Avoimet työpaikat TAMKissa

Lehtori, mielenterveys- ja päihdehoitotyö

TAMKin Terveys-osaamisyksikkö hakee mielenterveys- ja päihdehoitotyön lehtoria suomen- ja englanninkieliseen koulutukseen toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1.8.2021 alkaen

Etsimme opetus- ja hanketehtäviin kehittämisorientoitunutta henkilöä, jolla on vankka, monipuolinen ja ajantasainen osaaminen mielenterveys- ja päihdehoitotyön alueelta. Meille mielenterveys- ja päihdehoitotyön osaamisesi on tärkeää ja pääset soveltamaan sitä monenlaisissa suomen- ja englanninkielisissä tehtävissä.

TAMKin hoitotyön koulutuksissa panostetaan kotimaiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. Meillä sinun on mahdollista olla mukana ideoimassa ja toteuttamassa koulutusta, hankkeita sekä muuta yhteistyötä kansainvälisten partnerikoulujen kanssa.

Haluat kouluttaa tulevia ammattilaisia käytännönläheisen opetuksen kautta valmentavalla otteella, sekä kehittää monipuolista pedagogiikkaa. Olet myös halukas toimimaan opiskelijoiden kanssa tutkimus- ja kehittämishankkeissa, sekä läheisessä yhteistyössä terveydenhuollon palveluntuottajien kanssa. Oman substanssialueen kehittäminen on sinulle sydämenasia.

Tarjoamme sinulle innovatiivisen työympäristön ja mahdollisuuden opetuksen ja tutkimus- ja kehittämishankkeiden kautta luoda tulevaisuutta. Terveys-osaamisyksiköllä on useita kansallisia ja kansainvälisiä hankkeita, joiden lisäksi tuotamme erilaajuisia lisä- ja täydennyskoulutuksia työelämän tarpeisiin.  Hanketoiminta ja työ jatkuvan oppimisen alueella ovat työskentelyssämme arkipäivää.

Arvostamme

  • vahvaa mielenterveys- ja päihdehoitotyön osaamista, erityisesti lasten ja nuorten psykiatrista hoitotyön osaamista
  • positiivista asennetta sekä kykyä ja halua heittäytyä uusiin haasteisiin
  • erinomaista suullista ja kirjallista englanninkielentaitoa
  • monipuolista pedagogista osaamista
  • hyviä tiimityövalmiuksia, innovatiivisuutta ja opiskelijalähtöistä työotetta 
  • hyviä työelämäyhteyksiä ja verkostoja 

Lehtorin kelpoisuusvaatimuksina ovat ylempi korkeakoulututkinto, vähintään kolmen vuoden työkokemus soveltuvalta osaamisalueelta sekä 60 opintopisteen tai vastaava aiempi 35 opintoviikon laajuinen opettajankoulutus. Lisäksi edellytetään oikeutta toimia terveydenhuollon laillistettuna ammattihenkilönä, sairaanhoitajana, Suomessa ja sujuvaa englanninkielentaitoa.

Lisätietoja antavat osaamispäällikkö Helena Vesaluoma puh. 0503119746 ja johtaja Susanna Seitsamo puh. 0503225921 

Työsuhteen ehdot määräytyvät Sivistystyönantajat ry:n yksityisen opetusalan työehtosopimuksen mukaisesti. 

Tehtävän alussa on 6 kuukauden koeaika. 

Jätä hakemus tästä 

Hakuaika päättyy 30.4.2021

Uusimmat uutiset kategoriassa Avoimet työpaikat TAMKissa

Uusimmat uutiset