Tutkimus

Opinto-ohjaajan ohjaus ratkaisee - kohtaamistilannetta ei voi täysin korvata digitaalisilla välineillä

Toimistotarvikkeet
Koronapandemia on lisännyt hybridiohjaamista ja tuonut uudenlaisia haasteita myös opinto-ohjaukseen. Digitaaliset välineet tuovat helpotusta etäopetukseen ja -ohjaukseen, mutta ne eivät voi korvata kasvokkaista kohtaamista ohjattavan kanssa.

Opetushallituksen ylläpitämää yhteishakujärjestelmä Opintopolku.fi:tä kehitetään parhaillaan, koska ohjauksen ammattilaiset kohtaavat nyt uusia haasteita hybridiohjaamisen myötä. Opiskelija ja ohjausprosessi ovat ohjauksessa etusijalla, jolloin opinto-ohjaajan ohjaus ratkaisee.

Ohjaajat työskentelevät digiajassa, joten he tarvitsevat tehokkaita ja laadukkaita välineitä. OHTO+, Ohjauksen tehostaminen digi- ja verkkopalveluja hyödyntämällä -hankkeen tavoitteena on vahvistaa opiskelijoiden ohjauksessa tarvittavia digitaalisia taitoja opinto-ohjaajilla ja ohjaus- ja koulutuspalveluiden asiantuntijoilla. Ammatillisen koulutuksen ohjauksen ammattilaisia perehdytetään hankkeen avulla esimerkiksi siihen, millaisia erilaisia ja uusia digitaalisia ohjauksen välineitä uudistuva Opintopolku.fi tarjoaa.

— Haluamme kuulla erityisesti ammatillisten oppilaitosten kokemuksia Opintopolku.fi:n käytettävyydestä muuan muassa yhteishakuun ja koulutusten esittelyihin liittyen, kertoo lehtori Mikko Turunen Tampereen ammattikorkeakoulusta. Näin palvelun käytettävyyttä voidaan kehittää.

Mikko Turunen TAOK
Opiskelija on keskiössä ohjausprosessissa, mutta digitaalisuus helpottaa ohjaustyötä, kertoo lehtori Mikko Turunen Pedagogiset ratkaisut -yksilöstä Tampereen ammattikorkeakoulusta. Kuva: Mikko Turunen

Opintopolusta yhteinen asiointipalvelu

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian koordinoimassa hankkeessa Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK) toteuttavat ohjaajien koulutusta digipalveluiden käyttöön. Tampereen Kesäyliopisto vastaa tiedottamisesta ja järjestää siihen liittyviä webinaareja.

Opintopolku.fi-palvelusta halutaan saada kaikille oppilaitoksille yhteinen asiointipalvelu opinto-ohjaukseen liittyen.

— Tehtävämme on tuoda ohjaustyön asiantuntijoiden näkemystä Opintopolku.fi-palvelun kehittämiseen, tarkentaa lehtori Tarja Juurakko-Koskinen Tampereen ammattikorkeakoulusta.

Juurakko-Koskisen ja Turusen mukaan ohjaaja rakentaa ohjausta ammattitaitoonsa perustuen. Hänen työtään digitaalisuus helpottaa, jos hän tietää, millaisia digivälineitä milloinkin kannattaa käyttää.

— Näiden digitaalisten välineiden avulla voidaan tukea hakijan hakeutumispäätöstä ja hyödyntää mahdollisimman monipuolisesti erilaisia mahdollisuuksia, joita Opintopolku.fi-palvelussa on tarjolla, tähdentävät Juurakko-Koskinen ja Turunen.

Tarja Juurakko-Koskinen
Lehtori Tarja Juurakko-Koskisen mukaan Opintopolku.fi-palvelu tarjoaa monipuolisen, digitaalisen ympäristön ohjauksen ammattilaisille ja opintoihin hakeutuville. Kuva: Tapio Tuomela

Opintopolun käyttäjien kokemukset ja tarpeet esille

Opintopolku palvelee samaan aikaan opintoihin hakeutuvia opiskelijoita ja ohjauksen ammattilaisia. Tästä syystä Juurakko-Koskinen ja Turunen pitävät tärkeänä ymmärrettävää, helppokäyttöistä ja selkeää kokonaisuutta, jotta ohjauksen ammattilaiset osaavat tarjota erilaisia verkkopalveluja opintoihin hakeutuville.

— Tehtävänämme on tuoda erilaisia tarpeita esiin ja valmentaa ohjaajia käyttämään uudistuvaa palvelua monipuolisesti hyödyntäen sen ominaisuuksia.

Hankkeessa suunnitellaan arviointityökalua siihen, että ohjauksen ammattilaiset kykenisivät arvioimaan erilaisten välineiden ja digitaalisten ratkaisujen toimivuutta ja käytettävyyttä ohjaustilanteissa.

— Aluksi teimme kartoituksen, jossa kyselimme oppilaitosten ohjausasiantuntijoilta digitaalisten välineiden käyttökokemusta. Kartoituksen tuloksia olemme hyödyntäneet työpajojen suunnittelussa, Turunen sanoo. 

Hakijat hyötyvät uudistuksesta

Ensisijainen tavoite on, että hakijat hyötyvät uudistuksesta. Ohjauksen ammattilaisen tavoitteena on tukea hakijan hakeutumispäätöstä erilaisista vaihtoehdoista ja antaa ohjattavalle taitoa etsiä tietoa itsenäisesti verkosta. Näin ohjaajien osaaminen välittyy myös hakijoille.

Järjestettävistä webinaareista osa on suunnattu kaikille ja osa ohjauksen ammattilaisille. Kaikille tarkoitettuja webinaareja on järjestetty jo viisi ja jokaisessa osallistujia on ollut noin 100 henkilöä. Webinaareja on vielä hankkeen tiimoilta tulossa lisää.

 — Aiheet liittyvät usein verkko-ohjauksen teemoihin ja Opintopolku.fi:n palveluihin, kuten siihen, miten tietosuojan ja -turvan voi huomioida omassa työssään sekä siihen, miten tekoälyä voidaan käyttää ohjauksen tukena, Juurakko-Koskinen ja Turunen kuvailevat.

Turunen kertoo, että työpajoissa jaetaan vertaisoppimisen avulla yhteisesti hyviä käytänteitä digitaalisten palveluiden ja ohjausalustojen käytöstä. Työpajat on suunnattu kehittäjäkumppaneille, jotka tulevat mukaan ammatillisista oppilaitoksista ympäri Suomea ja joissa jaetaan tietoa muun muassa digiasiantuntijan ja ohjauksen ammattilaisen näkökulmista.

 

Lisätietoa

Tarja Juurakko-Koskinen, lehtori, Pedagogiset ratkaisut, Tampereen ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu tarja.juurakko-koskinen [at] tuni.fi () p. 046 921 8220

Mikko Turunen, lehtori, Pedagogiset ratkaisut, Tampereen ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu mikko.o.turunen [at] tuni.fi () p. 050 534 8403

Ohto+ -hankkeen sivut https://www.facebook.com/Ohtoplus/

 

Teksti: Arja Lundan

Kuvat: Pixabay, Mikko Turunen ja Tapio Tuomela

Uusimmat uutiset kategoriassa Tutkimus

Uusimmat uutiset