Tiedote

Korona heikensi tekniikan alalta valmistuneiden työllistymistä ja hyvinvointia – suurin osa silti tyytyväisiä opiskeluunsa

Kampusareena Hervannan kampuksella
Covid19-pandemia hiljensi myös Tampereen yliopiston kampuksen Hervannassa. Kuva: Marko Kallio / SKYFOX
Korona heikensi vuonna 2020 tekniikan alan vastavalmistuneiden hyvinvointia ja työllistymistä mutta viivästytti opintoja vain hieman. Tämä käy ilmi Tekniikan Akateemiset TEKin tuoreesta palautekyselystä. Tuloksissa korostui myös valmistuneiden tyytyväisyys opiskeluunsa ja tutkintoonsa; jopa 78% valitsisi saman alan uudelleen.

Kyselyn mukaan työtilanne vuonna 2020 tekniikan alalta valmistuneilla oli vain hieman heikompi kuin vuonna 2019 valmistuneilla. Valmistumishetkellä 67 %:lla oli työsopimus ja työsuhteessa olevilla 74 %:lla oli vakituinen työsuhde. Työtilanne huononi vuoden 2020 loppua kohti, ja koronan aiheuttamat lomautukset kohdistuivat myös vastavalmistuneisiin.

Tampereen yliopiston osalta tutkimusta koordinoinut koulutusasiantuntija Sari Leinonen koulutuksen ja oppimisen yksiköstä kertoo olevansa ilahtunut siitä, etteivät koronan vaikutukset näkyneet tuloksissa niin painokkaasti kuin etukäteen pelättiin.

– Viime vuonna valmistui paljon opiskelijoita ja suurin osa heistä oli tyytyväisiä opiskeluunsa. Työllistyminenkään ei romahtanut. Monella opiskelun aikainen työnteko on vaikuttanut siihen, että he ovat voineet jatkaa työskentelyä valmistumisen jälkeen, Leinonen pohtii.

Niistä kyselyyn vastanneista, joiden opiskelu oli viivästynyt, 10 % mainitsi syyksi koronan. Tampereen yliopistossa vastaava luku oli 5 %. Enemmistöllä viivästyminen johtui työskentelystä opiskelujen ohella. Valmistumisen tai lopputyön tekemisen viivästymiseen korona vaikutti kohtalaisesti (23 % / 26 %).

– Kyselyssä korona näkyi jonkin verran opiskelijoiden vaikeutena löytää lopputyöpaikka. Työllistymisessä on selvästi nähtävillä monenlaisen yrittäjyyden kasvu. Tähän lienee vaikuttanut oletus siitä, että työnantajat ostavat nyt mieluummin työsuorituksia kuin palkkaavat omiin leipiinsä, arvioi Sari Leinonen.

Vaikka useimpien opinnot ovat koronasta huolimatta edenneet, niin pandemia on heikentänyt opiskelijoiden hyvinvointia huolestuttavasti.

– Vastavalmistuneista 35 % koki korona-ajan heikentäneen heidän hyvinvointiaan, vahvistaa TEKin analyytikko Arttu Piri.

Sari Leinonen uskoo, että koronan vaikutukset sosiaaliseen hyvinvointiin näkyvät selvimmin juuri opiskelunsa aloittaneissa. Koronarajoitusten takia nuoret opiskelijat menettävät ainutlaatuisen ikäkausikokemuksen, kun monet opiskeluun liittyvät tapahtumat on peruutettu ja yhteisiä opiskelutilanteita rajoitettu.

– Kyllä teekkaritouhut ovat isoja asioita opiskelun ohella. Varmasti koronatilanne aiheuttaa kokemuksia väliinputoamisesta, Leinonen toteaa.

Hyvinvointia ja opetusta kehitetään yhdessä opiskelijoiden kanssa

Koronarajoitukset jouduttivat monella tapaa opiskelutapojen ja koulutuskäytäntöjen kehittymistä. Töitä sujuvuuden eteen on tehty tunteja laskematta.

– Täytyy muistaa, että koko korkeakouluyhteisö on joutunut sopeutumaan muutoksiin ja tehnyt paljon töitä. Koko yhteisön hyvinvointi on tärkeää, Leinonen painottaa.

Tampereen korkeakouluyhteisössä hyvinvointia on pyritty parantamaan henkilöstön ja opiskelijoiden yhteisvoimin. Yliopisto ja opiskelijajärjestöt ovat lähteneet kehittämään tukea nopeasti.

– Olemme toteuttaneet hyvinvointikyselyitä ja aloittaneet erityisiä hyvinvointiohjelmia, kuten Navigaattori ja TAMKin johdolla juuri startannut TreSilienssi-hanke. Opettajille tarjoamme pedagogista tukea. Lisäksi hybridiopetusta mietitään nyt monesta suunnasta. Opiskelijoiden pahoinvointi kuormittaa erityisesti terveydenhuoltoa, mm. opintopsykologien vastaanotot ovat olleet täynnä, Leinonen kertoo.

Tampereen yliopiston teknisiltä aloilta valmistuneet osallistuivat aktiivisesti kyselyyn; heistä jopa 78 % vastasi kyselyyn. Kaikista vastanneista Tampereen osuus oli lähes kolmannes (28%).

TEKin vastavalmistuneiden palautekyselyn tulokset vuodelta 2020 julkistettiin Future-Proof Engineering Education 2021 -webinaarissa tiistaina 13.4.2021. Webinaarin teemana oli hyvinvointi ja koronan vaikutukset opetukseen.

Vuonna 2020 Suomessa oli noin 25 000 tekniikan kandidaatin, diplomi-insinöörin tai arkkitehdin tutkintoon tähtäävää yliopisto-opiskelijaa, joista noin 3 000 valmistui ylempään tutkintoon. Valmistuneista 79 % (2 366) vastasi TEK Graduate Survey –palautekyselyyn viime vuoden lokakuussa. Lue lisää vastavalmistuneiden palautekyselystä.

Teksti: Anna Aatinen
Kuva:
Marko Kallio / SKYFOX

Ota yhteyttä

Uusimmat uutiset kategoriassa Tiedote

Uusimmat uutiset