Tiedote

Kilpailevilla rokotteilla erilainen kyky tuottaa HPV-tyypeiltä suojaavia vasta-aineita

viitekuvassa lääkeruisku
Ihmisen papilloomavirus (HPV) -rokotteet suojaavat muiltakin HPV-tyyppien aiheuttamilta syöviltä kuin niiltä, mitä rokotteisiin sisällytetyt tyypit aiheuttavat. Kahdessa uudessa tieteellisessä julkaisussa vertaillaan kansallisissa rokoteohjelmissa olevien HPV-rokotteiden veren seerumiin tuottamien vasta-aineiden säilymistä ja laajakirjoisuutta.

Yli kolme tuhatta 16—17-vuotiasta suomalaista tyttöä sai kaksivalenttisen tai nelivalenttisen HPV-rokotteen vuosina 2002 ja 2004 alkaneissa tutkimuksissa. Tutkittavat antoivat aikanaan suostumuksensa Äitiysneuvolaseerumikokoelmaan  (Finnish Maternity Cohort) kertyvien seeruminäytteidensä käyttämiseen HPV-vasta-aineiden pitkäaikaisseurantaan. Vasta-aineita mitattiin 16:tta HPV-tyyppiä vastaan. Viruksen kohdesoluun pääsyä estäviä, neutraloivia vasta-aineita mitattiin 8:aa HPV-tyyppiä vastaan.  

Molemmat rokotteet tuottivat ainakin 12 vuoden ajan säilyviä vasta-aineita rokotetyyppejä HPV16/18 ja HPV6/11/16/18 vastaan. Kaksivalenttisen rokotteen saajilla sekä HPV16/18/31/33/45/52/58-vasta-aineiden neutralointi- että sitoutumiskyky olivat merkittävästi paremmat kuin nelivalenttisen rokotteen saajilla. Vain ensin mainituilla rokotteen teho pitkittynyttä HPV16/31/33/ 52/58-infektiota vastaan korreloi merkitsevästi neutraloivien HPV16/31/33/52/58-vasta-aineiden esiintymiseen ja tasoon.

— Nämä tutkijalähtöiset tutkimukset auttavat ymmärtämään, miksi HPV-rokotteet näyttävät tarjoavan suojaa useampia HPV:n aiheuttamia syöpiä vastaan kuin mitä voisi odottaa rokotteeseen sisällytettyjen HPV-tyyppien perusteella, toteaa dosentti Matti Lehtinen, joka oli mukana molemmissa tutkimuksissa.

 —Tutkimukset myös osoittavat, että HPV-rokotteiden aikaansaamat vasta-aineet ja niiden tarjoama suoja ovat todettavissa useita vuosia rokotuksen jälkeen, Lehtinen kertoo.

Tutkimusartikkelit:
Sustained cross-reactive antibody responses after human papillomavirus vaccinations: Up to 12 years follow-up in the Finnish Maternity Cohort by Hanna Kann and co-workers, J Infectious Diseases, jiaa617, 2020.
https://doi.org/10.1093/infdis/jiaa617

Sustainability of neutralizing antibodies induced by bi- or quadrivalent HPV vaccines correlates with efficacy  by Filipe Mariz and co-workers,  Lancet Infectious Diseases, in press May, 2021
https://doi.org/10.1016/S1473-3099(20)30873-2

Lisätietoja:
Matti Lehtinen, Karolinska Institutet ja Sisä-Suomen Syöpäkeskus/Tampereen yliopisto,  matti.lehtinen [at] tuni.fi


TAMPEREEN YLIOPISTON TIEDOTE 31.5.2021

 

      

 

 

Uusimmat uutiset kategoriassa Tiedote

Uusimmat uutiset