Tutkimus

Pentti Kettusen säätiö jakoi tunnustuspalkintoja erinomaisista materiaaliopin opinnäytteistä

Split bars
Vuonna 1992 perustettu Pentti Kettusen säätiö tukee tamperelaista materiaalioppiin liittyvää tutkimusta ja opetustoimintaa. Säätiö jakaa myös vuosittain kaksi tunnustuspalkintoa. Toinen tunnustuspalkinnoista osoitetaan hyvälle ja merkittävälle materiaaleihin liittyvälle diplomityölle. Toinen tunnustuspalkinto on jaettu vastaavasti joko kiitettävälle väitöstyölle tai merkittävälle materiaalioppiin liittyvälle tutkimukselle.

Tänä vuonna säätiö antoi vuoden vuoden 2020 tunnustuspalkinnon erinomaisesta väitöstyöstä Naiara Vázquez Fernándezille. Hänen väitöstyössään ”Effects of Strain Rate and Adiabatic Heating on the Strain-Induced Martensitic Phase Transformation in Austenitic Stainless Steels” tutkittiin lämpötilan ja muodonmuutosnopeuden vaikutusta teräksen martensiittimuutokseen, ns. TRIP-efektiin. Työn tuloksia voidaan käyttää hyväksi teollisuuden lujien ja muovattavien terästen kehittämisessä. Työn ohjaajana toimi tenure track -professori Mikko Hokka.

Diplomityön tunnustuspalkinnon sai Enni Luoma, jonka diplomityössä työssä tutkittiin polylaktidikalvojen (PLA) orientointimenetelmien vaikutusta materialain kiteisyyteen ja kiteisyyden vaikutusta kalvojen mekaanisiin, termisiin ja barrier-ominaisuuksiin. Työn tulosten avulla voidaan saavuttaa parempia materiaaliominaisuuksia biohajoavalle PLA:lle verrattuna perinteisiin amorfisiin PLA-laatuihin ja siten mahdollistaa PLA:lle uusia sovelluskohteita mm. pakkausteollisuudessa korvaamaan raakaöljypohjaisia muoveja. Työn akateeminen ohjaaja oli tenure track -professori Essi Sarlin.

Uusimmat uutiset kategoriassa Tutkimus

Uusimmat uutiset