Avoimet työpaikat TAMKissa

Lehtori, kliininen hoitotyö, nursing

TAMKin Terveys-osaamisyksikkö hakee kliinisen hoitotyön lehtoria englanninkieliseen sairaanhoitajakoulutukseen toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1.8.2021 alkaen

TAMKin sairaanhoitajakoulutuksessa panostetaan kansainväliseen yhteistyöhön. Teemme aktiivista yhteistyötä partnerikorkeakoulujen kanssa ja englanninkielisen tutkintokoulutuksen lisäksi panostamme muuhun kansainväliseen koulutukseen ja tutkimus- ja kehittämishankeisiin. Aloitamme tammikuussa 2022 toiminnallisesti kaksikielisen sairaanhoitajakoulutuksen pilotin yhteistyössä Metropolian kanssa.

Etsimme opetus- ja hanketehtäviin kehittämisorientoitunutta henkilöä, jolla on vankka, monipuolinen ja ajantasainen osaaminen kliinisen hoitotyön alueelta. Tehtävä sijoittuu pääsääntöisesti sairaanhoitajakoulutuksen alueelle, työskentelykielinä englanti ja suomi.

Haluat kouluttaa tulevia ammattilaisia käytännönläheisen opetuksen kautta valmentavalla otteella, sekä kehittää pedagogiikkaa mm. digitaalisissa oppimisympäristöissä. Olet myös halukas toimimaan opiskelijoiden kanssa tutkimus- ja kehittämishankkeissa, sekä läheisessä yhteistyössä terveydenhuollon palveluntuottajien kanssa. 

Tarjoamme sinulle innovatiivisen työympäristön ja mahdollisuuden opetuksen ja tutkimus- ja kehittämishankkeiden kautta luoda tulevaisuutta. Terveys-osaamisyksiköllä on useita kansallisia ja kansainvälisiä hankkeita, joiden lisäksi tuotamme erilaajuisia lisä- ja täydennyskoulutuksia työelämän tarpeisiin.  Hanketoiminta ja työ jatkuvan oppimisen alueella ovat työskentelyssämme arkipäivää.

Arvostamme

  • vahvaa ja monipuolista hallintaa kliinisestä hoitotyöstä, erityisesti kädentaitojen laajaa hallintaa
  • positiivista asennetta sekä kykyä ja halua heittäytyä uusiin haasteisiin
  • erinomaista suullista ja kirjallista englanninkielentaitoa, hyvää suullista ja kirjallista suomenkielentaitoa
  • monipuolista pedagogista osaamista
  • hyviä tiimityövalmiuksia, innovatiivisuutta ja opiskelijalähtöistä työotetta 
  • hyviä työelämäyhteyksiä ja verkostoja 

Lehtorin kelpoisuusvaatimuksina ovat ylempi korkeakoulututkinto, vähintään kolmen vuoden työkokemus soveltuvalta osaamisalueelta sekä 60 opintopisteen tai vastaava aiempi 35 opintoviikon laajuinen opettajankoulutus. Lisäksi edellytetään oikeutta toimia terveydenhuollon laillistettuna ammattihenkilönä, sairaanhoitajana, Suomessa ja sujuvaa englanninkielentaitoa.

Lisätietoja antavat osaamispäällikkö Helena Vesaluoma puh. 0503119746 ja johtaja Susanna Seitsamo puh. 0503225921.

Työsuhteen ehdot määräytyvät Sivistystyönantajat ry:n yksityisen opetusalan työehtosopimuksen mukaisesti. 

Tehtävän alussa on 6 kuukauden koeaika. 

 

Jätä hakemus tästä 

Hakuaika päättyy 30.4.2021

Uusimmat uutiset kategoriassa Avoimet työpaikat TAMKissa

Uusimmat uutiset