Hyppää pääsisältöön

Mikko Sauni: Tehokkaampaa radanpitoa nykyistä dataa jalostamalla

Tampereen yliopisto
PaikkakuntaKorkeakoulunkatu 5, Tampere
Hervannan kampus, Rakennustalo, auditorio RG202
3.2.2023 12.00–16.00
Kielienglanti
PääsymaksuMaksuton tapahtuma
Väitöstutkimuksessaan diplomi-insinööri Mikko Sauni sovelsi ja kehitti laskentamenetelmiä rautateiden kunnossapidon tehostamiseksi. Hän mallinsi rautateiden kunnon heikkenemistä mitattuun tietoon perusten, teki tiedonlouhintaa sekä selvitti tutkimustulosten käytännön hyödyntämisen ja implementoinnin keinoja. Tutkimuksessa selvisi, että kehittynyt analytiikka tuo nykyisestä radanpidon datasta esille uutta ja merkityksellistä tietoa.

Rataverkon kunnossapitotyöt aiheuttavat suurten kustannusten lisäksi myös usein liikennerajoitteita tai yhteyksien väliaikaisia sulkemisia, mitkä heikentävät rataverkon käytettävyyttä. Mikko Sauni selvitti väitöskirjatutkimuksessaan, kuinka jo saatavilla olevaa dataa analysoimalla voidaan tuottaa uutta tietoa ratakunnossapidon tehostamiseksi.

Tutkimus keskittyi ratageometrian heikkenemisen mallintamiseen säännöllisten koneellisten radantarkastusmittausten tulosten perusteella. Mallinnuksen avulla ymmärretään paremmin ratarakenteen heikkenemistä ja aiemman kunnossapidon tehokkuutta. Lisäksi mallinnuksesta saadaan ennusteita tulevasta kunnossapitotarpeesta.

– Suomessa on pitkään kerätty säännöllistä radantarkastusdataa, joka soveltuu hyvin ratarakenteen todellisen heikkenemisen mallintamiseen, Mikko Sauni kertoo.

Syitä suomalaisen rataverkon heikkenemiskäyttäytymiselle Sauni etsi tiedonlouhinnan avulla. Tiedonlouhinnalla etsittiin korrelaatioita eri rakennetyyppien ja heikkenemisnopeuden välille. Tiedonlouhinta paljasti valtavista rataomaisuusdatamassoista rakennetyyppejä, joilla heikkeneminen on tyypillisesti nopeampaa kuin muilla rakennetyypeillä.

Väitöskirjatutkimus kulminoitui tutkitun analytiikan kehityksen käytännön implementointiin. Tutkimus selvitti, mitä muutoksia radanpitäjän toimintakulttuurissa pitää tapahtua missäkin järjestyksessä, jotta kehitetystä analytiikasta saadaan todellista hyötyä käytännön radanpidossa. Tämän tutkimusosion lopputuloksena luotiin radantarkastuksen analytiikan kehityksen toimintasuunnitelma yhteistyössä radanpitäjän eli Väyläviraston sekä kunnossapitäjien ja useiden muiden alan sidosryhmien kanssa.

– Itselleni on erittäin tärkeää, että tutkimustulokset edistävät käytännön työtä, Mikko Sauni toteaa.

Saunin väitöskirjatutkimuksen tulokset osoittavat, että suomalaisesta radanpidon datasta saadaan uutta ja merkityksellistä tietoa, kun sitä käsitellään kehittyneen analytiikan avulla. Väitöskirja tarjoaa datankäsittelyratkaisujen luomisen ja soveltamisen lisäksi myös keinoja niiden käytäntöönpanolle, sillä kehittyneen tietopohjaisen päätöksenteon todelliset hyödyt saavutetaan vasta käytännön radanpidossa.

Mikko Sauni aloitti väitöskirjatyönsä jälkeen Väylävirastossa ylitarkastajana radan kunnossapidon kehittäminen ja ohjaus -yksikössä.

Väitöstilaisuus perjantaina 3. helmikuuta 2023

Diplomi-insinööri Mikko Saunin rakennustekniikan alaan kuuluva väitöskirja Application of track geometry deterioration modelling and data mining in railway asset management tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston rakennetun ympäristön tiedekunnassa perjantaina 3.2.2023 kello 12 alkaen Hervannan kampuksella Rakennustalon auditoriossa RG202 (Korkeakoulunkatu 5, Tampere). Vastaväittäjinä toimivat professori Jens Nielsen Chalmersin teknillisestä yliopistosta ja professori Stefan Marschnig Grazin teknillisestä yliopistosta. Kustoksena toimii professori Pauli Kolisoja, Tampereen yliopisto.

Tutustu väitöskirjaan.

Kuva: Studio Torkkeli