Tutkimus

Professori Marjatta Hietala Suomalaisen Tiedeakatemian kunniajäseneksi

Marjatta Hietala
Kuva: Niina Stolt / Ateljee Studio Onni
Suomalaisen Tiedeakatemian uusiksi kunniajäseniksi on kutsuttu professori Marjatta Hietala, professori Bengt Holmström ja akateemikko Risto Nieminen. Tiedeakatemian jäseniksi on kutsuttu Tampereen yliopistosta professori Eeva Moilanen ja professori Nikolai Tkachenko.

Suomalaisen Tiedeakatemian kunniajäseneksi kutsutaan tutkijana tai tieteen suosijana ansioituneita henkilöitä. Ensimmäiset kunniajäsenet valittiin vuonna 1910.

Professori Marjatta Hietala on maamme johtavia historioitsijoita. Pitkän uransa ajan hän on ollut poikkeuksellisen aktiivinen ja kansainvälinen tutkija sekä väsymätön tieteen puolustaja.

Väiteltyään Helsingin yliopistosta vuonna 1976 Hietala työskenteli ensin apulaisprofessorina Helsingin yliopistossa ja tutkijana Suomen Akatemiassa siirtyen Joensuun yliopiston yleisen historian professoriksi vuonna 1994. Tampereen yliopiston yleisen historian professorina Hietala työskenteli vuosina 1996–2011, toimien välissä viisivuotiskauden akatemiaprofessorina. Lisäksi hän on toiminut lukuisissa kotimaisissa ja kansainvälisissä luottamustehtävissä.

Professori Hietalan tutkimukset ovat keskittyneet monipuolisesti eri aiheisiin, erityisesti kaupunkihistoriaan, aate- ja kulttuurihistoriaan sekä tieteen historiaan. Hietala on johtanut useita laajoja tutkimushankkeita ja on ohjannut lukuisia väitöstutkimuksia. Hänen johtamissaan tutkimushankkeissa on tutkittu muun muassa rotuhygienia-aatetta, sodan muistia, kaupunkihistoriaa ja innovaatioiden leviämisen historiaa. Hän on ollut myös kehittämässä historiantutkimuksen menetelmiä ja on julkaissut useita metodioppaita.

Kansainvälisissä tehtävissään professori Hietala on vienyt maailmalle suomalaista historiantutkimusta. Hän on toiminut muun muassa historiantutkijoiden maailmanjärjestön presidenttinä, ensimmäisenä ja tähän mennessä ainoana naisena.

Professori Hietala on toiminut vaativissa tiede- ja koulutushallinnon luottamustehtävissä, kuten Suomen akatemiassa, ylioppilastutkintolautakunnassa, useissa komiteoissa ja työryhmissä sekä lukuisten säätiöiden luottamustoimissa.

Professori Hietala kutsuttiin Suomalaisen Tiedeakatemian jäseneksi vuonna 1997.

Professori Bengt Holmström on mikrotaloustieteilijä, jonka teoreettisella tutkimuksella on selkeä yhteys käytännön ongelmiin. Vuodesta 1994 alkaen Holmström on työskennellyt Paul A. Samuelson -professorina MIT:n taloustieteen laitoksella sekä sen johtajana vuosina 2003–2006 ja näiden ohessa Sloan School of Managementissa.

Bengt Holmström on erityisesti tutkinut sopimusten tekemistä epätäydellisen informaation tilanteissa ja teorian soveltamista yritysten ja organisaatioiden analysointiin. Vuonna 2016 Holmström sai ensimmäisenä suomalaisena Alfred Nobelin taloustieteen palkinnon yhdessä Oliver Hartin kanssa. Palkinto myönnettiin ansioista sopimusteorian kehittämisessä.  

Holmström kutsuttiin Suomalaisen Tiedeakatemian jäseneksi vuonna 2007.

Akateemikko Risto Niemistä pidetään edelläkävijänä ja suunnannäyttäjänä nanotieteiden ja materiaalifysiikan mallintamisen tieteellisessä tutkimuksessa. Nieminen on Aalto-yliopiston fysiikan professori emeritus.

Nieminen on erikoistunut materiaalifysiikan laskennallisiin menetelmiin erityisesti materiaalien mallinnukseen, tietokonesimulaatioihin ja suurteholaskennan menetelmiin, joilta aloilta hän on julkaissut yli 500 tieteellistä artikkelia.

Suomalaisen Tiedeakatemian jäseneksi Risto Nieminen kutsuttiin vuonna 1984.

Professorit Eeva Moilanen ja Nikolai Tkachenko Suomalaisen Tiedeakatemian jäseniksi

Suomalainen Tiedeakatemia valitsi 22.4.2022 uusia jäseniä. Tampereen yliopistosta jäseniksi kutsuttiin farmakologian professori Eeva Moilanen ja fysikaalisen kemian professori Nikolai Tkachenko.

Suomalaisen Tiedeakatemian uudet jäsenet

Suomalainen Tiedeakatemia on yleistieteellinen seura, jonka tehtävänä on edistää tieteellistä tutkimusta sekä toimia korkeatasoista tiedettä edustavien tutkijoiden yhdyssiteenä. Suomalaisen Tiedeakatemian noin 1 000 kotimaista ja ulkomaista jäsentä edustavat tieteen kärkeä.

 

 

Uusimmat uutiset kategoriassa Tutkimus

Uusimmat uutiset