Yhteistyö

Linja 20 on liikkeellä nuorten syrjäytymisen estämiseksi

Vesa Joutsen istuu ulkona penkillä.
Lehtori Vesa Joutsen toivoo, että palveluntarjoajat kävisivät dialogia keskenään, jotteivät nuoret tippuisi järjestelmän ulkopuolelle.
Nuorten syrjäytyminen on moniulotteinen ja haasteellinen ilmiö, joka vaikuttaa paitsi nuoreen itseensä myös koko yhteiskuntaan. Syrjäytymisen taustalla on useita eri syitä. Usein nuorelle tarjotut avustavat palvelut eivät tee keskenään yhteistyötä ja nuori saattaa jäädä kuitenkin yksin haasteidensa kanssa.

– Mikäli nuori putoaa palveluista pois, on se yksilön pahoinvoinnin lisäksi myös yhteiskunnalle kallista, kertoo lehtori ja projektipäällikkö Vesa Joutsen Tampereen ammattikorkeakoulusta. 

Tampereella tehdään töitä nuorten syrjäytyneiden tukemiseksi ja pääsemiseksi takaisin osaksi yhteiskuntaa. Tampereen ammattikorkeakoulu on osana kolmevuotista Linja 20 -hanketta, joka käynnistyi viime vuoden syyskuussa. Hankkeen keskiössä on löytää palvelujärjestelmästä pudonneita tamperelaisia 18–29-vuotiaita nuoria ja kehittää toimintatapoja heidän työ- ja toimintakykynsä vahvistamiseksi. Kohderyhmän nuoret eivät opiskele, eivät käy töissä, eivät ole suorittamassa asevelvollisuutta, eivätkä myöskään ole ilmoittautuneet työttömiksi työnhakijoiksi. Syrjäytymisen määrittely tehdään usein ulkopäin ja osa nuorista eivät itse koe olevansa syrjäytyneitä. Syrjäytymisen taustalla ovat mielenterveys- tai päihdeongelmat, yksinäisyys ja arjen hallinnan puutteet.

Puuttuva dialogi mahdollistaa nuorten putoamisen järjestelmästä

Nuorille on olemassa erilaisia auttavia ja ohjaavia tahoja, kuten esimerkiksi psykiatrinen hoito, koulutusjärjestelmä, sosiaalitoimi ja päihdetyö. Joutsen näkee kuitenkin suurena ongelmana, että kyseiset tahot eivät keskustele keskenään, mikä mahdollistaa sen, että hankkeen kohderyhmän nuoret ovat pudonneet kaikista palveluista pois. Osa nuorista jonottaa mielenterveyspalveluihin keskimäärin vuoden.

– Suomessa palvelujärjestelmä on sellainen, jossa usein ajatellaan, että jokin muu toimija tai instanssi ottaa kopin nuoresta, toteaa Joutsen.

TAMK on ottanut hankkeessa roolin nivoa yhteen palvelujärjestelmän heikkoja kohtia ja saada palveluntarjoajat käymään dialogia keskenään. TAMKin asiantuntijat vastaavat hankkeen prosessikehittämisen organisoinnista ja arvioinnista.  

– Tässä hankkeessa perusajatus on, että tehdään yhteisöllistä hyvää. Nuoret nousevat itse auttamaan itseään ja toimimaan, eikä niin, että joku ulkopuolinen määrittelee, että nuoren tulisi itse yksin selviytyä. Me emme pärjää yksin. Tässä hankkeessa mietitään keinoja, miten pärjätään yhdessä, Joutsen tähdentää.

Nuorten omat ideat ohjaavat toimintaa

Noin 400 nuorta halutaan saada mukaan toimintaan. TampereMissio on tehnyt toimia nuorten tavoittamiseksi.

– TKL:n busseissa on esitetty mainosvideota ja pizzalaatikoissa on ollut mainoksia, mutta etsimme edelleen uusia tapoja tavoittaa kohderyhmän nuoria, kertoo projektipäällikkö Laura Selin-Hannola TampereMissiolta.

Tavoitettujen nuorten kanssa on toteutettu retkiä, yhteisiä projekteja, erilaisia aktiviteettejä sekä yksilöohjausta. Ryhmätiloissa Kaukajärvellä ja Annalassa järjestetään säännöllisiä kohtaamisia. Toimintaa suunniteltaessa kuunnellaan nuoria itseään ja heidän ideoitaan. Hankkeen oma mentoriohjelma tarjoaa lisäksi nuorille vertaistukea. Mentoriohjelmaa on kehitetty sillä ajatuksella, että siitä tulee pysyvä toimintamuoto hankkeen päätyttyäkin.

– Kaikki toiminta tapahtuu nuorten ehdoilla ja nuoria osallistaen, Selin-Hannola jatkaa.

Tähän mennessä saadut palautteet kertovat siitä, että hanke on saanut hyvää aikaan.

 – Kerätyn palautteen perusteella nuoret ovat kokeneet saaneensa apua hankkeesta. Erityisen myönteistä palautetta on saatu nuorilta, jotka ovat toipumassa mielenterveys- tai päihdeongelmasta, sillä he ovat kokeneet toimintakykynsä vahvistuneen toiminnassa. Nuorille tehdyn kyselyn perusteella lähes kaikki suosittelisivat toimintaa kavereilleen. Valmentajien rooli on hankkeessa tärkeä ja heidän osaamistaan on kehuttu nuorten toimesta, Selin-Hannola lisää.

 

Linja 20 on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama ja siinä on mukana TampereMissio, Helsingin Diakonissalaitos ja Tampereen kaupunki.

Lue hankkeesta lisää: https://tamperemissio.fi/linja20

 

Teksti: Riikka Mölkänen

Kuva: Jaakko Saarilampi

Uusimmat uutiset kategoriassa Yhteistyö

Uusimmat uutiset