Hyppää pääsisältöön

Laboratoriotaidot karttuivat yliopiston ja ammattikorkeakoulun yhteiskurssilla

Julkaistu 10.10.2019
Tampereen korkeakouluyhteisö
Laboratoriokurssin opiskelijoita harjoitustöissäLaboratoriokurssin opiskelijoita harjoitustöissä. Kuva: Janette Hinkka
Tänä syksynä järjestettiin ensi kertaa laboratoriotyöskentelyn ja työturvallisuuden yhteiskurssi Tampereen yliopiston bioteknologian ja biolääketieteen tekniikan sekä Tampereen ammattikorkeakoulun bioanalytiikan ensimmäisen vuoden opiskelijoille. Kurssi on hyvä esimerkki yliopiston ja TAMKin välisestä tiivistyvästä opetusyhteistyöstä.

– Yhteiskurssin idea lähti oppialojen omasta tarpeesta. Huomasimme, että laboroinnin ja työturvallisuuden perusopintojen osaamistavoitteet ovat pitkälti samankaltaiset meillä tiedekunnassa ja ammattikorkeakoulun puolella bioanalytiikan opinnoissa, kertoo yliopiston lääketieteellisen teknologian ja bioteknologian professori Anne Kallioniemi.

Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnan koulutusvaradekaanina toimiva Kallioniemi kertoo, että yliopiston puolella on jo vuosia pyörinyt yhteinen laboratoriokurssi vanhan Tampereen yliopiston bioteknologian ja entisen teknillisen yliopiston biotekniikan opiskelijoille. TAMKissa on järjestetty bioanalytiikan puolella jokseenkin saman sisältöinen kurssi.

– Nykyisin yliopistossa biotekniikkaa ja bioteknologiaa opiskellaan poikkitieteellisessä bioteknologian ja biolääketieteen tekniikan tutkinto-ohjelmassa. Tutkinto-ohjelman sisällä voi valita joko luonnontieteiden kandidaatin ja filosofian maisterin tai vaihtoehtoisesti tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnon. TAMKin puolella kouluttautuvat opiskelevat bioanalyytikon tutkinto-ohjelmassa.

Elo-syyskuussa järjestetylle yhteiskurssille osallistui 74 yliopiston ja 33 ammattikorkeakoulun opiskelijaa. Opetustiloina käytettiin sekä yliopiston Kaupin kampuksen Arvo-rakennuksen ja Hervannan kampuksen että TAMKin kampuksen opetuslaboratoriotiloja. Kurssilaisia oli opettamassa 6 opettajaa yliopistosta ja 2 opettajaa TAMKista.

Vaikka kurssin sisällön puolesta ei ollut ongelmaa, suuri opiskelijamäärä ja kurssin aikataulutus vaativat koulutuksen toteuttajilta paljon työtä.

– Kurssilla kolmen laboratorioalan opiskelijat opiskelivat kolmen viikon ajan kolmena päivänä viikossa kolmella kampuksella kolmessa laboratoriossa samanaikaisesti samoja asioita yhdessä, kuvaa kurssilla opettanut yliopistonlehtori Jarkko Valjakka yliopiston lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnasta.

– Kaikki opiskelijat tekivät samat käytännön työt ja suorittivat saman käytännön työskentelyn testin ja työturvallisuuden kirjallisen tentin.

Valjakan mukaan opetusmetodit toimivat kaikille, ja yhteistyö sekä kurssilaisten että opettajien kesken sujuivat hyvin.

Lehtori Ulla Kähkönen TAMKin bioanalyytikon tutkinto-ohjelmasta on samaa mieltä.

– Kun ottaa huomioon käytössä olevien tilojen ja suuren opiskelijaryhmän asettamat haasteet, kurssi onnistui oikein hyvin, hän sanoo.

– Suurin ponnistus TAMKin päässä oli tilojen ja välineistön muuntaminen sopiviksi paljon normaalia suuremmalle ryhmälle. Onneksi saimme arvokasta apua laboratoriotekniikan koulutusohjelmasta, hän kiittelee.

Itse opetuksessa suurena apuna toimivat bioanalyytikon tutkinto-ohjelman vanhemmat opiskelijat, jotka toimivat apukäsinä ja apuopettajina kurssin ensimmäisissä harjoituksissa Arvossa ja kaikissa TAMKin tiloissa järjestetyissä harjoituksissa.

Laboroinnin perusteet ja työturvallisuus -kurssin tavoitteena on, että opiskelijat osaavat laboratoriotyöskentelyn perusmenetelmät, kykenevät tulkitsemaan ja raportoimaan laboratoriotyössä saamiaan tuloksia, osaavat työskennellä turvallisesti laboratoriossa ja tuntevat laboratoriotyöskentelyä ohjaavaa lainsäädäntöä ja turvallisuusohjeistusta. Lisäksi harjoitellaan työskentelyä moniammatillisessa työyhteisössä ja opitaan ensiaputaitojen perusteet.

Anne Kallioniemi kertoo, että sekä opettajien että opiskelijoiden antama palaute on ollut pääasiassa hyvää. Oppimistulosten ja palautteen arviointi on tosin vielä kesken.

– Toki opiskelijoilta tuli myös jonkin verran kritiikkiä ahtaudesta ja siitä, että isossa joukossa ja hälinässä keskittyminen tarkkuutta vaativiin tehtäviin oli välillä vaikeaa.

– Tämä oli vasta ensimmäinen näin suurelle ryhmälle toteutettu yhteiskurssi, ja seuraavalla kerralla osaamme tehdä asiat entistä paremmin.

 

Teksti: Tiina Wesslin
Kuva: Janette Hinkka