Hyppää pääsisältöön

Raportti: Kunnallisen tilintarkastuksen toteuttamisedellytyksissä on parannettavaa

Julkaistu 26.2.2021
Tampereen yliopisto
viitekuvassa seteleitä ja kolikoita
Kuntien ja kuntayhtymien tilintarkastusta koskeneen tutkimuksen mukaan kunnat ja kuntayhtymät ovat pääosin tyytyväisiä tilintarkastukseen. Lakisääteisen tilintarkastuksen kilpailutuksessa ja hankinnassa on kuitenkin useita ongelmia, joiden ratkaisemiseksi tutkimusraportissa esitetään kehittämisehdotuksia.

- Kuntien ja kuntayhtymien hankintaosaamista tulisi kehittää. Yksi ongelma kilpailutuksessa on tarjouspyyntöjen valintakriteeristön vahva painottuminen hintaan sekä tarkastuspäivien lukumäärän kiinnittäminen etukäteen, sanoo tutkimushankkeen johtaja, professori Lasse Oulasvirta Tampereen yliopistosta.

- Tilintarkastuksessa on päädytty tilanteeseen, jossa tarkastuspäivien vähäinen määrä alkaa olla riski julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan toteutumiselle. Myös kuntatilintarkastusta tarjoavien yhteisöjen määrän väheneminen on ongelmallista, Oulasvirta toteaa.

Hankintaosaamisen lisäämiseksi tutkimuksen lopputuloksissa esitetään harkittavaksi, että tarkastuslautakunnan jäsenille asetetaan kuntalaissa osaamisvaatimukset. Tutkimusraportissa esitetään myös tilintarkastusraportoinnin lisäämistä ja nykyistä parempaa hyödyntämistä.

Tutkimuksessa havaittiin lisäksi, että tilintarkastaja voi toimia hyvin pitkään samassa kunnassa. Vastuunalaisen tilintarkastajan rotaatiovaatimus tulisi kirjata lakiin siten, ettei sama henkilö voi toimia vastuunalaisena tilintarkastajana yli kuutta vuotta.

Tutkimuksessa saatiin viitteitä siitä, että julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan sisällöstä on jonkin verran epäselvyyttä tilintarkastuksen kansainvälisiin standardeihin liittyen.  Julkishallinnon ja talouden tilintarkastajat toivoivat Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastusvalvonnalta lisää vuorovaikutteisuutta tilintarkastajien ammattikuntaan nähden. PRH:n laaduntarkastuksessa onkin jo otettu käyttöön uusia toimintatapoja.

Tutkimusryhmä esittää myös harkittavaksi, että kuntatilintarkastuksen kustannukset otettaisiin huomioon valtionosuuksissa. Kunnallinen tilintarkastus palvelee kuntayhteisöä laajemmin koko yhteiskuntaa, joten kuntia ja kuntayhtymiä olisi perusteltua kannustaa tarkastusmäärien lisättyyn hankintaan.

Julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2020 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Kuntien tilintarkastuksen laatu ja toimivuus: Nykytila ja kehittämistarpeet -raportti

Lisätietoja:
Professori Lasse Oulasvirta, 050 318 6017, lasse.oulasvirta [at] tuni.fi