Tutkimus

Parhaat väitöskirjat palkittiin avajaispäivänä

Tohtorinhatut promootiossa
Yliopiston lukuvuoden avajaispäivänä palkittiin parhaita väitöskirjantekijöitä ja jaettiin Vaikuttava julkaisija -palkinnot.

Tampereen Yliopiston Tukisäätiön ja Tampereen teknillisen yliopiston tukisäätiön järjestämässä tilaisuudessa luovutettiin myös yliopiston Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden palkinto ja ylioppilaskunta TREY:n valitsemien Hyvien opettajien palkinnot. 

Tampereen kaupungin väitöskirjapalkinto kolmelle 

Tampereen kaupungin tiedeapurahatoimikunta palkitsi kolme väitöskirjan tekijää, joiden väitöskirjat on Tampereen yliopistossa arvioitu parhaiksi, ja hyväksytty tiedekuntaneuvostoissa arvolauseella ”kiittäen hyväksytty”. Palkinnon arvo on 5 000 euroa. 

Tekniikan alan väitöskirjapalkinnon sai tekniikan tohtori Timo Aho fysiikan alan väitöskirjastaan Advanced III-V-Solar Cells with Back Reflectors


Terveyden alan väitöskirjapalkinnon sai lääketieteen tohtori Jori Pesonen urologian alan väitöskirjastaan Course and Consequences of Nocturia


Yhteiskuntatieteiden alan väitöskirjapalkinnon sai yhteiskuntatieteiden tohtori Johanna Ranta sosiaalityön alaan kuuluvasta väitöskirjastaan Suhteellinen toimijuus huumeita käyttävien matalan kynnyksen palveluissa: tutkimus institutionaalisesta vuorovaikutuksesta


Tukisäätiöt myönsivät väitöskirjatyöstipendit kaikille muille viime vuonna kiittäen hyväksyttyjen väitöskirjojen tekijöille. Stipendi on suuruudeltaan 1 500 euroa, ja sen sai 22 henkilöä. 

Vaikuttavan julkaisijan palkinto kannustaa avoimuuteen 

Vaikuttava julkaisija -ehdokkaat ovat seulottu kaikista TUNICRIS-tutkimustietojärjestelmän tutkijaprofiileista. 

Ehdokkaiden valinnassa on huomioitu, että tutkija on joko tohtorikoulutettava tai lähiaikoina tohtoritutkinnon suorittanut henkilö. Tutkijan omien tutkijaprofiilien on oltava pääosiltaan kunnossa. 

Palkintojen tavoitteena on kannustaa tutkijaa, joka on osoittanut akateemisella aktiivisuudellaan omaksuneensa avoimen tieteen toimintakulttuurin julkaisutoiminnassa ja mahdollisesti myös tutkimusaineistojen avaamisessa. Lisäksi tutkija on kiinnittänyt huomiota oman näkyvyytensä ja vaikuttavuutensa esilletuomiseen. 

Palkinto on 2 000 euroa. 

Vaikuttavan julkaisijan palkinto kolmelle 

Yhden kolmesta Vaikuttava julkaisija -palkinnosta sai väitöskirjatutkija Vadim Romashov yhteiskuntatutkimuksen alalta. Romashov on aktiivinen julkaisija ja kommunikoi omasta tutkimustoiminnastaan monipuolisesti ottaen huomioon eri julkaisukanavat ja julkaisutyypit. Tutkija on huolehtinut hyvin omasta näkyvyydestään ORCID- ja TUNICRIS-profiileissa. Romashovin julkaisujen avoimuus on täydet 100 prosenttia vuosina 2018-2020. Julkaisutoiminnassa on huomioitu myös monikielisyys, todetaan palkinnon perusteluissa. 

Toinen Vaikuttava julkaisija -palkinto myönnettiin projektitutkija Marjaana Jonesille terveystieteiden alalta. Jones on aktiivinen tutkija, joka kommunikoi tutkimuksestaan laajasti. Hän on ollut puhujana lukuisissa konferensseissa ja toiminut vertaisarvioijana tieteellisissä lehdissä. Jonesin julkaisujen avoimuus on 100 % vuosina 2018-2020. Väitöskirjassaan Jones on tutkinut kansalaisten ja potilaiden osallisuutta terveyspalveluissa. Tutkimus keskittyy erityisesti kokemustoimijoiden asemaan ja kokemustiedon käyttöön kehittämis- ja asiakastyössä. Jonesilla on hyvin monipuolinen tutkijaprofiili, ja julkaisutoiminnassa on huomioitu myös monikielisyys, palkintoperusteissa todetaan. 

Tekniikan alan Vaikuttava julkaisija -palkinto myönnettiin väitöskirjatutkija Jesse Saarelle fysiikan alalta. Saari on nuorena tutkijana ollut mukana jo useissa tieteellisissä artikkeleissa, jotka ovat lyhyen ajan kuluessa saaneet viittauksia. Tämä osoittaa tieteellisen työn vaikuttavuutta ja ajankohtaisuutta. Tutkimustuloksia on raportoitu monipuolisesti artikkeleina tieteellisissä lehdissä, konferenssijulkaisuina, postereina sekä abstrakteina. Kolmen viimeisen vuoden ajalta kaikki julkaisut ovat olleet avoimesti saatavilla. 

Saaren julkaisuissa ilmenee myös kansainvälisyys. Tuloksia on julkaistu kansainvälisillä foorumeilla ja hän on ollut mukana aloittamassa tutkimusyhteistyötä Dublin City Universityn kanssa, joka on Tampereen yliopiston kumppani eurooppalaisessa yliopistoverkostossa. Tästä työstä todisteena ovat ensimmäiset yhteisjulkaisut, palkinnon perusteluissa todetaan. 

Tukisäätiöt toteuttavat tarkoitustaan myöntämällä avustuksia, apurahoja ja stipendejä Tampereen yliopiston piirissä harjoitettavaan tutkimus- ja opetustyöhön ja tukemalla muullakin tavoin taloudellisesti yliopiston toimintaa. 

Kuva: Sami Reivinen

Uusimmat uutiset kategoriassa Tutkimus

Uusimmat uutiset