Avoimet työpaikat TAMKissa

Lehtori, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen

TAMKin Terveys-osaamisyksikkö hakee sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen lehtoria toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1.8.2021 alkaen

Etsimme opetus- ja hanketehtäviin kehittämisorientoitunutta henkilöä, jolla on vankkaa osaamista sosiaali- ja terveysalan kehittämisessä ja johtamisessa sekä kokemusta terveydenhuollon organisaation esimiestehtävistä. Tehtävänäsi on yhteistyössä muiden kanssa työelämätarpeita ennakoivan koulutuksen ja tutkimus- ja kehittämistoiminnan suunnittelu ja toteutus yamk- ja amk-tutkinnoissa sekä jatkuvan oppimisen alueella.

Tarjoamme sinulle innovatiivisen työympäristön ja mahdollisuuden luoda tulevaisuutta. Terveys-osaamisyksiköllä on kansallisia ja kansainvälisiä hankkeita, joiden lisäksi tuotamme erilaajuisia lisä- ja täydennyskoulutuksia työelämän tarpeisiin.  Hanketoiminta ja työ jatkuvan oppimisen alueella ovat työskentelyssämme arkipäivää. Panostamme tutkintojen kansainvälisyyteen, ja meillä sinun on mahdollista olla mukana ideoimassa ja toteuttamassa yhteistyötä kansainvälisten partnerikoulujen kanssa.

Haluat kouluttaa tulevia ammattilaisia käytännönläheisen opetuksen kautta valmentavalla otteella, sekä kehittää pedagogiikkaa mm. digitaalisissa oppimisympäristöissä. Olet myös halukas toimimaan opiskelijoiden kanssa tutkimus- ja kehittämishankkeissa, sekä läheisessä yhteistyössä terveydenhuollon palveluntuottajien kanssa. 

Arvostamme

  • laaja-alaista osaamista sosiaali- ja terveysalan kehittämisessä ja johtamisessa sekä kokemusta terveydenhuollon organisaation esimiestehtävistä
  • valmiuksia kansainväliseen yhteistyöhön
  • sosiaali- ja terveydenhuollon toimintakentän tuntemusta ja hyviä yhteistyöverkostoja
  • positiivista asennetta sekä kykyä ja halua heittäytyä uusiin haasteisiin
  • erinomaista suullista ja kirjallista englanninkielentaitoa
  • monipuolista pedagogista osaamista
  • hyviä tiimityövalmiuksia, innovatiivisuutta ja opiskelijalähtöistä työotetta 
  • hyviä työelämäyhteyksiä ja verkostoja 

Lehtorin kelpoisuusvaatimuksina ovat ylempi korkeakoulututkinto, vähintään kolmen vuoden työkokemus soveltuvalta osaamisalueelta sekä 60 opintopisteen tai vastaava aiempi 35 opintoviikon laajuinen opettajankoulutus. Lisäksi edellytetään oikeutta toimia terveydenhuollon laillistettuna ammattihenkilönä Suomessa.

Lisätietoja antavat johtaja Susanna Seitsamo, p. 050 322 5921, susanna.seitsamo [at] tuni.fi ja osaamispäällikkö Päivi Hautaviita, p.050 311 9607, paivi.hautaviita [at] tuni.fi

Työsuhteen ehdot määräytyvät Sivistystyönantajat ry:n yksityisen opetusalan työehtosopimuksen mukaisesti. 

Tehtävän alussa on 6 kuukauden koeaika. 

 

Jätä hakemus tästä 

 

Hakuaika päättyy 30.4.2021

Uusimmat uutiset kategoriassa Avoimet työpaikat TAMKissa

Uusimmat uutiset