Tutkimus

Kliinisen tutkijan rahoitus Olli Lohelle ja Reetta Sartonevalle

Viitekuvassa stetoskooppi
Tutkimusjohtaja Olli Lohi ja tutkija Reetta Sartoneva ovat saaneet kliinisen tutkijan rahoituksen Suomen Akatemian biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunnalta (BTY). Toimikunta myönsi rahoituksen kymmenelle kliiniselle tutkijalle. Rahoituspäätöksissä korostui hakemusten tieteellinen korkeatasoisuus.

Olli Lohi kehittää tutkimuksessaan lasten ja nuorten leukemian täsmälääkehoitoa. Nelivuotinen tutkimus alkaa syyskuussa.

Lasten ja nuorten akuutin leukemian hoito on pitkä ja aiheuttaa erilaisia lyhyen ja pitkän aikavälin ongelmia. Raskaasta hoidosta huolimatta osalla potilaista tauti uusii.

Tutkimuksessa selvitetään leukemian yksityiskohtaisia mekanismeja, joilla tauti syntyy tai väistää hoitoja. Näiden löydösten pohjalta etsitään kohdennettuja täsmähoitoja erityisesti niille potilaille, joiden taudin uusiutumisriksi on korkea. Tutkimus tehdään osana laajaa kansainvälistä yhteistyötä, ja siinä hyödynnetään solumallien ja potilasnäytteiden lisäksi erilaisia leukemian eläinmalleja ja lääkeaineseulontoja.

Kudosteknologialla uutta hoitoa gynekologisiin laskeumiin

Reetta Sartoneva tutkii kudosteknologiaa gynekologisten laskeumien uutena hoitomahdollisuutena.

Synnytinelinlaskeumat ovat erittäin yleisiä ja vaivaavat yli 300 miljoonaa naista ympäri maailman. Ensisijaisesti laskeumat leikataan potilaan omaa sidekudosta käyttäen, mutta tällöin laskeuman uusiutumisriski on korkea. Uusiutuessaan laskeutumat operoidaan tavallisimmin sulamattomalla polypropyleeniverkolla, joka aiheuttaa huomattavan määrän ongelmia kuten lantionpohjan kiputiloja ja verkon syöpymistä vaginan seinämän läpi.

Tutkimuksessa kehitetään synteettisiä biohajoavia materiaalia laskeumien kirurgiseen korjaukseen. Biomateriaalien lisäksi tutkitaan erilaisia tekijöitä, joilla tavoitellaan mahdollisimman luonnollisen kaltaista sidekudosta. Kudosteknologiaa on hyödynnetty vasta vähän laskeumahoidossa. Onnistuessaan projekti tuo uusia hoitokeinoja synnytinelinlaskeuman hoitoon.

BTY: Tärkeä rahoitusmuoto, koska kliinisestä tutkimuksesta jouduttu tinkimään

Suomen Akatemia tukee kliinisessä työssä olevia lääkäreitä tai muita kliinistä potilastyötä tekeviä tutkijoita rahoittamalla osa-aikaista tutkimustyötä. Tavoitteena on edistää kliinistä tutkijanuraa yhteistyössä esimerkiksi yliopistosairaaloiden kanssa ja rohkaista kliinisessä työssä olevia lääkäreitä ja muita tutkijoita tekemään tutkimusta potilastyön ohella.

Biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta käyttää kliinisten tutkijoiden rahoitukseen 2,4 miljoonaa euroa. Hakemuksia käsiteltiin 45 kappaletta ja näistä rahoitukseen päätyi 22 prosenttia. Naisia rahoitettavista 10 tutkijasta on kuusi. Hakijoista naisia oli 47 prosenttia.

BTY-toimikunta pitää Suomen Akatemian kliinisen tutkijan rahoitusmuotoa erittäin tärkeänä. Kliinisen tutkijan rahoitusmuoto on koettu hyvin merkittäväksi, koska kliinisestä tutkimuksesta on yliopistosairaaloiden aiempien vuosien tutkimusrahoituksen leikkausten takia jouduttu tinkimään.

Kliinisen tutkijan rahoitusmuodosta rahoitetaan myös laajasti eri alojen tutkijoita, kuten fyysikkoja sekä eläinlääkäreitä. BTY-toimikunta kannustaakin kliinisiä tutkijoita rahoituksen hakemiseen jatkossa yhä laajemmalta aihealueelta.

Suomen Akatemian tiedote 26.5.2021

Kuva: Pexels

Uusimmat uutiset kategoriassa Tutkimus

Uusimmat uutiset