Hyppää pääsisältöön

Pirkanmaan Syöpäyhdistykseltä suurapuraha pilottitutkimukselle liikunnan vaikutuksesta syöpäpotilaan ennusteeseen

Julkaistu 10.11.2021
Tampereen yliopisto
viitekuvassa lenkkitossut
Pirkanmaan Syöpäyhdistys on jakanut yhteensä 100 000 euroa apurahoja Pirkanmaalla toteutettaviin syöpätutkimuksiin. Suurimman, 50 000 euron, apurahan on saanut urologian professori Teemu Murtola (Tays ja Tampereen yliopisto) tutkimusryhmineen. Pirkanmaalla tehtävä tutkimus selvittää, parantaako lääkehoidon aikainen ohjattu liikuntaharjoittelu syöpähoidon vastetta. Tutkimus tähtää parantamaan syöpäpotilaan ennustetta muuttamalla syövän mikroympäristöä ja metaboliaa liikunnalla ja lääkkeellisesti.

Murtolan tutkimus on aihetta ensimmäistä kertaa ihmisillä testaava satunnaistettu pilottitutkimus. Se seuraa 240 lääkehoidossa olevaa syöpäpotilasta, jotka satunnaistetaan kolmeen eri ryhmään. Ryhmiä seurataan kahden vuoden ajan.

Samaan aikaan tutkimus selvittää, vaikuttaako liikunta syöpäpotilaiden elämänlaatuun, depressio-oireisiin ja parisuhteeseen.

Tänä vuonna 70 vuotta täyttävä Pirkanmaan Syöpäyhdistys tukee syöpään sairastuneita ja heidän läheisiään, työskentelee syöpäriskin pienentämiseksi ja tekee myös syövän tieteellistä tutkimusta. Apurahoilla tuetaan Pirkanmaalla tehtävää tutkimustyötä, jolla lisätään syöpää sairastavien ja heidän läheistensä hyvinvointia. Yhdistys on jakanut apurahoja vuodesta 1991 alkaen ja pelkästään 2000-luvulla yhteensä noin 580 000 euroa.

Suurapurahan lisäksi myönnettiin 15 000 euron suuruiset apurahat FT, erikoistutkija Ulla-Sisko Lehdolle (THL) sekä hoitotieteen professori Elina Haavistolle (Tampereen yliopisto). Lehdon poikkitieteellinen tutkimus selvittää syöpäpotilaan ja hänen läheisensä hyvinvointia ja keskinäistä yhteyttä sekä siihen vaikuttavia tekijöitä. Haaviston tutkimus puolestaan tarkastelee perheen roolia osana palliatiivisessa hoidossa olevan potilaan psykososiaalista tukemista.

Lisäksi yhdistys jakoi väitöskirja-apurahoja.
 

Kuva: Erkki Karén