Hyppää pääsisältöön

Kirsti Karilalle Ebeneser-säätiön palkinto ansiokkaasta työstä suomalaisen varhaiskasvatuksen hyväksi

Julkaistu 26.11.2020
Tampereen yliopisto
Professori Kirsti Karila.
Ebeneser-säätiö myöntää parillisina vuosina tunnustuspalkinnon yksityiselle henkilölle tai yhteisölle, joka on merkittävällä tavalla edistänyt lasten etua ja hyvinvointia. Vuonna 2020 säätiön hallitus päätti myöntää tunnustuspalkinnon Tampereen yliopiston varhaiskasvatuksen professori Kirsti Karilalle kunnianosoituksena pitkään jatkuneesta työstä suomalaisen varhaiskasvatuksen hyväksi.

Varhaiskasvatuksen professori Kirsti Karilan pitkään uraan varhaiskasvatuksen parissa on mahtunut paljon.  

– Kirsti Karila on akateemisen uransa ohella Varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämisfoorumin puheenjohtaja. Varhaiskasvatuksen tutkimuksen puolella Karila on pitkään tutkinut erityisesti ammatillisuutta, kulttuurisia muutoksia sekä varhaiskasvatuksen kansallista että paikallista politiikkaa ja näiden merkitystä varhaiskasvatuksen arjessa toimivien lasten, perheiden ja ammattilaisten näkökulmasta. Karila on tehnyt pitkän uran varhaiskasvatuksen opettajien kouluttajana ensin Tampereen lastentarhanopettajaopistossa ja sittemmin Tampereen yliopistossa, Ebeneser-säätiön tiedotteessa summataan tunnustuspalkinnon perusteluja.

Kirsti Karila arvostaa saamaansa tunnustusta, sillä hän on koko uransa ajan halunnut kamppailla varhaiskasvatuksen merkityksen ymmärtämisen puolesta ja nostaa esiin alan eri aikoina esillä olleita aiheita.

– On ollut etuoikeus olla mukana ja työskennellä niin alan koulutuksen, tutkimuksen kuin käytännön arjenkin parissa, Kirsti Karila sanoo.

Yksi Karilan uran suurista teemoista on ollut varhaiskasvatuksen koulutuksen kehittäminen. Hän oli jo 1990-luvun alussa mukana kansallisessa työryhmässä, jossa esitettiin lastentarhanopettajien koulutuksen siirtämistä yliopistoon. Hän oli myös ensimmäinen varhaiskasvatuksen alalta väitellyt tohtori Tampereella.

– Varhaiskasvatuksen ammattilaisten koulutuksen muuttuminen tutkimusperustaiseksi on ollut suuri ja tärkeä muutos. Alan akatemisoituminen on vaatinut sinnikkyyttä ja kivien kääntelyä, mutta nykyopiskelijoille akateemisuus on jo itsestäänselvyys, Karila kertoo.

Hän on ollut myös mukana Suomen varhaiskasvatusjärjestelmän, erityisesti varhaiskasvatuslain ja varhaiskasvatussuunnitelmien valmistelussa ja kehittämistyössä koko 2000-luvun ajan. Uusimpana työmaana alan kehittämisen parissa on ollut varhaiskasvatuksen tiekartta ja keskustelu kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta.

– On tärkeää seurata tarkkaan, miten tämä kokeilu alkaa toimia, jottei esiopetus ala rakentua väärään suuntaan. Jotta ei painotettaisi liikaa tulevia oppimistuloksia, vaan tarjottaisiin lapselle hänen elämässään sillä hetkellä mielekästä tekemistä, Karila painottaa.

Omassa tutkimustyössään Kirsti Karila on viime aikoina panostanut muun muassa kuusivuotiseen, laajaan CHILDCARE-hankkeeseen, jossa tarkastellaan lastenhoidon tukia ja varhaiskasvatus- ja esiopetuspalveluja tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta.

– On hienoa olla mukana tuottamassa sellaista tutkimustietoa, jolla on ollut paljon tilausta päättäjien keskuudessa, Karila sanoo.

Professorin kiinnostus kohdistuu jatkossa myös siihen, millainen vaikutus maamme aluekehityksellä on varhaiskasvatukseen ja sen järjestämiseen. Kaupungit kasvavat ja tiivistyvät, mutta osassa maata väki vähenee ja lasten ikäluokat ovat pieniä.

– Nykymuotoisten päiväkotien alkujuuri kansanlastentarha oli aikanaan suuri innovaatio. Millaisia innovaatioita tulevaisuudessa tarvitaan ja mitkä ovat niitä varhaiskasvatuksen muotoja, joilla palvelut voidaan turvata harvaanasutuillakin alueilla? Miten voidaan turvata kaikkien lasten oikeudet vertaissuhteisiin ja korkeasti koulutetun opettajan ohjaukseen ja opetukseen? Työ varhaiskasvatuksen kehittämisen parissa ei tule koskaan valmiiksi, vaan uutta seurattavaa ja tutkittavaa tulee jatkuvasti.

Teksti: Sanna Kähkönen
Kuva: Jonne Renvall

Ebeneser-säätiö edustaa suomalaisen varhaiskasvatuksen ja lastentarhanopettajakoulutuksen historiaa. Ebeneser-säätiön tarkoituksena on tukea varhaiskasvatusta ja vanhemmuutta sekä vaalia lastentarhatyön kulttuurihistoriallista merkitystä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö tukee ja edistää varhaiskasvatuksen tutkimusta ja koulutusta sekä osallistuu yleiseen kasvatustoimintaan ja ylläpitää Lastentarhamuseota ja -arkistoa.