Yhteistyö

Opiskelijoiden turvallisuudesta pitää huolehtia

Nurmella käsipareja ympyrässä
Turvallinen oppimisympäristö on kaikkien oikeus. Oppilaitosten tehtävänä on taata kaikille oppijoille turvallinen oppimisympäristö. Oppilaitoksilla on keskeinen rooli esimerkiksi kunniaan liittyvän väkivallan ja seksuaalisen häirinnän tunnistamisessa sekä puuttumisessa.

Opetus- ja ohjaushenkilöstön kouluttamisella varmistetaan oikeanlainen puuttuminen turvallisuusuhkiin.

Järjestämämme koulutuskokonaisuus antaa työkaluja ja vahvistaa oppilaitoksen henkilöstön valmiuksia käsitellä kunniaan liittyvää väkivaltaa ja seksuaalista häirintää yhdessä lasten ja nuorten kanssa, kertoo erityisasiantuntija Henri Rikander Tampereen ammattikorkeakoulusta.

Tuoreen kouluterveyskyselyn mukaan erityisesti tytöt kokevat paljon masentuneisuutta, ahdistusta ja seksuaalisen häirinnän määrä on lisääntynyt. Rikanderin mukaan nyt tunnistetaan ja osataan nimetä hyvinvoinnin puutteita paremmin kuin aiemmin, ja se on myös tämän hankkeen tarkoitus.

Jatkuvan oppimisen päällikkö Juha Lahtinen TAMKista korostaa, että on tärkeää, että lapset ja nuoret voivat tulevaisuudessakin kokea koulun turvallisena paikkana, jossa heidät hyväksytään sellaisena kuin he ovat, ja tärkeimpänä arvona nähdään ihmisarvo ja kaikkien oikeus arvokkaaseen elämään. Koulutuksen avulla osallistuja pystyy paremmin puuttumaan tilanteisiin, joissa epäillään alaikäiseen kohdistuvaa häirintää tai esimerkiksi sosiaalisessa mediassa tapahtuviin asioihin, jotka voivat vaarantaa lasten ja nuorten turvallisuutta.

Nyt järjestettävän koulutuksen toteutuksesta oppilaitoksille vastaa Tampereen ammattikorkeakoulun TurOs-Turvallisuudesta osallisuutta ja hyvinvointia -koulutushanke.

Taklataan uhkia ja tuetaan opetustehtävää

Turvallisuudesta puhutaan paljon, mutta vastaavaa hankekokonaisuutta ei tällä hetkellä ole toista, kertoo Lahtinen.

Yksi osa koulutusta on viranomaisyhteistyö, jotta eri toimijat tunnistavat toistensa vastuualueet turvallisuuden näkökulmasta.

Meidän pitää tukea lapsen turvallisuutta hallinnolliset raja-aidat ylittäen, johon myös lapsen oikeuksien sopimus meidät velvoittaa, Rikander täsmentää.

Lahtinen ja Rikander kertovat, että koulutus tapahtuu verkossa sisältäen seminaareja, verkkotyöskentelyä, webinaareja sekä kehittämistehtävän liittyen oman oppilaitoksen toiminnan kehittämiseen. Koulutuksessa keskitytään kunniaan liittyvään väkivaltaan, sosiaaliseen mediaan tai seksuaaliseen häirintään ja väkivaltaan, ennaltaehkäiseviin toimiin, viranomaisyhteistyöhön sekä sensitiivisyyteen.

Kohderyhmään kuuluville perusopetuksen, toisen asteen ja vapaan sivistystyön oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstölle tämä koulutus on ilmainen ja sen sisältö perustuu kentältä kuultuun toiveeseen. Kokonaisuudessa on viisi opintojaksoa sisältäen erilaisia välineitä ja toimintamalleja, jotka on suunnattu koulujen ja oppilaitosten henkilöstölle ja opettajille.

Hanke toteutetaan vuonna 2021 kahteen kertaan, keväällä ja syksyllä. Syksyn osiot ovat jo käynnistyneet.

TurOs-Turvallisuudesta osallisuutta ja hyvinvointia -koulutushanke on Opetushallituksen rahoittama ja hankkeen koulutusosiot sijoittuvat tammikuusta marraskuulle 2021. Hanke päättyy vuoden 2021 loppuun mennessä.

 

Lisätietoja:

Henri Rikander, erityisasiantuntija, Toiminnanohjaus ja hallintopalvelut -ryhmä, Tampereen yliopisto, henri.rikander [at] tuni.fi, p.050 442 1873

Juha Lahtinen, jatkuvan oppimisen päällikkö, lehtori, Pedagogiset ratkaisut ja kulttuuri, Tampereen ammattikorkeakoulu, juha.lahtinen [at] tuni.fi, p. 040 584 5035 

 

Teksti: Arja Lundan

Kuva: Pixabay

Uusimmat uutiset kategoriassa Yhteistyö

Uusimmat uutiset