Hyppää pääsisältöön

Moniammatillisesta digiklinikasta erityislaatuisia mahdollisuuksia lääkäri- ja sairaanhoitajaopiskelijoille sekä opettajille

Julkaistu 27.10.2021
Tampereen korkeakouluyhteisö
Kuvassa on kosketusnäyttö ja käsi
Tampereella on syksyn aikana pilotoitu ensimmäinen lääkäri- ja sairaanhoitajaopiskelijoiden moniammatillinen digiklinikka, joka on ainutlaatuinen esimerkki Tampereen korkeakoulujen opetusyhteistyöstä. Toteutetun pilotin palaute kannustaa jatkamaan opetusyhteistyötä.

Tampereen ammattikorkeakoulussa hoitotyön lehtorina toimiva Taru Manner sekä Tampereen yliopiston yleislääketieteen kliiniset opettajat Riikka Riihimies ja Mervi Kautto iloitsevat siitä, miten opetusyhteistyö on onnistuttu toteuttamaan korkeakoulujen kesken. Korkeakoulujen väliselle yhteistyölle on saatu vahva johdon tuki niin lääketieteen kuin hoitotyön puolelta.

Mannerin mukaan ammattiryhmien digitaalisten taitojen opettamisessa opettajayhteistyö on korkeakoulujen kesken uutta. Opettajayhteistyö on onnistunut hyvin toimivan opettajatiimin ja osaamisen ansiosta. Hoitotyön kentällä suuri tarve juuri tällaiselle osaamiselle, mitä moniammatillinen digiklinikka nyt tarjoaa. Opetuksen sisällöstä ja moniammatillisesta yhteistyöstä onkin saatu positiivista palautetta.

Kuvassa kolme naista rivissä
Kuvassa vasemmalta yleislääketieteen kliininen opettaja Mervi Kautto Tampereen yliopistosta, lehtori Taru Manner TAMKista ja yleislääketieteen kliininen opettaja Riikka Riihimies Tampereen yliopistosta.

Digiklinikalla harjoitellaan asiakaslähtöisyyttä ja moniammatillisuutta

Moniammatillisen digiklinikan rikkautena on, että se simuloi lääkärien ja sairaanhoitajien arjen työtä erityisesti perusterveydenhuollon palveluissa. Se vahvistaa näin opiskelijoiden osaamista sote-uudistuksen kehittämistarpeiden suuntaan.

— Työpajoissa on harjoiteltu tärkeitä taitoja kuten digitaalista asiointia, etävastaanottoa ja hoidontarpeen arviointia, konsultointia ja moniammatillista hoidon suunnittelua, Kautto, Manner ja Riihimies avaavat työpajojen antia.

Pajoihin on osallistunut 24 valmistumisvaiheen sairaanhoitajaopiskelijaa TAMKista ja 35 lääketieteen kandidaattia kuudennelta vuosikurssilta Tampereen yliopistosta. Lääketieteen opiskelijoilla pilotti liittyi yleislääketieteen opintojaksoon ja sairaanhoitajaopiskelijoilla vaihtoehtoisiin ammattiopintoihin nimeltään Hoitotyö uudistuvassa perusterveydenhuollossa. TAMKin hoitotyön lehtorit Nina Smolander ja Ilona Jylhäsalo kuuluvat mukaan opettajatiimiin.

Klinikka valmistaa erinomaisesti opiskelijoita toimimaan sairaanhoitajan ja lääkärin työssä nykyajan olosuhteiden, väestökehityksen tuottamien haasteiden sekä digitalisaation luomien mahdollisuuksien mukaisesti. Yhteistyön erityisyys on ilmennyt myös siinä, miten lääkäri- ja sairaanhoitajaopiskelijat ja opettajat ovat oppineet toisiltaan hoitotyössä tarvittavia moniammatillisia tiimityötaitoja. Osapuolten erilaisia näkökulmia voidaan näin hyödyntää potilaan hoitotyössä aiempaa paremmin.

— Etävastaanoton työpajassa on hyödynnetty Pirkanmaalla yleisesti käytetyn VideoVisitin etävastaanottoteknologiaa ja siihen liittyvää REMOTE-etädiagnostiikkalaitteistoa. Hoidon tarpeen arvioinnin työpajassa on puolestaan hyödynnetty Doctamedin Hoituki-työkalua. Kolmannessa työpajassa on harjoiteltu Omaolo-palvelun oirearvion sekä terveystarkastuksen käyttöä asiakkaan ja ammattilaisen näkökulmista. DigiFinland mahdollisti pilotin oppimisympäristön. Nämä kaikki ovat mahdollistaneet meille hyvän kokonaisuuden, Kautto, Manner ja Riihimies kiittelevät.

Yhdyspintojen löytäminen avaa uusia tapoja tehdä hoitotyötä

Terveydenhuollon digitalisaatio haastaa jatkossakin alojen koulutuksen kehittämisen ja digitaalisten kanavien ja taitojen opettamista lääketieteen ja hoitotyön koulutuksessa. Opetuksen kehittäminen pohjautuu terveydenhuollossa tapahtuvan muutoksen lisäksi valmistuvien ammattilaisten digitaalisen osaamisen tavoitteisiin ja tieteenalojen välisen yhteistyön lisäämiseen korkeakouluyhteisössä.

Tieteenalojen ja korkeakoulujen välinen yhteistyö on erittäin merkityksellistä myös Tampereen korkeakoulujen strategian kannalta. Työpajoja ja konseptia kehitetään jatkuvasti palautteen perusteella. Seuraavat työpajat alkavat lokakuun lopussa.

Toiveissa on mahdollistaa yhteisopetus myös tulevaisuudessa. Opiskelijat ovat toivoneet tällaista yhteistyötä jo opiskelujen varhaisemmassa vaiheessa, sillä he ovat tällä tavalla löytäneet aivan uudenlaisen tavan tehdä hoitotyötä.

— Korkeakoulujen välinen opettaja- ja opiskelijayhteistyö on ollut kaikkia rikastuttava kokemus, sillä moniammatillinen yhteistyö on keskeistä terveydenhuollossa, riemuitsevat Kautto, Manner ja Riihimies eri tieteenalojen ja korkeakoulujen yhdyspintojen löytymisestä.

Tällaista yhteistyötä digitaalisten palvelujen oppimisen suhteen ei tiettävästi ole muualla, vaikka terveyspalvelujen tuottajilla on jo tiimimallilla toimivia terveysasemia, joissa toteutetaan paljon digi- ja etäasiointia. Tähän tarpeeseen opetuksella nyt vastataan.

 

Lisätietoja

Taru Manner, lehtori, Terveysyksikkö, Tampereen ammattikorkeakoulu, taru.manner [at] tuni.fi p. 050 5916383

Riikka Riihimies, kliininen opettaja, Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta,Tampereen yliopisto,  riikka.riihimies [at] tuni.fi

Mervi Kautto, kliininen opettaja, Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta, Tampereen yliopisto, mervi.kautto [at] tuni.fi

 

 

 

Teksti: Arja Lundan TAMK

Kuva: Pääkuva Pixabay, ryhmäkuva Digiklinikan oma arkisto