Hyppää pääsisältöön

Kirjauutuus kuvaa valtaa käyttäviä EU-vaikuttajia ja heidän työtään

Julkaistu 18.11.2022
Tampereen yliopisto
Kirjan kansi, jossa Suomen maan muoto ja teksti Suomen kolmas tasavalta, kirjoittajien nimet ja kustantaja.Suomen kolmas tasavalta (Gaudeamus) julkistetaan sekä Helsingissä (17.11.) että Tampereella maanantaina 21. marraskuuta.
Euroopan unionilla on merkittävä vaikutus Suomen sisä- ja ulkopolitiikkaan. Se on avainasemassa ilmastonmuutoksen, pandemioiden ja sotilaallisten konfliktien ratkaisemisessa. Uusi yhteiskuntatutkimuksen alan kirja kuvaa EU-vaikuttajia ja analysoi, millaiseksi Suomen hallitsemistapa muuttui vuoden 1995 EU-jäsenyyden jälkeen.

Suomen kolmas tasavalta -kirjassa kerrotaan, ketkä Suomen asioita EU:ssa ajavat ja millä tavoin. Risto Heiskala, Jari Aro, Olli Herranen ja Riku Viitamäki haastattelivat kirjaan niin poliitikkoja kuin huippuvirkailijoita.

Tekijät toteavat hallinnon ja politiikan kentän avautuneen sisä- ja ulkopolitiikan väliin, mutta se on jäänyt suurelta osin näkymättömiin julkisuudessa.

Laaja haastatteluaineisto tukee kirjan kokonaiskuvaa Eurooppa-politiikkaa muotoilevasta poliittis-hallinnollisesta eliitistä Suomessa. Esiin tulevat sen jäsenten taustat, näkemykset ja työskentelykulttuuri, jossa korostuvat työteliäisyys, asiantuntemus, asiakeskeisyys ja arkisuus.

Kirjan nimi viittaa Suomen itsenäisyyden ajan periodisointiin ja ajan kansainväliseen orientaatioon. EU-jäsenyyttä seuraa kolmas tasavalta, jossa katse suuntautuu Brysseliin.

Haastateltujen joukossa on muun muassa komissaareja ja muita EU:n huippuvirkailijoita, eurokansanedustajia, kansliapäälliköitä sekä ministereitä.

Tampereen yliopiston professori Risto Heiskala kertoo, että haastateltavat korostavat jäsenmaiden kykyä muodostaa yhteistä linjaa. Yhteisymmärryksen syntyessä unionin ajatellaan kehittyvän ja hyödyttävän kaikkia. Silloin se myös näyttäytyy maailmanpoliittisena toimijana. Kun yhteistä linjaa ei löydy, unioni marginalisoituu maailmanpoliittisesti ja sisäinen kehitys saa säröjä.

– Haastatellut näkevät EU:n kansainvälisen politiikan areenoilla niin sanottuna hyvänä suurvaltana, kansainvälisen politiikan ainutlaatuisena toimijana, joka edistää hyviä asioita maailmassa, Heiskala sanoo.

EU-virkaeliitin asennetta maailman muuttamiseksi kirjoittajat kuvaavat harkitsevaksi, ”hiljaiseksi hivuttamiseksi”, jossa tasapainollaan demokratian ja teknokratian välimaastossa.

– Yhtäällä vaanii populismin ongelma. Toisaalla on liian vaikea demokratia, jossa jokaiselta kysyttäessä joku voi missä kohtaa tahansa heittää kapulan rattaisiin.

EU-kritiikissä näkyy jako jyrkkään ja maltilliseen   

EU:ssa työskentelevät eivät kritisoi unionia, mutta monet kansalaiset suhtautuvat kriittisesti. Suomen kolmas tasavalta kartoittaa vaikuttajien lisäksi kansalaisten käsityksiä ja mielikuvia EU:sta.

Kirjoittajien keskeinen havainto on ehdottomuudessa, joka vallitsee jyrkän ja maltillisen EU-kielteisyyden välillä. Jyrkkä linja on yksiselitteisen kielteinen ja haluaa eroa EU:sta tai järjestelmän kaatumista. Maltillisemmat EU-kriitikot taas ovat esimerkiksi valmiita kehittämään unionia parlamentaarisin keinoin.

Kirjoittajista Risto Heiskala on sosiologian professori ja Riku Viitamäki kansainvälisen politiikan väitöskirjatutkija Tampereen yliopistossa. YTT Jari Aro on erikoistunut EU-tutkimukseen. YTT Olli Herranen työskentelee tutkijana Helsingin yliopistossa.

Kirja julkistetaan maanantaina 21.11. Tampereella.


Risto Heiskala, Jari Aro, Olli Herranen & Riku Viitamäki, Suomen kolmas tasavalta. Hallitsemistapa EU-aikakaudella. ISBN 9789523451841. Gaudeamus 2022

Lue lisää kirjasta ja katso sisällys kustantaja Gaudeamuksen sivuilta

Uutislähde: Kustantajan kirjatiedote

Julkistamistilaisuus Tampereella

Ma 21.11. klo 16.15, Tampereen yliopisto, Linna, Kalevantie 5, sali K113

Tekijät kertovat uutuuskirjastaan. Kommentaattoreina tutkija Hanna Kuusela ja professori Risto Kunelius. Ei ennakkoilmoittautumista.

Tilaisuus Tampereen yliopiston tapahtumissa