Hyppää pääsisältöön

Passages-konferenssi pohtii tilan kokemusta menneisyydessä kansainvälisen tutkijajoukon voimin

Julkaistu 16.8.2022
Tampereen yliopisto
Vanhan rakennuksen kupoli, josta näkyy taivasta.
Historiantutkimuksen konferenssi Passages from Antiquity to the Middle Ages on jälleen täällä. Tutkijat kokoontuvat Tampereelle keskustelemaan jatkuvuuksista antiikista uuden ajan alkuun. Kahdeksas konferenssi tarkastelee tilan kokemista menneisyydessä.

Trivium-tutkimuskeskuksen johtaja, yliopistotutkija Sari Katajala-Peltomaa pitää vuoden siirtoa onnistuneena. Kahdeksas Passages oli järjestysvuorossa jo 2021, mutta vasta nyt pandemiatilanne salli hybriditoteutuksen. Konferenssiin on ilmoittautunut 60 osallistujaa, joista valtaosa saapuu paikan päälle Tampereelle.

Samaa mieltä on Saku Pihko, joka tekee historian väitöskirjaa Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa. Konferenssisihteeri Pihko odottaa korkeatasoista tieteellistä ohjelmaa ja livetapahtuman sosiaalista kanssakäymistä koronataukojen jälkeen.

Vuoden 2022 konferenssin teemana on tila huomion kohdistuessa yhteiskuntaan ja arkielämään. Menneisyyden ihmiset itse käsitteellistivät tilaa ympärillään, mikä muokkasi pitkällä ajalla rakenteita, yhteisöjä ja vaikutti yksilöiden ajatteluun. Historiantutkija niin ikään käsitteellistää työssään menneisyyttä. Tila, joka sekä tuotti kokemuksia että vaikutti niiden tulkintaan, on tutkijan pöydällä analyyttinen käsite, jonka avulla yksilöiden, yhteisöjen ja tilan vuorovaikutusta pohditaan.

– Tila rakentuu mentaalisesti ja sosiaalisesti ihmisten kesken. Sitä tuotetaan aktiivisesti yhteisöissä kokemalla asioita ja antamalla niille merkityksiä. Tutkimuksessa meidän on tarkasteltava, miten ihmiset ovat kokeneet yhteiskunnan muutoksen. Esimerkiksi tilaa rajaamalla on tehty eroja sukupuolten välille, mikä on vaikuttanut ihmisten arkielämään, havainnollistaa kokemuksen historian huippuyksikön (HEX) yliopistotutkija Katajala-Peltomaa.

Järjestäjien mukaan tarvitaan hyvä Passages-teema, joka tarkkarajaisena tekee kulloisestakin konferenssista tunnistettavan. Samalla teeman on kyettävä tarkastelemaan menneisyyttä pitkällä ajanjaksolla.

– Tila on hyvä esimerkki teemasta, joka tarjoaa hyödyllisiä työkaluja ja näkökulmia menneisyyden teoretisointiin ja käsitteellistämiseen. Kuten konferenssin ohjelmasta jo näkee, tilan ja tilan kokemisen näkökulmasta voidaan esimodernia sosiaali- ja yhteiskuntahistoriaa tutkia hyvinkin monipuolisesti, toteaa väitöskirjatutkija Pihko.

Konferenssisarjan teema valitaan pääjärjestäjä tutkimuskeskus Triviumin tutkimusprofiilin mukaisesti eli yhteiskuntahistorian aiheiden parista. Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan monitieteinen tutkimuskeskus kokoaa ja edistää yhteiskunnallisen muutoksen ja pitkien jatkumoiden tutkimusta. Aikajänne kulkee antiikista aina uuden ajan alkuun asti.

Tila sopii varhaisten aikojen historiantutkimukseen

Toinen esimerkki tilan käytöstä on ajallisesti muuttuva jako julkiseen ja yksityiseen tilaan. Kaupunkitilaa on Tampereella tutkittu erityisesti teollistumisen jälkeisen kaupunkihistorian alalla. Nyt tilan käsite tuodaan varhaisimpien jatkumoiden pariin kokemushistorian ryydittämänä. Aihe-esimerkeiksi Katajala-Peltomaa mainitsee lapsuuden tutkimuksen sekä pyhän kokemisen kirkkotilassa.

Tilaa voidaan tutkia myös esineiden tuottamana, tarkastelemalla materiaalisuutta. Juuri tästä puhuu Harvardin yliopiston keskiajan historian professori Daniel Lord Smail, joka pureutuu torstain keynote-luennossaan keskiajan kotitalouteen otsikolla The space of things in the medieval household.

Maantieteellisesti konferenssin esitelmät käsittelevät paljolti Välimeren ja läntisen kristikunnan piiriä, mutta tämänkertaisessa Passagesissa esimerkiksi Bysantin historia on hyvin edustettuna.

Triviumin yhteistyökumppanina 2022 konferenssissa toimii Helsingin yliopiston tutkimushanke SpaceLaw. Euroopan tutkimusneuvoston (ERC) rahoittamaa tutkimusta johtaa professori Kaius Tuori.

Konferenssi tukee vertaisoppimista ja luo kansainvälisen tilan

Passages-konferenssisarjan kantavana ideana on tarjota tieteellinen foorumi aikakausirajat ylittävälle keskustelulle. Tarkoituksena on aina ollut synnyttää keskustelua historiallisista jatkumoista pitkällä ajalla. Koska varsinaista tiukkaa aikajaksotusta aiheille ei konferenssissa ole, eri aikakausien tutkijat kohtaavat teeman ympärillä konferenssin luomassa kansainvälisessä tilassa. Tutkijat voivat pohtia yhdessä vaikkapa lähdeongelmia, oli oma aihe mikä tahansa.

– Konferenssi on väitöskirja- ja postdoc-tutkijoille matalan kynnyksen paikka päästä kansainväliseen tutkimusyhteistyöhön. Tunnelmaltaan keskustelu on avointa ja rohkaisevaa. Kaikki ovat jatkuvuuspohdinnan ansiosta samalla viivalla ja oppivat toisiltaan, Katajala-Peltomaa iloitsee.

Passages-konferensseista on ollut tapana koostaa artikkelikokoelma. Useat nimekkäät kansainväliset tiedekustantamot ovat niitä aiemmin julkaisseet.

Passages from Antiquity to the Middle Ages VIII Conference
17.–19.8.2022 Tampereella.

Passages-konferenssin kotisivut

Teksti: Mikko Korhonen
Kuva: Kaius Tuori