa, hallita erilaisia kerronnan tapoja ja alustoja, ymmärtää julkaisemista ja seurata, mitä vaikutuksia jutuilla ja erilaisilla sisällöillä on ja osata reagoida keskusteluun. Hyvä journalismi on myös jatkuvaa vuorovaikutusta ihmisten kanssa, Ritva Leino toteaa.

Leinon mukaan koneet osaavat jo kirjoittaa yksinkertaisia juttuja, mutta ne eivät osaa ajatella tai yhdistellä eri tietolähteitä kompleksisessa tilanteessa.

– Journalisteilta vaaditaan ennen kaikkea kykyä ymmärtää ihmisten median käytön tarpeita, analysoida tietoa, ymmärtää mikä on olennaista eri yhteyksissä, luoda kontekstia asioille ja ilmiöille. Kilpailu ihmisten ajasta ja huomiosta käy koko ajan kovemmaksi, ja journalistien on pystyttävä luomaan sellaisia tapoja kertoa asioista, että ihmiset haluavat niitä käyttää.

Tänä vuonna on julkaistu myös Leinon kirja Median valtaajat – teknojätit ja käyttäjät ratkaisevat television tulevaisuuden. Kirja käsittelee sitä, miten media on viimeisen parinkymmenen vuoden aikana muuttunut ja mitkä tekijät ovat muutokseen vaikuttaneet.

– Kirja kertoo monin esimerkein, kuinka median muutos vaikuttaa käytännön työn tekemiseen, Leino tiivistää.

Hakijoita arvioitaessa painotettiin erityisesti käytännöllistä perehtyneisyyttä tehtäväalaan, monipuolista journalistista kokemusta ja kykyä antaa journalistiseen toimintaan liittyvää opetusta sekä työsuunnitelmaa suhteessa tehtävänkuvaan.

– Ritva Leino tuo journalistiikan työelämäprofessuuriin kokemuksia näköalapaikalta niin kansallisesti kuin kansainvälisesti, ja odotamme innolla yhteistyötä hänen kanssaan. Leinolla on näkemyksellisyyttä journalismin tulevaisuudesta ja kykyä nivoa tämä osaksi opetuksen kokonaisuutta, toteaa Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnan dekaani Jyrki Vuorinen.
 
Journalistiikan työelämäprofessuuriin oli tänä vuonna 19 hakijaa.

Työelämäprofessoriksi valitaan vuosittain kokenut journalisti, jonka odotetaan jakavan tietojaan ja kokemustaan alan opiskelijoille sekä antavan panoksensa journalismin opetuksen ja tutkimuksen kehittämiseen.

Journalistiikan vierailijaprofessuuri, nykyinen työelämäprofessuuri, on ollut Tampereen yliopistossa vuodesta 2007 alkaen. Ensimmäiset viisi vuotta tehtävä perustui Helsingin Sanomain säätiön lahjoitukseen. Tehtävää hoitaa tänä lukuvuonna toimittaja Reetta Räty.

Lisätiedot:
Ritva Leino
ritvaleino31 [at] gmail.com
+358 40 7490 382

Jyrki Vuorinen
jyrki.vuorinen [at] tuni.fi
+358 40 8490 110