Hyppää pääsisältöön

Nuoret puhuvat tulevaisuudesta mediataideteoksessa

Julkaistu 13.10.2020
Tampereen yliopisto
Tulevaisuus nyt? on ALL-YOUTH-tutkimushankkeen ja mediataiteilijoiden yhteistyössä kuratoima teos, joka on esillä Tampereen Media- ja valotaidetapahtumassa Finlaysonin Vooninkisalissa 15.-20. lokakuuta. Tutkimusta ja mediataidetta yhdistävä teos esittää elämyksellisesti nuorten tulevaisuuden odotuksia, unelmia ja huolenaiheita sekä ajatuksia siitä, miten elämäntapamme on muutoksessa.

Tutkimusaineistosta poimitut nuorten äänet puhuttelevat teoksen katsojaa suoraan, ilman tutkijan tulkinnallista väliintuloa. Teoksessa nähtävät aineistositaatit on koottu vuosina 2018–2019 nuorilta kerätyistä kyselyaineistoista, joihin vastasi yli 600 nuorta eri puolilla Suomea.

Kaupunkitilaan sijoittuva mediataideteos tuo nuorten unelmat ja huolenaiheet näkyviin laajalle yleisölle. Tutkivan taideteoksen tavoitteena on lisätä tietoisuutta nuoria huolestuttavista kehityskuluista, jotka vaikuttavat nuorten elämään ja hyvinvointiin.

Teos on osa Tulevaisuus nyt? -nimistä virtuaalista tapahtumasarjaa 25.9.-15.12.2020. Tapahtumasarjassa julkaistaan syksyn mittaan näkymiä hankkeen tutkailevan ja kokeilevan tutkimusyhteistyön tuotoksiin. Tavoitteena on tehdä näkyväksi tutkijoiden tieteellistä ja taiteellista yhteistyötä eri kumppaneiden ja nuorten ryhmien kanssa. Keskiössä on kysymys siitä, mitä kestävä tulevaisuus merkitsee nuorille.

ALL-YOUTH on Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama monitieteinen tutkimushanke, joka tutkii 16–25-vuotiaiden nuorten yhteiskunnallisen osallistumisen kykyjä ja esteitä. Tutkimushankkeen lähtökohtana on näkemys, jonka mukaan nuorten mahdollisuudet vaikuttaa yhteiskunnassa ja maailmassa kaipaavat vahvistamista.

Hankkeen tutkimuksissa on havaittu, että nuorten unelmat ovat monin tavoin perinteisiä ja lähellä arkea, mutta unelmia häiritsevät kohtuuttoman suuret huolet, joita tuottavat erityisesti hätä ilmaston ja ympäristön tilasta, yleinen maailman tilanteen epävakaus, yhteiskunnallinen myllerrys sekä oman paikan löytäminen muuttuvassa työelämässä. Monia pohdituttavat myös yhdenvertaisuuteen ja eriarvoistumiseen liittyvät kysymykset sekä teknologian kehityksen seuraukset.

Tutkimuksissa on kiinnitetty huomiota siihen, että päin vastoin kuin yleensä ajatellaan, nuorten kiinnostus yhteiskunnallisia asioita kohtaan on viime aikoina lisääntynyt. ALL-YOUTH-hankkeen johtajan, nuorisotutkimuksen professori Päivi Honkatukian (Tampereen yliopisto) mukaan nuoret eivät ole passiivisia.

- He ovat aktiivisesti mukana yhteiskunnassa. Mutta me aikuisasiantuntijat emme aina ymmärrä tai osaa arvostaa sitä, miten nuoret toimivat. Nuorten ilmastoaktivismi ja siihen kohdistuva vähättely ovat tästä hyviä esimerkkejä.

Nuorten halu vaikuttaa yhteiskunnassa on lisääntynyt. Samaan aikaan aikuisten on syytä kysyä, olemmeko valmiit oikeasti kuuntelemaan heidän viestejään ja ottamaan heidän mukaan kestävän tulevaisuuden rakentamiseen.

ALL-YOUTH-hankkeen tutkimuksista voidaan päätellä, että nuorten unelmien ja niiden toteuttamisen välillä vallitsee nykyisin kuilu, jota luonnehtii yhtäältä kokemus kestävän tulevaisuuden eteen tehtyjen toimien riittämättömyydestä, toisaalta dialogin puute sukupolvien ja eri ryhmien välillä. Tätä kuilua voidaan kuroa umpeen laajentamalla yhteiskunnallista keskustelua sekä visioimalla tieteen ja taiteen keinoin, millaisen tulevaisuuden haluamme yhdessä rakentaa.


ALL-YOUTH-tutkimushanke (STN)
Tulevaisuus nyt -tapahtumasarja
Twitter: @AllYouthKaikki
Facebook: @allyouthstn
Insta: @allyouthstn
#tulevaisuusnyt

Media- ja valotaidetapahtuma Projio