Tapahtuma

Nuorten näkemykset tulevaisuudesta esillä Projio-tapahtumassa Finlaysonilla

dsc_0176_small.jpg
ALL-YOUTH-hankkeen yhdessä mediataiteilijoiden kanssa kuratoima Tulevaisuus nyt? -teos on esillä PROJIO- media- ja valotaidetapahtumassa Tampereen Finlaysonilla 15.–20.10.2020. Tutkimusta ja mediataidetta yhdistävä teos esittää elämyksellisesti nuorten tulevaisuuteen liittyviä odotuksia, unelmia ja huolenaiheita. Historiallisen Finlaysonin tehdasalueen Vooninkisaliin pystytetty teos kutsuu kokemaan, miltä tulevaisuus nuorten näkökulmasta näyttää.

Miikka Rekolan ja Marko Vierimaan toteuttaman mediataideteoksen pohjana ovat ALL-YOUTH-hankkeessa nuorilta vuosina 2018–2019 kerätyt kyselyaineistot. Tutkivan taideteoksen avulla työryhmä haluaa lisätä tietoisuutta nuoria huolestuttavista kehityskuluista, jotka vaikuttavat nuorten elämään ja hyvinvointiin. Tekijät näkevät tieteen ja taiteen yhteistyön keinona edistää dialogia sukupolvien ja eri ryhmien välillä sekä visioida, millaisen tulevaisuuden haluamme yhdessä rakentaa. 

Teos on osa ALL-YOUTH-hankkeen virtuaalista Tulevaisuus nyt? -tapahtumasarjaa, jossa julkaistaan syksyn mittaan näkymiä hankkeen tutkailevan ja kokeilevan tutkimusyhteistyön tuotoksiin. Tapahtumasarjan tavoitteena on tehdä näkyväksi laajalle yleisölle tutkijoiden tieteellistä ja taiteellista yhteistyötä eri kumppaneiden ja nuorten ryhmien kanssa. Tapahtumasarjan keskiössä on kysymys siitä, mitä kestävä tulevaisuus merkitsee nuorille. 

ALL-YOUTH on monitieteinen hanke, joka tutkii 16–25-vuotiaiden nuorten yhteiskunnallisen osallistumisen kykyjä ja esteitä. Tutkimushankkeen lähtökohtana on näkemys, jonka mukaan nuorten mahdollisuudet vaikuttaa yhteiskunnassa ja maailmassa kaipaavat vahvistamista. Hanketta rahoittaa Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN).  

Media- ja valotaidetapahtuman teokset ovat nähtävillä 15.–20.10. klo 18–22.  

 

Työryhmä: 

Taiteilijat: Miikka Rekola ja Marko Vierimaa 

Tutkijat: Miia Lähde, Tiina Rättilä ja Päivi Honkatukia (Tampereen yliopisto) 

 

Linkit 

ALL-YOUTH-tutkimushanke (STN): https://www.allyouthstn.fi/  

Tulevaisuus nyt -tapahtumasarja: http://tulevaisuusnyt.allyouthstn.fi/  

Media- ja valotaidetapahtuma Projio: https://www.projio.fi/ 

Järjestäjä

Stereo:ID Ltd Oy Yhteistyössä: Finlaysonin alue, RARE ja Grafiikanpaja Himmelblau

Further information

Miia Lähde, miia.lahde@tuni.fi
Tiina Rättilä, tiina.rattila@tuni.fi