Väitös

Kokemuksista puhuminen on ryhmässä tapahtuvan vaikutuksen avain

Aija Logren
Terveyden edistämiseen tähtäävien ryhmien työskentely muotoutuu kokemusten käsittelyn ympärille. Sen avulla ryhmäläiset hallitsevat keskinäisiä suhteitaan ja käsittelevät ohjauksen tavoitteita. Aija Logrenin sosiaalipsykologian väitöskirjassa kuvataan vuorovaikutustutkimuksen keinoin ryhmäprosesseja, joiden myötä ryhmän jäsenet tunnistavat ja pohtivat itselleen olennaisia elintapakäyttäytymisen tavoitteita ja keinoja.

Erilaisia ohjattuja ryhmiä käytetään paljon, kun pyritään edistämään terveyttä, esimerkiksi kannustamalla arkiliikuntaan, tarjoamalla tukea painonhallintaan ja keinoja stressinhallintaan. Ryhmät eivät kuitenkaan ole itsestään selvästi muutosta tukeva keino, vaan ryhmäkeskustelut voivat muotoutua monin tavoin. Sosiaalipsykologi Aija Logren analysoi väitöstutkimuksessaan videoituja ryhmäkeskusteluja ja selvitti, miten ryhmäläiset osallistuvat ryhmäkeskusteluihin ja osoittavat asennoitumistaan puheenaiheena oleviin asioihin.

Kokemukset ovat solmukohta ryhmän työskentelytavoille: ryhmäläiset kutsuvat toisiaan kertomaan kokemuksistaan, kytkevät kokemuksiaan ryhmän tavoitteen kannalta keskeisiin yksityiskohtiin, kommentoivat toistensa kertomia kokemuksia ja vertaavat niitä omiin kokemuksiinsa, ja osoittavat jakavansa toistensa kanssa samanlaisia kokemuksia.

Kokemuksia käsitellessään ryhmäläiset vahvistavat ja haastavat toistensa näkökantoja. Tämän prosessin kautta syntyy yhteistä reflektointia ja sosiaalista tukea, mutta toisaalta ryhmässä voidaan myös juuttua vahvistamaan kielteisiä näkökantoja.

Tarkastelemalla hetki hetkeltä muotoutuvia ryhmäkeskusteluja Logren avaa näkökulmia klassisiin sosiaalipsykologisiin kysymyksiin: miten ihmiset toimivat yhdessä ja miten he voivat vaikuttaa toisiinsa?

- Ihmiset pyrkivät varmistamaan ja vahvistamaan omia käsityksiään peilaamalla niitä muiden ihmisten käsityksiin, Logren toteaa.

- Sillä tavalla saadaan tukea omille näkemyksille siitä, mikä on oikein ja totta, tavoiteltavaa ja arvokasta, tai mahdollista ja saavutettavaa. Ryhmien vuorovaikutustilanteita analysoimalla huomasin, että tämä tapahtuu asennoitumisen osoittamisen kautta hyvin hienovaraisten puheen ja kielen nyanssien avulla, Logren kertoo.

Tutkimustulokset voivat auttaa ryhmiä ohjaavia ammattilaisia työssään, sillä kuvaukset ryhmässä tapahtuvista vuorovaikutusprosesseista voivat auttaa ohjaajia tunnistamaan, milloin ryhmäläisten väliselle keskustelulle kannattaa antaa tilaa, ja milloin siihen on syytä puuttua ja suunnata keskustelua uudelleen.

- Ryhmän ohjaaminen on haastava tehtävä, sillä ryhmässä muotoutuvat vuorovaikutusprosessit ja sosiaaliset suhteet ovat niin monitahoisia. Jos ryhmää yrittää ohjata samalla logiikalla kuin kahdenkeskistä ohjauskeskustelua, menetetään molempien toimintatapojen parhaat puolet, Logren muistuttaa.

Yhteiskuntatieteiden maisteri Aija Logrenin sosiaalipsykologian alaan kuuluva väitöskirja The Management of Experience as a Platform for Social Influence in Health Promotion Groups tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa perjantaina 20.9.2019  kello 12 alkaen Linna-rakennuksen Väinö Linna -salissa, Kalevantie 5. Vastaväittäjänä toimii professori Charles Antaki Loughborough’n yliopistosta Iso-Britanniasta. Kustoksena on professori Johanna Ruusuvuori yhteiskuntatieteiden tiedekunnasta Tampereen yliopistosta.

Väitöskirjaan voi tutustua osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1208-4

TAMPEREEN YLIOPISTON TIEDOTE 11.9.2019

Kuva: Carolin Büttner