Tapahtuma

PIRSSI – Omalla kyydillä eteenpäin -seminaari tarjoaa työelämään valmistavia puheenvuoroja 17.11.2021

Ilmoittautumisaika:
Pirssi-hankkeen loppuseminaarin tapahtumailmoituksen kuvituskuva
PIRSSI – Pirstaleiseen työelämään siirtyminen -hankkeen yhteenvetoseminaari järjestetään G Livelabissa 17.11.2021. Seminaarissa kuullaan puheenvuoroja yrittäjyydestä, itsensä työllistämisestä pätkätöillä, työelämän murroksen vaikutuksista työelämään ja ammattiliittojen tarjoamasta tuesta itsensä työllistäjille. Seminaarin jälkimmäisessä osassa esitellään PIRSSI-hankkeen tuloksia ja jatkotilaisuus toimii samalla hankkeen arviointitilaisuutena.

PIRSSI – Omalla kyydillä eteenpäin -seminaarin ohjelma:

12:00 – 12:15 Avaus / Antti Haapio, lehtori, TAMK

12:15 – 12:35 Toimeentulon monet lähteet / Harri Melin, professori, Työelämän tutkimuskeskus, TAU 

12:35 – 12:55 Arkkitehtuuria, yrittämistä, palovammoja ja kärventyneitä kulmakarvoja / Kasmir Jolma, arkkitehti, Jolma arkkitehdit 

12:55 – 13:15 Yrittäjämäiset piirteet näyttelijän ammatissa / Anna Böhm, näyttelijä 

13:15 – 13:35 Ammattiliitot itsensä työllistäjän asialla / Petri Savolainen, edunvalvontajohtaja, Journalistiliitto 

13:35 – 14:00 Keskustelua ja päätös 

 

14:30 – 16.00 PIRSSI-hankkeen tuloksia ja hankkeen arviointitilaisuus

 

Ilmoittautuminen päättyy 10.11.2021.Tapahtuma on avoin ja maksuton, mutta ennakkoilmoittautumista edellytetään, koska paikkoja on rajoitetusti. Virvoketarjoilu väliajalla. Seminaarin ensimmäinen puoliaika striimataan.

ILMOITTAUTUMINEN: Omalla kyydillä eteenpäin 17.11  

 

Mikä PIRSSI?

PIRSSI-hankkeen tavoitteena on ollut tukea korkea-asteen opiskelijoiden työllistymistä erityisesti aloilla, joilla työmarkkinat ovat pirstaleiset ja ns. epätyypilliset työsuhteet ovat yleisiä. PIRSSI on ollut Tampereen korkeakouluyhteisön kolmivuotinen yhteishanke, jossa on ollut mukana useita eri koulutusohjelmia ja opintosuuntia sekä laaja asiantuntijaverkosto. 

PIRSSIlle oli kysyntää, koska kevytyrittäminen ja itsensä työllistäminen toimeksiantojen kautta ovat lisääntyneet työmarkkinoilla. Kevytyrittäminen sijoittuu työsuhteisen palkkatyön ja yrittämisen välimaastoon. Se on suhteellisen uusi tapa toimia ja siihen liittyy yhä enemmän tai vähemmän epäselviä käytäntöjä. Työmarkkinoille siirtymävaiheessa olevalle korkeakouluopiskelijalle itsensä työllistäminen tai kevytyrittäminen voi kuitenkin olla hedelmällinen mahdollisuus. Kevytyrittäjänä voi kartuttaa alansa työkokemusta, harjaantua yrittäjänä ja samalla löytää oman alansa asiakaskuntaa. Tästä on hyötyä ennen pidempiaikaista palkkatyösuhdetta tai mahdollista oman yrityksen perustamista.

Itsensä työllistäjän ja kevytyrittäjän on kuitenkin tärkeä ymmärtää työelämän käytäntöjä, jotta hän ei toiminnallaan vaaranna oman taloutensa perusteita eikä toisaalta häiritse jollekin toimialalle muodostuneita käytäntöjä esimerkiksi perusteettomalla työn hinnoittelulla. Haasteena on myös se, että itsensä työllistäjä ja kevytyrittäjä voi jäädä sosiaaliturvan ulkopuolelle. PIRSSI-hankkeessa on selkeytetty siirtymävaiheessa olevien opiskelijoiden kokonaisnäkemystä pirstaleisesta työelämästä ja on vahvistettu heidän ammatti-identiteettinsä kehittymistä.

Hankkeen aikana on luotu Keikkatyön käsikirja -niminen sivusto, josta löytyy tietoa itsensä työllistymiseen liittyen: https://sites.tuni.fi/keikkatyo/  

PIRSSI-hankkeen hankesivut: https://projects.tuni.fi/pirssi/ 

Lisätietoja: Antti Haapio, antti.haapio [at] tuni.fi, 050 560 6643

 

Tulevat tapahtumat

Menneet tapahtumat

Järjestäjä

Pirssi-hanke

Kohderyhmä

Pirssi-hankkeen yhteenvetotapahtuman kohderyhmää ovat itsensä työllistämistä tai kevytyrittäjyyttä harkitsevat tai aloittelevat kansalaiset.

Lisätietoja

Antti Haapio, antti.haapio@tuni.fi, 050 560 6643